СЪВЕТИ

НАЧАЛО СЪВЕТИ

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРАКТИКИ ПРЕЗ ЕСЕННИЯ ПЕРИОД

Добрата профилактика е важно условие за отглеждане на здрави, силни и високопродуктивни пчелни семейства. Въз основа на целите, които преследваме при провеждането й различаваме: Обща профилактика....

Да опазим пчелите от роене

Роенето не е самоцелно занимание на пчелите, а вроден инстинкт за размножаване. При него се увеличава броят на пчелните семейства и те се разселват...

НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИЛАТА И ГОЛЕМИНАТА НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

Големината и силата на пчелното семейство се определя по броя на междурамията покрити с пчели. Това означава, броя на пчелите, които покриват от горе...

МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ ! Важна роля в храненето на пчелите има баланса на мастните киселини

Важна роля в храненето на пчелите има баланса на мастните киселини. В Еврейския Университет в Йерусалим-Израел /Hebrew University of Jerusalem/, с ръководител проф. Шарони Шафир...

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА „МЪРТВАТА ЗОНА”

Уважаеми читатели, Неусетно лятото отмина и настъпи есента. Това е сезонът, както го определя наш колега на „ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ”. Сега е времето, когато знаещите и можещите...

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

    Месец септември е първият есенен месец. Температурите са сравнително високи, а валежите слаби. В повечето райони на страната пчелната паша приключва. Растения като...

ГРИЖИ ЗА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА СЛЕД ГЛАВНАТА ПАША

Обикновено в края на юли привършва пчелната паша в резултат на прецъфтяването на основната медоносна растителност. Първите признаци за това са намаляване на летежа...

ЗНАЧЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО

    Още в най-древни времена пчелите са играли важна роля в еволюцията на живота на земята. В течение на продължителни геологични периоди, пчелите в...

РОЕВИЯТ НАГОН – СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА

  Още Филипс (1924) е препоръчвал като основен начин за предотвратяване на роевото състояние отнемане на запечaтаното пило. Затова първото нещо, което трябва да...

ОТРАВЯНИЯТА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

Пролет е. Фермерите започнаха да предупреждават за пръскане на различни земеделски култури, а с това и опасността от отравяне на пчелите е реална и...

ОСНОВЕН (ПОДРОБЕН) ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД НА ПЧЕЛИТЕ

ЦЕЛИ: Да се установи цялостното състояние на семейството след зимуването. Да се окаже незабавна помощ на нуждаещите се за бързо развитие до пашата. Да се набележат мерки...

Education Template