22 C
СОФИЯ
петък, юли 30, 2021

СЪВЕТИ

НАЧАЛО СЪВЕТИ
Подценяването от пчеларите на ненормалните състояния в живота на пчелните семейства винаги е допринасяло, от една страна, до загуба на пчелни индивиди или на цели пчелни семейства, а от друга - до пренасянето чрез тях на заразни болести по...
Пчелните семейства винаги имат необходимост от вода, която е нужна за разреждане при приготвяне храната на ларвите, а също и за охлаждане и поддържане необходимата влажност в гнездото през лятото. Количеството вода, което трябва да получи дневно едно семейство...
Още Филипс (1924) е препоръчвал като основен начин за предотвратяване на роевото състояние отнемане на запечaтаното пило. Затова първото нещо, което трябва да се направи на предразположено за роене семейство, е да му отнемем всички пити със запечатано пило....
При трайното затопляне на времето, в зависимост от цъфтящата растителност и развитието на семействата се поставят магазините и корпусите за мед. При усилен принос на нектар се прави преглед на всичките семейства и се преценява кои пчелни семейства са...
Придаването на майки изисква известни умения и опитност. По принцип пчелите са зле настроени към чуждите майки. Те най-безболезнено приемат майка през пролетта и първата половина на месец юни, т.е. през периода на интензивното развитие на семействата. Много важно условие...
ХВОЙНОВО БРАШНО Начин на приготовление Събират се млади клончета от хвойна. От тях откъсваме игличките, които сушим при температура 50-60 С. След изсушаването игличките трябва да станат твърди и чупливи, със зелен цвят. Така изсушените хвойнови иглички поставяме и смиламе в...
Восъкът е третият по количество и важност пчелен продукт осигуряван от пчелите. Неговият химически състав е много сложен (смес от над 300 химически съединения). Има плътност 0.97 и точка на топене 63-65OС. Не се разтваря във вода, глицерин и...
Климатичните особености на месец май са: топло време с редки захлаждания, средни месечни температури между 11 и 18°С, продължително слънчево греене, слаби до умерени ветрове. През този месец зацъфтяват много дървесни, храстовидни и тревисти видове, като голяма част от тях...
Eдно от най-широко разпространените заболявания по пчелите – вароатозата, е сравнително ново и изключително опасно. Това е болестта, от която пчеларите търпят най-големи стопански щети. Вароатозата се причинява от кърлежче (акар) с миниатюрни размери – около милиметър. Тялото на този...
Ако сме спазили описаните в нашата литература изисквания при зазимяването, то Фараровите ни кошери трябва да са зазимени на по два корпуса с около 20-24 кг мед. При това горният корпус трябва да е по-пълен (с около 15-18 кг...