дом ЗА ПЧЕЛИТЕ KАК ТЕМПЕРАТУРАТА В ГНЕЗДОТО ВЛИЯЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗКУСТВЕНО ОТГЛЕЖДАНИТЕ МАЙКИ

KАК ТЕМПЕРАТУРАТА В ГНЕЗДОТО ВЛИЯЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗКУСТВЕНО ОТГЛЕЖДАНИТЕ МАЙКИ

1298
Снимка: pixabay.com

Влияние на температурата в гнездото на качествата на изкуствено отглежданите майки

Качеството на изкуствено произвежданите пчелни майки зависи от много фактори, които са свързани от една страна с наследствения материал, а от друга – с условията, при които е отглеждат. Интерес за практиката представлява и влиянието на температурата в пчелното гнездо по време на развитието на бъдещата майка. Доказано е, че в различните части на пчелното гнездо температурата е различна, а влиянието на външните условия най-чувствително се отразяват в крайните части на гнездото. През пролетта в централната част на гнездовата пита температурата е около 33-33,5°, а в горната част, където са разположени медовите запаси и в долната част с празни восъчни килийки, тя се колебае значително. За разлика от мнението на много пчелари средната температурна разлика в горната и долната част на гнездото е само в границите на 0,6°.

През летния период внасяния в кошера нектар и неговата преработка изменят температурните условия в гнездото. Средната температура в централната част се понижава малко под 33°С, а в участъка, където се съсредоточава меда, тя се повишава и вече превишава температурата в долните части с повече от един градус. Така че по време на главната паша в централната част на гнездото температурата се понижава, а в крайните се повишава.

Ако при отглеждането на майките се създават оптимални температурни условия, свързани и с добро хранене на ларвите в маточниците то в различните активни за пчелите сезони винаги може да се получат едри майки с оптимален брой яйчникови тръбички. В тази връзка е основателно да се постави въпроса коя е оптималната температура за най-добро развитие на ларвите и какавидите в изкуствените маточници като се има предвид и разпространеното в литературата и практиката мнение, че развитието на майките в пчелното семейство става при 35-37°С. При естествени условия обаче при рояване и особено отчетливо при тиха смяна; свищеви маточници пчелите обикновено залагат не в централната част на гнездото, а по края на рамките, където температурните условия би трябвало да са по-неблагоприятни! В тези части на гнездото пчелите подържат температура около34,4 до 34,6°С. Това явление се обяснява от експериментатори като Лукошус и Бюдел с факта, че пчелите по-лесно подържат в областта на маточниците необходимата температура и влажност, отколкото да се противопоставят на прегряването и ниската влажност, които могат да възникнат в центъра на гнездото през лятото. В практиката обаче при изкуственото отглеждане на майки маточниците се подреждат равномерно по летвичките на рамката без да се отчитат особеностите на температурните условия в средата и в крайните части на гнездото. Практически не се отчита и влиянието на температурните разлики от количеството на запечатаното и незапечатаното пило в гнездото, а рамките с маточниците се поставят или между пилото, или в средата на рамките с мед. Това създава различни температурни условия и в крайна сметка влияе на качеството на отглежданите пчелни майки.

В процеса на дискусиите, продължили няколко десетилетия, се оформя мнението, че температурата, която се препоръчва при отглеждането на майки от 35-37°С не е най-подходяща, тъй като е висока и произведените майки са по-малки на тегло. Това е подходяща температура за пилото, но не и за майките, при отглеждането на които е нужна по-ниска температура (около 34,5°С). Това се обяснява от руската изследователка Т. Жданева с развитието на пчелното семейство през вековете, когато се е изградила потребност от по-ниска, с около 1,5°С, температура за развитие на майките в сравнение с тази за развитие на пилото за пчели-работнички.

Източник: Пчеларски Вестник