дом НОВИНИ COM AGRI: ЕС да направи по-стриктен контрола върху опазването на пчелите

COM AGRI: ЕС да направи по-стриктен контрола върху опазването на пчелите

109
Снимка: pixabay.com

Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП (AGRI) гласува свое становище относно предложената от Европейската комисия Стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. Комисията AGRI прие предложенията на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите Иво Христов, касаещи високата смъртност сред опрашителите, сред които и медоносните пчели, както и настояването му за строг контрол по отношение на вредните за опрашителите вещества.

Основни акценти в предложенията на Иво Христов за промени в представената от Европейската комисия стратегия са:

– опрашителите имат ключово влияние върху биологичното разнообразие, включително върху добивите на селскостопанските и диворастящите култури;

– тревожни са данните за висока смъртност сред опрашителите, сред които и медоносните пчели, които биват документирани в редица региони в ЕС;

– необходим е стриктен контрол от страна на отговорните органи на държавите членки на ЕС върху използването на вещества, които не са разрешени или са вредни за опрашителите;

– похвални са съвместните действия на Европол и държавите членки в борбата с нелегалния внос на препарати за растителна защита от трети страни, но е притеснително, че той продължава, което има последствия и върху околната среда и биологичното разнообразие в ЕС;

– в ЕС се отглеждат редица автохтонни и местни породи животни, които са част от регионалните местообитания и от традиционния поминък на местните общности и са неотделима част от биологичното разнообразие на региона, държавата членка и ЕС;

– държавите членки трябва да запазят тези мерки и в рамките на новата Обща селскостопанска политика (ОСП);

– заболявания като африканската чума по свинете застрашават от пълно изчезване някои видове като източнобалканската свиня;

– държавите членки трябва да предвидят своевременни мерки и ресурс, с цел предотвратяване на загубата на това биологично разнообразие.

Ресорната комисия в ЕП прие и други предложения за промени в Стратегията, на които съавтор е българският евродепутат. Те касаят сключваните от ЕС международни търговски споразумения:

– Европейската комисия да гарантира, че към продуктите, внасяни в Европейския съюз от трети страни, се прилагат същите мерки, каквито към фермерите от ЕС, по отношение на устойчивото производство и защитата на биоразнообразието;

– чрез Общата селскостопанска политика трябва да бъде улеснен достъпът на производителите до нови технологии, така че да могат да се възползват пълноценно от възможностите за цифровизация.

Становището на земеделската комисия беше прието с 35 гласа „ЗА“, 8 „ПРОТИВ“, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Иво Христов коментира, че предложенията му са мотивирани от разговори с браншови пчеларски обединения в България, които са поставили въпроса, че пчелите са един от основните фактори за опазване на биоразнообразието и част от екосистемните услуги и трябва да бъдат взети мерки за разрешаване на проблемите в сектора.

Източник: agrozona.bg