17.2 C
СОФИЯ
петък, юни 18, 2021

НОВИНИ

НАЧАЛО НОВИНИ
Унищожените пчелни семейства през 2020 г. възлизат на общо 44 150 хил. броя за цялата страна. Като причини за унижожението им се посочват 12 473 броя загинали в следствие на отравяне, 9 705 унижожени от болести, 6 813 загинали от глад и...
Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрените проекти при 2,5 % лихва Пчеларите със сключени договори по Националната програма по пчеларство (НПП) от приема за 2021 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”. Заявления за кредитиране се приемат от...
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“. Целта на минималната помощ е...
Пчелари сигнализират за масова смъртност на пчелите в Бургаско. „Знаем за редица случаи с по 100-200 пчелни семейства, от които са останалите малко или почти нито едно. Картината е много тревожна. Много са факторите, които са довели до това...
Късните зимни прояви на времето в края на първото и началото на второто десетдневие на март прекратиха вегетационните процеси при есенните посеви в голяма част от полските райони на страната и поставиха на сериозно изпитание по-напредналите в развитието си...
Държавен фонд „Земеделие“ започна подписването на договори по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. 1 952 кандидата са одобрени за подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ от 8 052 644 лв. С увеличението на бюджета...
Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП (AGRI) гласува свое становище относно предложената от Европейската комисия Стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. Комисията AGRI прие предложенията на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите...
Българската технологична компания Pollenity е разработила сензорна технология, помагаща на пчеларите да се грижат за пчелите си, като получават данни от кошерите си в реално време. Beebot е умното устройство, което следи ключови показатели за пчелната колония и информира...
ОДБХ започват проверки на здравословното състояние на пчелните семейства в цялата страна От днес, 01.03.2021 г., Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) започват проверки в цялата страна на здравословното състояние на пчелните семейства и тяхната регистрация. Целта на контрола, който...
Високите температури през последната седмица от февруари, с максимални стойности достигнали на места до 19-20ºС (Монтана – 20ºС, Ловеч – 19ºС, Кюстендил – 20ºС, Благоевград – 20ºС, Сандански – 20ºС, Пазарджик – 20ºС, Пловдив – 19ºС, Казанлък – 20ºС,...