ЗА ПЧЕЛИТЕ

НАЧАЛО ЗА ПЧЕЛИТЕ

Съхраняване на пчелни майки през зимата извън гнездото

Възможностите за съхраняване на запасни пчелни майки през зимата винаги са били с голям практически интерес. Разрешаването на този въпрос е от съществено значение...

ЕСТЕСТВЕНО РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ (РОЕНЕ)

Естественото размножаване на пчелните семейства става чрез роене.Част от пчелите заедно с майката напускат старото семейство и се преселват на ново място. Това е...

Всички ли майки от свищеви маточници са некачествени?

Пчелната майка е единственият полово развит женски индивид в пчелното семейство. Предназначението й е да снася яйца, от които се отглежда поколението. Без нея...

KАК ТЕМПЕРАТУРАТА В ГНЕЗДОТО ВЛИЯЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗКУСТВЕНО ОТГЛЕЖДАНИТЕ МАЙКИ

Влияние на температурата в гнездото на качествата на изкуствено отглежданите майки Качеството на изкуствено произвежданите пчелни майки зависи от много фактори, които са свързани от...

ТОПЛИНЕН РЕЖИМ И МИКРОКЛИМАТ В ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

Докато при другите домашни животни човекът се грижи да им съзнава оптимални условия на живот, пчелите са в състояние сами да си подсигуряват всичко...

НЕКАЧЕСТВЕНИ ЛИ СА МАЙКИТЕ ОТ СВЕЩЕВИ МАТОЧНИЦИ?

Пчелната майка е единственият полово развит женски индивид в пчелното семейство. Предназначението й е да снася яйца, от които се отглежда поколението. Без нея...

Какво убива пчелите и другите опрашители

Пчелите и други насекоми опрашват растенията и спомагат за тяхното възпроизводство. Техният брой обаче намалява. Научете за проблема от нашите инфографики. В последните години много...

ОТРАВЯНИЯТА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

Пролет е. Фермерите започнаха да предупреждават за пръскане на различни земеделски култури, а с това и опасността от отравяне на пчелите е реална и...

РОЛЯТА НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ДВУОКИС В РАЗЛИЧНИ ПО СИЛА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА.

По време на зимуването си пчелите се хранят с мед и отделят въглероден двуокис. Вътрешната енергия на меда, който пчелите изяждат се изразходва при...

КАЧЕСТВО НА ВОСЪЧНИТЕ ОСНОВИ

Восъчната основа представлява восъчен лист с отпечатани на него дъна на килийките на пчелите. При използване на восъчните основи, поставени в рамка, пчелите много...

БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

Всяко нарушаване на нормалните процеси в живия организъм води до по-слаби или по-силни промени във физиологичните функции и се изразяват в болестно състояние. Жизнените...

ЗАЩО ЗАГИВАТ МАЙКИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

Зимното пчелно семейство се състои от хиляди пчели и една единствена майка. Есенното семейство може да е добре обезпечено с храна - мед, прашец,...

ЗИМНО ПОДХРАНВАНЕ Е САМОЗАЛЪГВАНЕ

Зимно подхранване на пчелните семейства? Едно самозалъгване за сметка на природата и пчелите! Зимното пчелно семейство се състои от хиляди пчели и една единствена майка....

КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИЯ МЕД

Кристализация или захаросване на пчелния мед? Известно е, че сред народа и потребителите на пчелен мед е по-популярна думата „захаросване” на пчелния мед. Кога и...

КОГА ПЧЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ТЪРТЕИТЕ

Търтеят се отличава от другите пчелни индивиди по сравнително дебелото си тяло, по-големи криле, кръгла глава и много добре развити сложни очи. Дължината на...

Education Template