ЗА ПЧЕЛИТЕ

НАЧАЛО ЗА ПЧЕЛИТЕ

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ОТДЕЛЯНЕТО НА НЕКТАР

В процеса на еволюцията, в течение на милиони години между съществуването на пчелите и на медоносната растителност се е установявал много тесен синхрон и...

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В ПРОЛЕТНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Пчелното семейство, като съвършен биологичен организъм, съществува благодарение на стройна система за непрекъсната смяна на поколенията чрез размножаване. Храната, броят на индивидите и физиологичното...

РОЕНЕ

Роенето е проява на инстинкта за размножение на пчелите. Без този инстинкт, медоносните пчели не биха могли да съществуват. Началото на проява на този инстинкт...

ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

Пчелата се отнася към едно от най-съвършено развитите насекоми. За тях е характерен груповия начин на живот, организация и дейност. Всичко това се осъществява...

ХРАНЕНЕТО СЪС ЗАХАР ИМА СВОИТЕ РИСКОВЕ

Най-често има определени причини, които карат пчеларите да подхранват пчелните семейства с изкуствена храна, каквато е захарта. Поради неблагоприятни климатични условия пчелите не винаги...

КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА СЛЕДЗАРОДИШНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛИТЕ

С излизане на ларвата от обвивката на яйцето започва след зародишното развитие на пчелата, въпрос най-малко изучен и дискутиран. В края на третия ден...

ПРОБЛЕМЪТ Е МАЛКОТО ПЧЕЛИ

Започваме с малко пчели и завършваме с малко пчели, става дума за малкият брой пчели през главните паши, в есенно-зимния период, а това означава,...

ЗИМНО-ПРОЛЕТНИЯ ПЕРИОД Е КРИТИЧЕН ЗА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Зимно-пролетния период е критичен за пчелните семейства! Възможностите на пчелите за съпротива са намалени, тъй като те живеят по-дълго /5-6 месеца/ и запасите на...

ВЪЗРАСТНАТА ПЧЕЛА МАЙКА

Пчелната майка е единствената женска пчела в пчелното семейство, която има напълно развити размножителни органи. По размери и форма тя се различава от останалите...

ТЪРТЕЙ

Търтеите са мъжките индивиди в пчелното семейство. Тяхната единствена роля е оплождането на майката. Вероятно имат и други функции, като стимулиране на семейството в...

ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗРАСТНАТА ПЧЕЛА

Възрастните пчели са основната маса в пчелното семейство и техният брой варира от 10 до 60-70 хиляди, през различните сезони. Зимно време са най-малко,...

ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ИМАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВОДА

На всички отглеждани животни стопанинът им осигурява храна и вода. За разлика от тях пчелите сами си създават запаси от мед и прашец и...

ЗИМНО-ПРОЛЕТНА СМЪРТНОСТ

Възможностите на пчелите за съпротива са намалени, тъй като те живеят по-дълго /5-6 месеца/ и запасите на белтъчно-мастното им тяло са на изчерпване. Смъртността...

ПРЕХОД ОТ ВЪТРЕШНО КОШЕРНА РАБОТА КЪМ ПОЛЕВА

Както вече казахме във всяко гнездо могат да се отделят три групи пчели. Лесно се различават две от тях: стари полеви работнички и млади,...

ЗИМНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ СЪС ЗАХАРНО ТЕСТО

Не знам защо, но като гледам как дилетански, безсъвестно и без елементарни познания работят пчелари с пчелните семейства и при това през зимата!!! И...

Education Template