ЗА ПЧЕЛИТЕ

НАЧАЛО ЗА ПЧЕЛИТЕ

Как се разпространява феромона от майката в кошера

Чрез отделения феромон пчелната майка обявява на популацията в пчелното семейство и по-специално на пчелите-работнички за своето присъствие в гнездото. Това вещество, наричано по-рано...

От какво зависи отделянето на нектар

В процеса на еволюцията, в течение на милиони години между съществуването на пчелите и на медоносната растителност се е установявал много тесен синхрон и...

ЗИМНО-ПРОЛЕТНА СМЪРТНОСТ

Зимно-пролетния период е критичен за пчелните семейства. Възможностите на пчелите за съпротива са намалени, тъй като те живеят по-дълго /5-6 месеца/ и запасите на белтъчно-мастното...

АСПЕРГИЛОЗА (КАМЕННО ПИЛО)

Аспергилозата е микотично заболяване, което засяга възрастните пчели и пчелното пило. Предизвиква се от гъбички от род Aspergillus. Най-често срещаните видове, който причиняват аспергилоза...

Къде се оплождат пчелните майки

През 1963 г. беше установено, че маточното вещество (феромонът, отделен от майката), което регулира взаимоотношенията между майката и пчелите-работнички се явява едновременно и привличащо...

ПОВЕДЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТИТЕ В ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

Пчелите са смятани за едни от най-разумните видове на нашата планета. Те имат норми и ги спазват строго. Имат право на избор и го...

МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ ! Важна роля в храненето на пчелите има баланса на мастните киселини

Важна роля в храненето на пчелите има баланса на мастните киселини. В Еврейския Университет в Йерусалим-Израел /Hebrew University of Jerusalem/, с ръководител проф. Шарони Шафир...

Грижа за пчелите през февруари

През повечето години времето през февруари у нас се подобрява. Наред със студените дни има и такива, в които температурата се повишава над 10-12°С...

ЗИМНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ СЪС ЗАХАРНО ТЕСТО

Не знам защо, но като гледам как дилетански, безсъвестно и без елементарни познания работят пчелари с пчелните семейства и при това през зимата!!! И...

ЗНАЧЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Още в най-древни времена пчелите са играли важна роля в еволюцията на живота на земята. В течение на продължителни геологични периоди, пчелите в рамките...

Анаеробни процеси в пчелните семейства

До сега проблемите с пчелните семейства са били главно приписвани на акара Вароа. Също така, по отношение на зимната смъртност, връзката между Вароа и...

ЖИВОТА НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ ЗИМАТА

Животът на пчелното семейство е тясно свързан с околната среда, в която живее и е в пълна зависимост от нея. През вековете то е...

Пчелите, микропластмасата и как насекомите участват в разпространението й

Пчелите са сред от животинските видове, които изчезват с много бързи темпове в последните години. Това е наистина притеснително, защото от тяхната популация зависи...

ПРОБЛЕМА CCD – СИНДРОМ НА ПРАЗНИЯ КОШЕР

ССD – colaps coloni disorder -разпадане на пчелната колония или на наш език – изчезване на пчелите. В науката винаги един положителен резултат е...

ТЪРТЕИТЕ В ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

Наскоро ми се обажда пчелар и ме пита „достатъчно ли е изрязването на запечатаното търтеево пило и какъв процент на вароатозата, унищожава”?!!? Има все още...

Education Template