МИКОЗИ ПО ПЧЕЛИТЕ

0
Към микотичните /гъбни, плесенни/ заболявания по пчелите спадат Аскосферозата /варовито пило/ и Аспергилозата /каменно пило/ Микотичните заболявания са описани в началото на миналия век от...

БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

0
Всяко нарушаване на нормалните процеси в живия организъм води до по-слаби или по-силни промени във физиологичните функции и се изразяват в болестно състояние. Жизнените...

ЗИМНОТО ПОДХРАНВАНЕ Е САМОЗАЛЪГВАНЕ

0
Зимно подхранване на пчелните семейства? Едно самозалъгване за сметка на природата и пчелите! Зимното пчелно семейство се състои от хиляди пчели и една единствена майка....

КАКВО ОПРЕДЕЛЯ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА НА ПЧЕЛИТЕ

0
Необикновено явление, което намира твърде малко аналогии в света на животните, е възможността за регулиране на продължителността на живота при пчелите и то от...

СЕТИВАТА НА ПЧЕЛИТЕ И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ

0
Различните видове животни имат различни по чувствителност сетивни органи и възприемането на външните дразнения може да бъде различно при човека и пчелите. Затова не...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕКТАРОПРОДУКТИВНОСТТА В РАЙОНА НА ПЧЕЛИНА

0
Под район на пчелина се разбира терена, който пчелите облитат, за да събират от медоносните растения главно нектар и цветен прашец. Този район обхваща...

ТРЕТИРАНЕ С ТИМОЛ

0
Съвременната борба с кърлежа трябва да е ефикасна и безопасна за пчелите, майката и консуматора на пчелни продукти. Фармакологичната наука търси и създава постоянно...

РОЛЯ НА ВИТАМИНИТЕ В ПОДХРАНВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ

0
Витамините са група вещества, жизнено необходими за живота на живите организми, но само в малки количества. Основната им функция е да действат в помощ...

РОЛЯТА НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ДВУОКИС В РАЗЛИЧНИ ПО СИЛА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА

0
По време на зимуването си пчелите се хранят с мед и отделят въглероден двуокис. Вътрешната енергия на меда, който пчелите изяждат се изразходва при...

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА „МЪРТВАТА ЗОНА”

0
Уважаеми читатели, Неусетно лятото отмина и настъпи есента. Това е сезонът, както го определя наш колега на „ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ”. Сега е времето, когато знаещите и можещите...