34.4 C
СОФИЯ
вторник, юли 27, 2021

ЗА ПЧЕЛИТЕ

НАЧАЛО ЗА ПЧЕЛИТЕ
Желанието на много хора да станат пчелари е много лесно и при това с две думи обяснимо: Мед и Алчност. Не всеки кандидат да стане пчелар си задава въпросите колко сложна е материята, която е необходима, за да се...
Още Филипс (1924) е препоръчвал като основен начин за предотвратяване на роевото състояние отнемане на запечaтаното пило. Затова първото нещо, което трябва да се направи на предразположено за роене семейство, е да му отнемем всички пити със запечатано пило....
Различните видове животни имат различни по чувствителност сетивни органи и възприемането на външните дразнения може да бъде различно при човека и пчелите. Затова не всичко от поведението на пчелите може да бъде напълно разбрано и обяснено. В това отношение...
Кошерът Фарар се появява в момента, в който американският специалист Ц. Л. Фарар започва да използва магазините на Дадан-Блатовия кошер и като плодник. Кошерът известен у нас като “Фарар”, а в Америка като “Илиноис”, е 10-рамков многокорпусен кошер с височина...
Витамините са група вещества, жизнено необходими за живота на живите организми, но само в малки количества. Основната им функция е да действат в помощ на ензимите. Изследователите отдавна са заинтересовани от въпроса, кои вещества, съдържащи се в прашеца, влияят...
Съвременната борба с кърлежа трябва да е ефикасна и безопасна за пчелите, майката и консуматора на пчелни продукти. Фармакологичната наука търси и създава постоянно нови лекарства. Новите лекарства често са показвали неуспехи и оказвали вредно въздействие, поради което тя...
По време на първата главна паша, пчелните семейства, при добри грижи на пчеларя, достигат своето максимално развитие. Около една седмица преди началото на цъфтежа се поставят магазините и пчелите се оставят спокойно да се ориентират и да се приготвят...
В началото на пролетта, края на март и началото на април, семействата видимо отслабват. Естественото отпадане на стари пчели е по-голямо, отколкото излюпването на нови. По това време, с цел затопляне и създаване на условия за излюпване на повече...
Ако пчеларят се интересува какво количество нектар се внася в пчелните семейства, през определен период от време, може да подбере пчелно семейство за контролен кошер. За такъв се използва добре развито /силно/ пчелно семейство, което е в активно състояние,...
Под район на пчелина се разбира терена, който пчелите облитат, за да събират от медоносните растения главно нектар и цветен прашец. Този район обхваща местността около пчелина с радиус 2 км /12,500 дка/ или З км /28,000 дка/. С определяне...