КАК ПЧЕЛИТЕ ПРАВЯТ МЕД?

0
Макар и толкова сладък продукт медът бива консумиран дори и от хората, които се храня здравословно. Той не само, че предава наслада, но и...

ХРАНА НА МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ

0
Храната и храненето са в основата за съществуването на целия животински и растителен свят. Всеки жив организъм, намерил хранителна ниша в природата, е функция...

ВАЖНО ЗА СИСТЕМАТИКА НА ПЧЕЛИТЕ

0
Най-важните породи със стопанско значение са медоносните пчели, които спадат към разред ципокрили от клас насекоми с още 100 000 вида, между които земните...

КРАЖБИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

0
Подценяването от пчеларите на ненормалните състояния в живота на пчелните семейства винаги е допринасяло, от една страна, до загуба на пчелни индивиди или на...

КОГА ПЧЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ТЪРТЕИТЕ

0
Търтеят се отличава от другите пчелни индивиди по сравнително дебелото си тяло, по-големи криле, кръгла глава и много добре развити сложни очи. Дължината на...

КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА СЛЕДЗАРОДИШНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛИТЕ

0
С излизане на ларвата от обвивката на яйцето започва след зародишното развитие на пчелата, въпрос най-малко изучен и дискутиран. В края на третия ден...

ЗА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

0
Пчелата се отнася към едно от най-съвършено развитите насекоми. За тях е характерен груповия начин на живот, организация и дейност. Всичко това се осъществява...

ГРАБЕЖИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ – ПРИЧИНИ, ПРИЗНАЦИ И ПРЕВЕНЦИЯ

0
Пчелите имат многобройни врагове в природата, включително оси, восъчни молци, кошерни бръмбари и да, дори мечки. Въпреки това, медоносните пчелни колонии също понякога се...

КОНТРОЛЕН КОШЕР

0
Ако пчеларят се интересува какво количество нектар се внася в пчелните семейства, през определен период от време, може да подбере пчелно семейство за контролен...

ПОЛЕТЪТ НА ПЧЕЛИТЕ ДО ИЗТОЧНИКА НА ХРАНА

0
Излизайки от килийките, повече от две седмици, младите пчели живеят в кошера и се занимават с отглеждането на пило и всички други домашни работи....

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

0
Болестите по пчелите и пилото се разпространяват: - в района от пчелите: посредством заразени роеве, кражби от болни и отслабнали семейства, посещения на занемарени кошери,...

КАК СЕ ОРИЕНТИРАТ ПЧЕЛИТЕ

0
Един от интересните въпроси при отглеждането на пчелите е да се познава природата на рефлекса на пчелите за намиране на мястото на кошера. По...

ВЪЗРАСТНАТА ПЧЕЛА МАЙКА

0
Пчелната майка е единствената женска пчела в пчелното семейство, която има напълно развити размножителни органи. По размери и форма тя се различава от останалите...

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЛЯТОТО

0
Пчелните семейства винаги имат необходимост от вода, която е нужна за разреждане при приготвяне храната на ларвите, а също и за охлаждане и поддържане...

ГРИЖА ЗА ПЧЕЛИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ

0
Фенологичен календар През юли главната пчелна паша в полските райони е от люцерна, слънчоглед, ливади. Продължават да цъфтят лавандулата, различни видове бодили, зърнастецът, риганът и...