ЗА ПЧЕЛИТЕ

НАЧАЛО ЗА ПЧЕЛИТЕ

МАЙСКА БОЛЕСТ

Дълго време се е смятало, че Майската болест не е заразно, а е незаразно заболяване, дължащо се на поленова токсикоза. Предполагало се е, че...

БЕЗ ПРАШЕЦ РЕЗУЛТАТЪТ Е ОТРИЦАТЕЛЕН

По мнение на полякините З. Конопачка и И. Мужинска есенното подхранване на пчелните семейства в райони със слаби запаси от цветен прашец със сладки...

ПЧЕЛИТЕ РАБОТНИЧКИ

Болшинството в състава на семейството са пчели работнички. Числото им в течение на сезона се мени. По заеманите рамки и тяхното количество се съди...

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ОТДЕЛЯНЕТО НА НЕКТАР

В процеса на еволюцията, в течение на милиони години между съществуването на пчелите и на медоносната растителност се е установявал много тесен синхрон и...

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

Болестите по пчелите и пилото се разпространяват: - в района от пчелите: посредством заразени роеве, кражби от болни и отслабнали семейства, посещения на занемарени кошери, пити,...
Снимка: pixabay.com

Истинската причина за смъртта на моите пчелни семейства!

Като всеки уважаващ себе си пчелар, пчелар с достатъчно професионални знания и опит, така и аз винаги съм вярвал, че моите пчели няма да...

Любопитни случки из моята пчеларска практика! Как снася майката?

Как снася майката? Освен консолидиращ фактор, майката е и машина за снасяне на яйца. В първите дни на новия сезон (края на януари) тя снася...

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ПРОДУКТИВНОСТТА

В свои изследвания и наблюдения гръцкият специалист Г. Селианакис оприличава пчелното семейство на малък завод. Затова той подчертава необходимостта от общодостъпни указания по въпросите,...

ТРИ НАЧИНА ЗА УСКОРЕНО РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ

Московският пчелар А. Ф. Пименов използва и предлага три способа за ускорено размножаване на пчелите, който той смята, че са най-удобни. Първи способ: Пролетта, след...

ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

Пчелното семейство представлява цялостна биологична и стопанска единица поради това, че нито един от индивидите влизащи в състава му (пчелна майка, пчели работнички, търтеи)...

ТОПЛИНЕН РЕЖИМ, ХИГИЕНА И МИКРОКЛИМАТ В ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

Докато при другите домашни животни човекът се грижи да им съзнава оптимални условия на живот, пчелите са в състояние сами да си подсигуряват всичко...

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЧЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ

Пчелното семейство е сложно устроена биологична система, утвърдила се в процеса на еволюцията. В пчелното семейство съществува полов диморфизъм, свойствен за мнозинството други видове, т.е....
Снимка: pixabay.com

ФЕРОМОНИТЕ ПРИ ПЧЕЛИТЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ

Феромоните са биологично активни вещества, които се излъчват от отделните членове на пчелното семейство в околната среда и служат за комуникация и информация. Те...

КОГА МОЖЕ ДА СЕ РАЗБОЛЕЕ ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

Кога един социален организъм като пчелното семейство може да се разболее? Причинителите на почти всички болести могат да бъдат установени в пчелното семейство без да...

МИКОЗИ ПО ПЧЕЛИТЕ

Към микотичните /гъбни, плесенни/ заболявания по пчелите спадат Аскосферозата /варовито пило/ и Аспергилозата /каменно пило/ Микотичните заболявания са описани в началото на миналия век от...

Education Template