дом блог

НЕКАЧЕСТВЕНИ ЛИ СА МАЙКИТЕ ОТ СВЕЩЕВИ МАТОЧНИЦИ?

Снимка: pixabay.com

Пчелната майка е единственият полово развит женски индивид в пчелното семейство. Предназначението й е да снася яйца, от които се отглежда поколението. Без нея семейството осиротява и не може да съществува. От нейните качества зависи силата и продуктивността на семейството. Поради това тя е обект на внимание и отчет от страна на пчеларя. Най-продуктивни са майките до 2 годишна възраст и е прието след това да се подменят.
Когато по някаква причина майката се изгуби пчелите не допускат осиротялото семейство да загине.

Инстинктът за самосъхранение, съществуващ и у тях, ги подбужда бързо да заложат свищевите маточници. За разлика от изпадналите в роево състояние и самосмяна пчелни семейства, при които има подготовка и настроение за това с изобилие от открито пило (яйца и личинки), осиротелите внезапно търсят спасение. При възникналата обстановка понякога пчелите залагат маточници върху по-възрастни личинки, вече хранени за пчели-работнички. Макар че до двудневна възраст и тези личинки също се хранят с пчелно млечице, то не е равностойно по хранителност с това на майката.

Различното захранване определя по-нататък качествата на маточника. Излюпената майка от маточник, който е заложен върху работническа личинка ще има външен вид на пчела с кошнички върху краката, по-дребна на ръст и цвят, подобен на този на пчелите. Но най-важният недостатък на такава майка е намаленият брой яйчни тръбички в яйцепроводите и ограничената й възможност за яйценосливост.
От изследвания е доказано, че при пределна възможност на майката да снася до 1000 яйца на денонощие, може да се развие семейство до 35 000 пчели (слабо семейство).

Ако тази възможност е до 1500 яйца семейството достига до 52 000 пчели, а при 2000 яйца – 70 000 пчели (силно семейство). От посочените данни се вижда, че майка с такава понижена възможност за яйцеснасяне не е в състояние да развие силно пчелно семейство. Поради това пчелните майки, произведени по този начин, се отричат.

Има вариант пчелите да заложат свищеви маточници и на съвсем млади личинки (до 12 часа). Тогава няма основание да се смята, че маточникът ще бъде некачествен. Да се разчита на случайността е неправилно и рисковано, въпреки това в практиката понякога ни се налага да запазим такива майки временно или постоянно.
За подмяна на майките си немалко пчелари използват и другите два вида естествено отгледани маточници – роеви и от самосмяна. Получаването на роеви маточници е най-лесно, защото на пчелина, въпреки старанието на пчеларя да не допусне рояване, естественият нагон на пчелите го прави. Като качество те са добри, защото са захранени за маточници още от началото на залагането до излюпването. Условията на отглеждане, хранителен и топлинен режим, са поддържани редовно. Сериозен техен недостатък е запазване порива на ройливост.

Маточниците от самосмяна се смятат за най-качествени. Те също се отглеждат при най-благоприятни условия. Проблем е тяхното отглеждане. Не е изгодно за пчеларя да изчака пчелите сами да сменят старата и недъгава майка, защото на третата или на четвъртата година, когато това стане, ще му се наложи да поддържа слабо и непродуктивно пчелно семейство. Предизвиканата самосмяна с отрязване на крила и крака не винаги се осъществява, особено ако майката е по-млада.
В пчеларската практика се прилага и отглеждане на свищеви маточници чрез осиротяване. Може да се отгледат не лоши майки ако се спазят някои важни изисквания.

Точно след 4 денонощия (4 х 24 = 96 часа) от осиротяването се изрязват всички запечатани маточници. Така заложените от тях върху най-възрастната личинки и най-некачествени се унищожават. При отглеждането на маточници обезателно се спазва вече споменатото правило от залагането им до излюпването да са осигурени оптимални условия за тяхното развитие. Слабо пчелно семейство или такова, разделено на две, като останалото без майка и отслабнало от разделянето си произведе свищева, не може да се очаква да бъде качествена.

За да се получат качествени свищеви майки, освен посочените изисквания, веднага след осиротяването семейството се подхранва ежедневно със захарен сироп – една стандартна хранилка в продължение на една седмица. От подготовката и възможностите на пчеларя зависи по какъв начин ежегодно ще обновява майките в пчелина си. Използването на свищевите маточници е една възможност, но работата без пчеларски надзор крие рискове.

Освен по външните белези, оставената свищева майка в пчелно семейство се следи внимателно от пчеларя – какви са яйценосните й способности и какво семейство развива. Това е общовалидно правило за всички млади майки, но за свищевите следва да е най-прецизно. Никога не е късно ако младата майка още през активния летен сезон в първата година се окаже некачествена, се сменя. Изчакването до следващата година в сезона, когато майките могат да се сменят е загуба на цяла година в отглеждане на слаби семейства.

В пчеларската си практика имам доста случаи, когато свищеви майки развиват силни семейства, въпреки предварителните ми намерения да ги сменя.

Иван ОГНЯНОВ

Източник: Пчеларски вестник

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ

Прашецът е вторият по количество хранителен продукт събиран от пчелите. Той е хляба на пчелите и служи за приготвянето на пчелното и маточното млечице, с което се изхранват пчелните ларви. Понеже в българския език няма точно определена дума за прашеца, намиращ се в питите, се използва руската дума „перга“, а прясно събрания от пчелите – е добил гражданственост – „пчелен прашец“.

Прашецът представлява поленовите зърна от тичинките на цветовете на растенията. Това са мъжките елементи на цветовете. Те са различно оцветени от бели до черни – в зависимост от вида на растенията. Различават са два вида прашец от анемофилни и ентомофилни растения. Анемофилните се опрашват посредством вятъра /хвойновите/, а ентомофилните /над 100 000 вида растения/ – посредством насекомите, в по-голямата част от пчелите.
По форма, големина, устройство и цвят, поленовите зърна в различните растения са различни. По процентното съдържание на поленовите зърна (над 30 %) се определят различните видове мед, акациев, липов, полифлорен и др.

Пчелите събират прашец обикновено сутрин до 10-12 часа. Прелитайки от цвят на цвят, прашецът от тичинките полепва по косъмчетата на тялото им и те със средните си крачета го обират, примесват го със слюнка и натрупват в специалните кошнички на задните си крачета. Прибирайки се в кошера пчелите свалят натрупания под форма на топчета прашец и го поставят в отделни килийки, където по-младите пчели го притъпкват с главите си. При напълване на 2/3 от килийката го заливат с мед и го консервират.

При престоя в килийката в прашеца протича млечно-кисела ферментация и той става стерилен – перга. Тя е годна за приготвяне на млечице за изхранване на ларвите и майката. За да се предпази от плесенясване и да се консервират питите с прашец, килийките се посипват с пудра захар. За една пита е необходимо около 15 гр. пудра захар. Така прашеца се запазва и в ранна пролет. Може безпроблемно да бъде използван за подхранване на пчелните семейства.

Количеството на прашеца, което една пчела донася на крачетата си е от 8-20 мг. Дневно от добро семейство може да се добие 200-300 гр., а за един сезон 4-5 кг. Донасянето на прашец от пчелите зависи не само от времето, растенията, но и от потребността на семейството от белтъчини. Колкото повече прясно пило има в семейството, толкова нуждите са по-големи и повече пчели се включват в събирането на прашец. Средно за година едно добре развито пчелно семейство консумира около 30 кг прашец.

По своя химически състав прашецът представлява сложен концентрат от много ценни хранителни и физиологично активни вещества, полезни и за човека. Напоследък в нашата страна много пчелари се ориентираха и пригодиха кошерите си за събиране на цветен прашец.

В 100 гр. прашец се съдържа около 70-80 гр. сухо вещество – от него 7-36 гр. са белтъчини, съдържащи голяма част от жизнено необходимите аминокиселини; въглехидрати – 20-39 г. /предимно глюкоза и фруктоза/; мазнини 1.4-20 гр.; нуклеинови киселини и микроелементи – 1-5.5 гр. Прашецът по същество е хляба на семейството и от него се изграждат всички органи и системи на ларвите и пчелите.

Пчеларите събират прашеца с помощта на специални приспособления -прашецоуловители. Те биват външни, които се поставят пред входа на прелката и вътрешни – поставяни вътре в кошера също на входа. Пчелите, идвайки от полето, натоварени с прашец, са принудени да минават през решетка с точно калибровани отвори с диаметър 5-5.3 мм. Отделеният от крачетата прашец пропада през специално пригодена мрежа с размери 3.5-4 мм. и се събира в специално приспособени кутийки, подобни на чекмеджета.

Най-интензивно пчелите събират прашец в ранна пролет в периода на изхранване на многото пило /април, май и юни/.

Прашецоуловители се поставят на семейства, в които има запаси от 3-4 рамки с пресен прашец. При събирането следва да се отчита количеството на добития прашец от семейство и времето за нектароотделяне, защото се отклоняват пчели от събирането на нектара. Но това са въпроси, които всеки пчелар преценява сам за себе си, от кое има повече нужда.

Прашецът ежедневно трябва да се събира от кошерите и да се изсушава в специални сушилни, по възможност с инфрачервени лампи, при температура не по-висока от 40ОС. При по-малки количества изсушаването става в картонени кутии /от шоколадови бонбони/ покрити с памучен плат и поставени на топло място, но не и на пряка слънчева светлина /в стая, навън и др./, като отвреме-навреме се разбърква докато изсъхне и при тръскане издава специфичен звук. Влагата трябва да бъде 8-10%.

Насипва се в пластмасови пликове, бутилки или стъклени буркани с плътно затварящи се капачки и се вакумира. Така приготвения прашец се съхранява на тъмни места при температура от 0 до 14ОС. За собствена употреба прашецът може да се съхранява и в течен мед в съотношение 1:1 или 1:2 /прашец : мед/.

Пергата, престояла в питата и преминала млечнокисела ферментация има по-добре изразени хранителни и лечебни качества. Извличането й от килийките е ръчно и се използват метални тръбички с размери около 5 мм в диаметър, които се пъхат в килиййките с прашец и след това с пръчка като буталце се избутва навън, разбърква се в течен мед и се държи в хладилник.
Събраният и запазен прашец и перга са идеални съставки за направата на зимно-пролетни храни за пчелите, като се прибавят към кърмовото тесто.

Прашецът и пергата съдържат биологично активни вещества. Съдържащите се в тях ферменти играят важна роля в обмяната на веществата и регулиращи различни биохимически процеси в организма. В тях се съдържат и вещества с антибактериално действие. Особено полезно е редовното им консумиране от малки деца, при малокръвие, като повишават количеството на еритроцитите и левкоцитите. Консумирането от възрастни хора значително намалява атеросклеротичните изменения в кръвоносните съдове, поради намаляване на холестерина в кръвта. Добри резултати са получени при хора, страдащи от атеросклероза на мозъчните съдове, при зарастване на рани, при хронични заболявания на черния дроб и стомашно-чревния тракт, при заболявания на бъбреците и пикочно-половите органи, при прекарали тежки заболявания и операции, при физическа и умствена умора, при проблеми с простатата и др.

В нашата страна все още малко хора са убедени в тези благоприятни въздействия на пчелния прашец и малко го използват. Трябва да се знае, че не предизвиква никакви нежелателни последици и алергии на организма. Който го е изпробвал върху себе си най-добре е разбрал неговото благотворно влияние.

Желателно е всеки, който иска да стане пчелар, да не се интересува само от пчелния мед, но да обърне внимание и на пчелния прашец, поне за нуждите на семейството си.
Всички съвременни системи кошери са пригодени с дълбоко дъно и мрежа за събиране на прашец. По старите системи ДБ-кошери могат да се приспособят по следния начин. На дъното на кошера се прорязва отвор с размери големината на прашецоуловителя – 16х16 см. Отгоре се заковава мрежа с отвори 3-4 мм, а от долната страна на дъното се приспособява кутийка като чекмедже, където да попада прашеца, и която може да се издърпва напред за изсипването му.
Външни прашецоуловители има в пчеларските магазини, но те не са много практични, защото пчелите по трудно се пригаждат към тях и се безпокоят.

Източник: Пчеларски Вестник              Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПЧЕЛАРСТВОТО

Снимка: pixabay.com

Пчеларската наука е много млада, няма и 200 години. Какво може да се изучи от анатомията, биологията, взаимоотношенията между отделните индивиди в пчелното семейство и начина на отглеждането им в разборните кошери, при условие, че като вид съществуват повече от 160 милиона години. Двеста години са твърде кратък период от време, за да може човекът да вникне изцяло в биологията на отделните индивиди и взаимоотношенията помежду им в семейството и ориентирането им в пространството. Изследванията на Карл фон Фриш и други учени хвърлиха известна светлина по въпроса. Но това не е всичко и не отговаря на много от възникващите въпроси. Науката, развивайки се постоянно, тепърва има да установява много още неща, които не са възможни в настоящия момент на развитие на технологиите и познанията.

За този период е извървян продължителен път на експериментиране, научно дирене и разгадаване на сложните връзки и взаимоотношения между отделните индивиди и приспособеността им към новите условия, които човекът им е създал в разборния кошер. Той е построен, съобразявайки се с развитието на семейството, но не в неговата биологични параметри, а водейки се от неговата производствена мощ (да побере над 60 хил. пчели, за да е най-продуктивно). Това пречи на нормалното възпроизводство и репродуциране на пчелните семейства, като биологични организми.

Правейки проучване и анализирайки резултатите, човек винаги гледа повече или по-малко субективно на полученото и се задоволява с „търпимостта” на пчелите към това което им налага. На нас не ни е известно дали на тях им се отразяват добре някои от следните „своеволия” проявявани от пчеларя:
– поставянето на кошерите (жилищата им) на 15-20 см от почвата, за разлика от природата, където са на височината на полета им и са между 2.50 и 3.50 м;
– настаняването им в шестстенни кутии с осем излишни за пчелите ъгли, вместо конусовидни, подобно на хралупите-жилища;
– мястото и отворът за вентилация са произволно избрани по-големина и насочени в посока, удобна за пчеларя;
-восъчните основи и рамки, също са пригодени за удобство при експлоатиране на пчелите от пчеларя;
-честото бъркане в гнездото с произволно уголемяване и намаляване на обема на жилището;
-замяна на естествената храна –нектарен мед и биологично пълноценен прашец с удобни индустриални производни;
-редовното спъване на роевия нагон с оглед получаване на мега семейство и добив на повече продукция;
-настаняване за медосбор на много пчелни семейства на едно място в удобни за пчеларя райони, без достатъчна медоносна растителност, със замърсена околна среда, третиране с химически производни, монокултури, ГМО, различни лъчения и много други.
Днес, когато говорим за хуманно отношение към животните, за биологично животновъдство и други подобни, не правим ли точно обратно с пчелните семейства?
Това са въпроси, на които трябва да се обръща все повече внимание, защото CCD (синдрома на празния кошер) e може би една от реакциите на пчелите, към всички насилия, извършвани върху тях.
На фона на всичко това, един пчелар, като Асен Въков си е поставил за цел и е установил от собствен опит някои технологични решения, с които иска да приведе живота на пчелите във възможно по малка зависимост от намесата на човека.
Според мен, пчелари в своите разсъждения в много отношения, сами намират едни рационални решения, които довеждат до едно по-природо- съобразно пчеларство, въпреки критиките от известни, робуващи на стари принципи пчелари. Те не подхранват със захар и други подсладители, не стесняват гнездото чрез затоплящи материали, не бъркат често в него и други. Просто се стремят да се намесват колкото се може по-малко в живота на пчелите.

Не казвам, че те са открили разковничето на всички непригодни за пчелите дейности, но са достигнали до едни рационални решения по част от пчеларските дейности. Решения, които днес приемат и експериментират и в руските пчеларски институти. Заслужава и други пчелари да ги приложат при други условия и райони в страната и да споделят своите резултати и виждания, вместо да ги критикуват и неодобряват. Аз съм убеден, че ще се открият и други приемливи решения, които да са в унисон с природо-съобразния начин на пчеларство, при нашите географски и климатични условия. Не е нужно да се прекопирват сръбски, руски или американски начини на пчеларстване. Нашите условия и растителност са специфични и характерни за нашата страна. Ние сме имали много добри и мислещи новатори, като Димитър Балев, Делчо Мерджанов, Марко Вачков и много други, известни пчелари и пчеларски деятели
Кръглият кошер на Коня, яйцевидният на Тодоров, цилиндричният на Лужков, многокорпусният Роже-Делон и още много подобни, са все опити да се намери нещо по-приемливо от гледна точка на биологията на пчелното семейство.
Ще минат много години, науката и практиката ще се доближават все повече до истината, която да е еднакво полезна и за пчелното семейство и за човека. В това аз съм убеден!

В настоящия момент, повечето пчелари се интересуват само от ония методи на пчеларстване, които ще донесат повече приход в мед и прашец. Малко се замислят върху това, че пчелите съществуват от над 150 милиона години и природата ги е формирала, не да бъдат фабрика за мед и прашец, а да съществуват и се развиват в естествен вид с оглед осигуряване преживяемостта им и запазването на вида.
Пчелите се функция на растенията и техният живот и продуктивност са пряко свързани с нектароотделянето в района. Иван Венер в Сърбия се засели в с.Купиново, в близост до разливището на река Сава, природен резерват от над 90 000 дка с изобилна растителност, и там изгради своята теория на пчеларстване. В Унгария създадоха над 24 сорта акация с удължено време на цъфтеж и станаха първи в Европа по добив на акациев мед, без прилагането на каквито и да е било пчеларски технологии.
У нас много често се говори, как в Америка и Австралия се пчеларства и се добиват по 200-250 кг мед от пчелно семейство. Но никой не се съобразява, че там има над 200-250 дни нектароотделяне. Колко дни има с добро нектароотделяне в България? Ще можем ли да получим тяхната продукция при нашия медоносен конвейр, независимо от прилаганите технологии? Върху това трябва всеки пчелар да помисли и да не догонва високи добиви с изхранване на кристална захар. Ние сме страна с изобилие от качество и разнообразие на билки и би трябвало да удивим Европа с нашия ароматен-билков пчелен мед.
Според мен това е най-важното сега, в условията на голямата световна конкуренция и пчеларите би трябвало да се съобразяват с него.
Разбирам, че много ще махнат с ръка и ще кажат, че това са глупости, но ще дойде време, когато може би ще се съгласят с много от гореказаното.

Източник: parvulov.com          Автор: Доц. д-р Боян Първулов

Вижте кои здравословни проблеми може да излекувате с мед и канела

Комбинацията от мед и канела е мощен природен антибиотик, с антимикробно и противовъзпалително действие. Природният елексир може да реши много здравословни проблеми.

Няколко изключително практични рецепти с мед и канела, които ще бъдат полезни за нашето здраве, можете да видите на снимките по-горе.

1. Артрит

Взимайте сутрин и вечер по една чаша топла вода, в която са разтворени две супени лъжици мед и една оскъдна чаена лъжичка канела на прах.

Ако се приема редовно, съединението може да облекчи хроничен артрит;

2. Инфекции на пикочния мехур

Разтворете две супени лъжици канела на прах и една чаена лъжичка мед в чаша топла вода – унищожава микробите в пикочния мехур;

3. Висок Холестерол

Разтворете две супени лъжици мед и три супени лъжици канела на прах, смесени в 350 мл вода – намалява нивото на холестерола в кръвта от 10 на сто в рамките на два часа;

4. При кашлица

Взимайте по една супена лъжица мед с 1/4 чаена лъжичка канела на прах дневно в продължение на три дни – лекува хронична кашлица;

5. Болест на сърцето

Смесете една супена лъжица мед и 1/4 от канела на прах. Консумирайте на закуска вместо сладко – намалява холестерола в артериите и съответно риска от сърдечен удар;

6. Болки в стомаха

Добавете в чаша топла вода една чаена лъжичка мед и половин чаена лъжичка канела на прах – облекчава болките в стомаха, а също така лекува и стомашни язви;

7. Газове в червата

Комбинацията от мед и канела на прах намалява газове в червата;

8. Имунната система

Използването на мед и канела на прах укрепва имунната система и предпазва организма от бактерии и вируси;

9. Киселинност на стомаха и лошо храносмилане

Канела на прах, поръсена върху една чаена лъжичка мед, се приема преди хранене, облекчава киселинността и подпомага храносмилането;

10. Противогрипно средство

Медът съдържа естествена съставка, която убива микробите на грипа;

11. Дълголетие

Една чаена лъжичка мед, една супена лъжица канела на прах в три чаши вода – пийте всеки ден, противодейства на ефектите на стареенето;

12. При пъпки

Направите паста с три супени лъжици мед и една чаена лъжичка канела на прах. Нанесете върху пъпките преди сън, а на сутринта изплакнете с топла вода. Повторете в продължение на две седмици, за да се премахнат пъпките от корена;

13. Отслабване

Всеки ден сутрин половин час преди закуска на празен стомах и вечер преди заспиване пийте мед и канела на прах, разтворени в една чаша топла вода, за да се предотврати натрупването на мазнини в тялото;

13. Отслабване

Всеки ден сутрин половин час преди закуска на празен стомах и вечер преди заспиване пийте мед и канела на прах, разтворени в една чаша топла вода, за да се предотврати натрупването на мазнини в тялото;

Снимка: gotvach.bg                     Източник: gotvach.bg

КАК ДА ПРЕЦЕНИМ КАЧЕСТВО НА ПЧЕЛНАТА МАЙКАТА

снимка: unsplash.com

Ако все пак същствува един-единствен принцип за доброто пчеларство, то това е поддържането на млади пчели-майки във вашите кошери. Пчелата-майка е най-важният индивид в пчелното семейство и функциониране на пчелина зависи от нея. Биологично ролята й в кошера е двойна – снасяне на яйца и производство на феромон. Тя е отговорна за цялостното снасяне на яйца, от което зависи здравословното състояние на работническата популация; тя произвежда химическите сигнали, като управлява социалния ред, позволяващ нормалното функциониране на семейството.

Въпреки това не всички пчели-майки успешно осъществяват тези дейности така, както ние бихме желали. Разликата в тяхното качество може да се дължи на много фактори, като се започне от генетиката и се стигне до условията, при които те се отглеждат. Ако „майката“ се отгледа при оптимални условия от добър генетичен материал, тя има потенциал за добра работа при положение, че бъде добре оплодена. От друга страна, ако майката е произведена от по-възрастна работническа ларва (по-голяма от ден и половина – два), тогава тя ще има по-малко развити яйчници, които ще бъдат по-малко продуктивни.

Когато маточниците в производствена единица са прекалено много, това ще доведе до по-лошото им подхранване и отглеждане, а оттам и до по-малки и по-лошо продуктивни майки. Основната причина е несъобразеното количество на пчели-работнички, подхранващи заложените маточници. Външните условия при осеменяването на майката също оказват влияние за нейното качество, като лошо оплодени майки стават некачествени по-рано от нормалното или снасят по-голям процент търтеево пило. За зла беда, ние много малко знаем за условията, при които майките са произведени или за качеството на тяхното оплождане, освен ако вие не проследите местните климатични особености на фермите за производство на майки за последните 30 дена преди покупката на майката. В днешно време това лесно се проследява през интернет. Най-добрата преценка може да направите само вие, като следите редовно новите майки и при констатирани лоши показатели, майката трябва веднага да се замени.

Преценката за качеството на пчелата-майка е по-скоро субективна и изисква известно усилие и поддържането на досие. Преглеждайки редовно семействата, може да се открие лошата майка, но като цяло е по-трудно да се определи кога една майка е добра, поради необходимостта от преценка на индивидуалните качества и тези на нейното семейство като цяло. Много са факторите, необходими за отбелязване качествата на майката и тяхното степенуване зависи индивидуално от всеки един пчелар, като винаги се започва с външния вид и работоспосбност.

Външният вид не е най-важният фактор за определяне качеството, освен ако майкопроизводителите не търсят цвета като фактор при продажбите. Много често сме свидетели на това, как пчеларите описват добрата майка като добре оформена, голяма, златисто оцветена, но по-важният въпрос тук е доколко големината и цветът влияят върху продуктивността. Големината на майката предопределя големината на яйчниците, но по-важно от това е, доколко снесените яйца ще са оплодени. Ако се ограничим да определяме годността на майката само по нейната големина, то това ще бъде подвеждащо. По-скоро трябва да се наблегне върху качеството на снесеното пило, здравословното състояние на семейството и неговия темперамент .
Първият признак за темперамента на семейството е при отварянето на кошера. Реагират ли бързо при опушване и колко бързо се успокояват или пък се наблюдава обратната реакция. Спокойното семейство е много по-лесно и приятно за работа и по-лесно се адаптира към градската среда. Във връзка с това е и моето предпочитание да работя с пчели, които седят кротко върху рамките, а не се разлитат при проверка на кошера.

Два са основните фактори, на които обръщам внимание при инспекция на кошера, а именно, разположението на снесеното пило и неговото състояние в гнездото. Добрите майки снасят добре подредено пило. Рамката трябва да е добре покрита с пило без наличието на празни пространства и пропуснати килийки. Пилото трябва да е на една възраст, като не трябва да има размесване с килийки, пълни с мед и прашец. По време на максимално яйцеснасяне майката може да запълни рамката от горе до долу, но по-важно тук е да се прецени редът и организацията при тази дейност, отколкото количеството на снасяне. Количеството на снесените яйца зависи от позицията на рамката в плодника и периода на снасяне през годината.
Лошите майки снасят яйца така, че те пропускат цели редове и отделни килийки, което в крайна сметка причинява наличието на празни петна при запечатаното пило. Това води и до разбъркване в организацията по отглеждането на младите пчели, като тези празни места се запълват с мед и прашец. Наличието на празни места между пилото се дължи на редица причини, между които са мъртвоснесени яйца, болести или застаряваща майка.

Наличието на смесено търтеево пило с работническо е сигурен знак за проблемна майка. Лошата майка няма достатъчно сперма за оплождане на яйцата, дори и в работнически килийки и това води до факта, че в работнически килийки има раздути капачета на търтеево пило. Едно или две такива капачета между работническото пило се отнася до нормална случайност, но наличието на повтарящо се смесено пило в работнически градеж означава проблемна майка, нуждаеща се от подмяна. Снасянето на търтеево пило може да се причини от много фактори, включително от недобро оплождане, възраст, деформация в сперможлезите, болест или повреждане. А понякога и по неизвестни за нас причини.

Последната характеристика, произтичаща от пилото във връзка с качеството на майката, е присъствието на болести. Наличието на такива болести като европейски гнилец и варовито пило, задължително означава необходимост от подмяна на майката. Няколко килийки с европейски гнилец през пролетта, когато стресът в семейството е голям, не е задължително да означават, че майката е за смяна, но упоритото продължаване на това явление от едната или другата болест със сигурност води до категоричния извод за смяна на майката. Наложителните случаи са, когато повече от половината пило е заразено. Но дори процентът да се движи в рамките на 10-15%, то това се смята за достатъчно. Някои медоносни пчели са по-предразположени към болести като европейски гнилец или към по-лош хигиенно-семеен инстинкт и една подмяна на майката не само, че подменя поколението, но пречупва кръгооборота на тази подмяна, давайки време на пчелите да почистят килийките със заразено пило. Генно чистите майки, произведени от лицензирани майко-производители, предоставят шанс на пчеларите да снижат болестите и паразитите в семействата си.

Преценката на майката не трябва да се ограничава само с преглед на кошера, а и с преценка относно работоспособостта на семейството. Продуктивността, издрържливостта през зимата, склонността към роене, оптимизиране отглеждането на пило спрямо притока на нектар и темперамента на семейството, са задължителни критерии при оценка качеството на майката. Някои от тези критерии са лесни за преценка, други – не. Например, за да прценим колко добре едно семейство адаптира отглеждането на пило спрямо притока на нектар, трябва да сме добре запознати с количеството на пилото и условията за нектароотделяне. За целта трябва да разполагаме с кантарен кошер, който най-точно информира за притока на нектар или за използване на медовите запаси, пряко отнесени към количеството на пило, заложено от майката. По прост метод е проследяването на количеството пило след основен период на медосбор. Дали семейството ограничава отглеждането на пило или високият темп на залагане на пило продължава, причинявайки изземване на складираните запаси от мед. Идеалното състояние е, когато семейството ограничи залагането на пило с преминаването на основния медосбор, но за съжаление това не винаги се отнася за различните раси майки.

Няма спор, че едни семейства са по-добри от други, произвеждат повече мед, по-добре изкарват зимата, не са предразположени към роене дори при пренаселване. Тези отличителни страни се отнасят към качеството и вида на майката и поддържането на досие спомага вземането на решение относно необходимостта от подмяна й. Поддържането на досие предоставя информация относно майко-производителя и качеството на неговата програма за майко-производство. Натрупаната информация ви ориентира към кого да се обърнете при следващи покупки на майки.

Разбира се, преценката за качествата на майката от лицензиран майко-производител трябва да се базира на повече от една или две майки. Сравнително точна преценка може да се получи при оценка на най-малко 4 или 5 майки, като това би било още по добре при 10 и категорично при 100. Това на практика е трудно, ако не и почти невъзможно.
Последния фактор по важност при оценка качествата на майката е възраст. По принцип семейства, предвождани от млади майки, са по-продуктивни, имат по-малка склонност към роене в сравнение със семейства със стара майка. Обичайна практика е маркирането на майките с малка точка на гърба с (Testers) преди въвеждането им в кошера за бързо ориентиране относно възрастта при инспекция. Трябва да се спазва международно възприетия цветови код за маркиране както следва:
1/ Години, завършващи на 1 или 6 – БЯЛА
2/ Години, завършващи на 2 или 7 – ЖЪЛТА
3/ Години, завършващи на 3 или 8 – ЧЕРВЕНА
4/ Години, завършващи на 4 или 9 – ЗЕЛЕНА
5/ Години, завършващи на 5 или 0 – СИНЯ
Така майки, произведени тази година, трябва да се маркират със ЗЕЛЕНО. Маркирането спомага за информирането относно това дали майката е сменена вследствие на роене, тиха самосмяна или принудителна смяна. По принцип подмяната на майката се извършва средно през две години, но напоследък тази препоръка се видоизмени за всяка една година.
Доброто стопанисване и управление на пчелина изисква непрекъснатото наблюдение и преценка качествата на майката и воля за тяхната смяна, когато обстоятелствата го изискват. Поддържането на добра майка в кошера ще бъде щедро възнаградено и ще компенсира времето и усилията, вложени за нейната преценка. Такива семейства са не само по-продуктивни, но и по-приятни за работа.

Рик ФЕЛ преподавател по биология и пчеларство във Вирджинския техническият институт в Блексбърг, САЩ

Източник: Пчеларски вестник/Превод от „Bee Culture“ – Т. Златанов

КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИЯ МЕД

Снимка: pixabay.com

Кристализация или захаросване на пчелния мед?

Известно е, че сред народа и потребителите на пчелен мед е по-популярна думата „захаросване” на пчелния мед. Кога и защо се е наложило това крайно погрешно понятие не е ясно. Ако отидете на пазара, където се продава пчелен мед ще чуете да се казва „захаросан” и почти никой не говори за кристализирал мед, а чувал съм даже говорители по националната телевизия да казват „захаросан мед”. Това е признак на незнание и неграмотност. Като под понятието захаросан мед обикновено се разбира влошено качество или дори фалшифициран захарен мед. Вярно е, че в последно време, особено от началото на 21-ви век някои печалбари започнаха да произвеждат захарен мед, като разтопяват бяла захар с добавяне на 20% вода и 2-3 лъжици натурален пчелен мед и тази сладка течност я предлагат като „захаросан мед”. Някои така наречени „пчелари” пък прилагат по-прикрит начин за производство на захаросан мед, хранейки пчелите през медосбора, обикновено при цъфтежа на акацията с обилни количества захарен сироп. Е, такъв мед действително е захаросан, но да се отъждествява чистия натурален пчелен мед със захаросания е кощунство.

Преди години в нашия град имаше един голям пчелар, който имаше прякор Лъжеца. Веднъж той ми разказваше следното: по време на цъфтежа на акацията закарвал варели с вода и ги поставял върху тухли. Запалвал под варела огън и загрявал водата, след това изсипвал в нея 2 чувала със захар и получавал захарен сироп. С този сироп пълнел хранилките на пчелите всеки ден. Те вземали сиропа и размесвайки го с акациевия нектар, пълнели магазините, от които Лъжеца вадел много мед. После го закарвал в магазина на Наркооп, който тогава единствено изкупуваше пчелен мед. След анализа на този мед магазинерът му го върнал, защото не отговарял на държавния стандарт и Лъжеца си прибрал меда, съдържащ завишени количества захароза над държавния стандарт.

Пролетта той отново закарал меда, направили му пак анализ и се оказало, че захарозата е в рамките на държавния стандарт и естествено му приели меда. Какво е обяснението? При престояване захарозата се разлага постепенно от малките количества на ензима инвертаза и така се доближава по съдържание на захароза до естествения нектарен пчелен мед, който се изкупува от търговските организации. Така пчелният мед е станал третият по фалшифициране хранителен продукт в света.

Сега нека да се върна към понятието „кристализация” на пчелния мед. Много научни изследвания са доказали, че кристализацията на натуралния пчелен мед – нектарен и манов е естествен процес на съзряването му, т.е. до разлагането на малкото останала захароза до овощна и гроздова прости захари. Така, че кристализиралият натурален пчелен мед е с подобрени качества (зрелият мед), а не е влошил своите качества. Известно е, че в нектара освен гликоза и фруктоза има и около 4% захароза, която при обилния медосбор от акацията не може напълно да бъде разложена и остатъчните количества се разлагат при кристализацията на пчелния мед, в който остават само глюкоза и фруктоза, които изцяло се усвояват от организма. Причина за кристализацията са различни фактори: вида на растенията, от които е събран, температурата на въздуха и други.

Съдържанието на глюкоза в по-големи количества от 36% ускорява кристализацията, а когато фруктозата е повече от 36% медът по-трудно кристализира. Такъв е акациевият мед, който не кристализира до 2 години. Когато температурата, в началото на месец октомври, падне под 10  С – медът бързо кристализира. Това е естествен процес.

Асен ВЪКОВ – Видин     Източник: Пчеларски Вестник

Тайното лекарство на египетските медици: Пчелният мед

Снимка: pixabay.com

Споменаването на целебните свойства на меда се открива още в Библията и в записките на египетските медици, в текстовете на Хипократ и в Корана. Гърците смятали, че самият Зевс е бил отхранен с мед.

Пчеларството е познато от дълбока древност. Човекът първоначално използвал меда и пчелния восък, а по-късно пчелна отрова, пчелно и търтиево млечице, пчелен прашец, даже пчелни трупове.

Но основното сред пчелните продукти си остава медът. Той е чудесно антибактериално и противомикробно средство, което се дължи на съдържащи се в него фитонциди и микроелементи, например калий – той събира влагата от бактериите и те бързо загиват.

Но как пчелите правят своя вкусен мед? Как от прашеца на различни цветя и билки се получава тази гъста и ароматна маса? Отговорът не е вълшебство, а труд и търпение.

Пчелите правят меда от сладък сок, наречен нектар, който събират от цветята. В процеса на преработка го обогатяват с ензими, белтъци, органични киселини, цветен прашец, витамини и други съставки.

Източник: /КРОСС/

ДФЗ отпуска кредити на пчелари с одобрени проекти по няколко интервенции

Снимка: pixabay.com

Отпусканите кредити ще са в размер до 95 % от  размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще предоставя кредити на пчеларите за реализация на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“.

От възможността могат да се възползват пчелари с одобрени проекти по следните интервенции, съгласно Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството:

 • Интервенции по чл. 4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;
 • Интервенции по чл. 4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“;
 • Интервенции по чл. 4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“;
 • Интервенции по чл. 4, точка 5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“;
 • Интервенции по чл. 4, точка 7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“.

Отпусканите кредити ще са в размер до 95 % от  размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ за одобрените активи по горепосочените интервенции, изчислена въз основа на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба на активите, информират от ДФЗ.

Кредитите ще се предоставят при годишен лихвен процент равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, увеличен с един пункт надбавка. В съответствие с определения за страната ни референтен лихвен процент за м. февруари 2024 г., лихвения процент за кредити по схемата се определя в размер на 5.91% към настоящия момент. Погасяването на кредита и дължимата по него лихва ще се извършва еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“. Периодът на прием на заявления за кредитиране ще бъде обявен със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

На интернет страницата на ДФЗ в „Схеми и мерки за подпомагане“ в секция „Схеми за кредитиране“ – Инвестиционни схеми за кредитиране е публикувана информация за условията за кандидатстване по схемата.

Източник: agrozona.bg

Над 3,2 млрд. лева ще плати ДФЗ на фермерите през 2024 г.

За директни плащания от ЕФГЗ се предвиждат да бъдат изплатени 1,6 млрд. лева

Министерският съвет одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г. Планирани са общо 3 209,29 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. От тях 2 752,99 млн. лева са за сметка на Европейския съюз и 456,3 млн. лева са от националния бюджет.

Предвидени са 997,01 млн. лв. за развитие на селските райони. Основно плащанията ще са насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са заложени 409,38 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г. и по новия Стратегически план 2023 – 2027 г. Обхванати са направленията агроекология, биологично земеделие, подпомагане в необлагодетелствани райони и други.

За пазарни мерки в секторите на пчеларството и лозаро-винарството, както и за „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и други схеми са предвидени 137,63 млн. лв.

За директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, в това число по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1 620,28 млн. лв.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 44,99 млн. лв.

Източник: agrozona.bg

Време е за основен пролетен преглед

Снимка: pixabay.com

Пчелите много добре предчувстват края на зимата. При най-леко затопляне на времето (около 15°С) и показване на слънцето те излизат от кошерите, облитат се и много от тях донасят на крачетата си прашец, събран от кокичето, леската, ивата и други ранни пращецодайни насаждения.При топло, слънчево и тихо време, с температура на въздуха над 15-16°С, когато пчелите излитат свободно от кошерите, всеки пчелар е длъжен да извърши преглед на пчелните си семейства в пчелина.
След направените през зимата, бегли (осведомителни) прегледи, с които се цели да се открият някои нередности, като:

 • голям подмор, диария и други,
 • съмнително количество на медовите запаси;
 • несвойствен звук в гнездото;

сега вече е време за основния пролетен преглед. При него се отделя особено внимание на състоянието на всяко пчелно семейство. При тази температура спокойно могат да се огледат всички пити в гнездото без опасност от простудяване на пилото. Колкото по-рано бъде извършен този преглед, толкова по бързо ще може да се вземат мерки за подпомагане на нуждаещите се семейства, а с това да се подпомогне и ранното им пролетно развитие. Излюпените през март пчели са тези, които ще отгледат пчелите, участващи в събирането на акациевия мед през май.

Пчеларят обръща внимание на силата на пчелното семейство, площта и качеството на пилото, вида и състоянието на майката, количеството и разпределението на хранителните запаси, падналите на дъното умрели пчели и други отпадъци. Проверява за зацапвания на рамките от диарични изпражнения, влагата и мухъла в отоплителните материали, по крайните пити и ъгли на кошера и други.
Силата на семействата в ранна пролет са от най-важно значение за по-нататъшното им развитие и пълноценно използване на медобера. По време на основния преглед силните семейства имат 6-8 междурамия заети с пчели, средните – 4-6, а слабите – под 4 междурамия с пчели.
Качеството на майката се определя визуално – по големината, окосмеността, целостта на крилата, краката и подвижността й. В това време тя трябва да се търси в средните пити. В крайните отива рядко. Най-добре майката се преценява по количеството и качеството на пилото. Когато е плътно, кръгово или елипсовидно, без пропуснати килийки, запечатано в средата и е обградено от незапечатани млади ларви в различна възраст и колкото по-встрани се отива, толкова те са по-млади, а по края има пресни яйца – показва, че майката е добра. Колкото повече пити има с такова пило, толкова по-добра е майката и семейството.
При старите майки пилото е разпръснато по питите и между килийките с пило има много празни килийки. Такива майки започват в ранна пролет да снасят неоплодени яйца и наред със запечатаното работническо пило има и много търтеево.
Количеството на хранителните запаси (мед и прашец), са много важно условие за нормалното развитие на семействата през този период. Количеството на меда трябва да не пада под 9-10 кг на семейство. Ако е по-малко, трябва да се вземат мерки за подхранване. Най-добрата храна за пчелите и пилото е чистият нектарен мед. Но при липса на такъв може да се използва и кърмова маса, каквато има във всички пчеларски магазини.
Температурата през ранния пролетен период е от особено значение за пилото, затова трябва да се внимава много, като за целта се стеснява и затопля гнездото. След основния пролетен преглед в гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите покриват добре. Оставят ли се повече пити излишно се увеличава обема и пчелите изразходват повече храна за затоплянето му. Поради превратностите на времето през месеците март и април, топло през деня (18-20°С), а студено през нощта (под 0°С), пчеларят трябва много внимателно да извършва стесняване и разширяване на гнездата. Развитието на повече пило, което не може да бъде покрито и затоплено от пчелите през студените периоди често бива простудявано, особено по краищата на питите (където не са добре покрити с пчели) – умира или заболява от условно патогенни болести, като: доброкачествен или мехурчест гнилец, аскосфероза и др.
Стесняването, разширяването и стимулативното подхранване през ранна пролет са основните работи на пчеларя.
При нужда (силно застудяване) може да се приложи методът на Блинов – стесняване на гнездото с 2-3 пити по-малко от покритите с пчели (при покрити 7-8, гнездото се ограничава на 4-5, а при покрити 5-6 – на 3-4 пити). Гнездото се пренарежда, като до топлата страна на кошера (югозапад, юг) се поставя пълна пита с мед, след нея питите с пило, преградната дъска и след нея питите с мед. В горната половина на преградната дъска може да се пробие отвор с размери 10-12 мм. за преминаване на пчелите. Отгоре гнездото се затопля.
При установяване на голям подмор или диария се взема проба, като се смитат умрели пчели заедно с отпадъците от дъното и се изпращат в лабораторията за изследване.
Независимо от резултатите при прегледа пчеларят трябва да извърши следните основни профилактични мероприятия в пчелина:

 • да стесни гнездата и да подреди медовите и прашецови запаси в близост до пилото, като отстрани празните пити;
 • да почисти и обгори на пламък дъната на кошерите (най-удобно става с газова горелка).
 • да подмени или подсуши затоплящите материали;
 • да премахне мишепредпазителите и да разшири входовете съобразно силата на семействата, а при зимуване на горна прелка – да отвори долната;
 • да събере и изгори или закопае в земята всички сметени от дъната умрели пчели и отпадъчни материали.

Март е времето, когато се поставят противовароатозните ленти, според силата на семействата и вида на препарата-според указанията отпечатани върху опаковките им. Колкото по-рано се започне борбата с вароатозата, толкова по-ефективна ще е тя. През зимата няма пило и акарите са най-малко, няма къде да се размножават.
При откриване на семейства без пило и неестествено поведение на пчелите, пчеларя преценява има ли майка или не. Ако не я открие и се съмнява, взема пита с прясно пило от друго семейство и я поставя в семейството без пило. След 4-5 дни прави преглед и ако открие заложени маточници се уверява, че семейството е без майка. Такива семейства се присъединяват към други с майка или им се придава, ако има запасна такава, заедно с питите и пчелите. Това става, като питите с пило на едното семейство се подреждат в единия край на кошера, а питите с пило от другото семейство се поставят непосредствено до неговите, а пчелите с празни от пило пити от присъединяващото семейство се слагат зад преградната дъска или се разделят с вестник.
Излишен труд е да се правят опити за произвеждане на нова майка през март или началото на април по няколко причини:

 1. Търтеите пролетно време са малко;
 2. В студеното време е съмнително оплождането й;
 3. забавя се развитието на семейството с около 25-30 дни ;
 4. Излюпените в ранна пролет майки не са много добри;
 5. Присъединените и засилени семейства ще съберат при всички случай много повече мед, а след това може да се разделят и попълнят загубените бройки.

При установяване на някакво заболяване: нозематоза, паратиф, аскосфероза, гнилец и други, веднага са извършва дезинфекция на кошерите, чрез обгаряне.
Много важна профилактична мярка на болестите по пчелите е всички отпадъци при почистване на дъната и местата пред кошерите да се събират и изгарят или закопават в земята, а на боледувалите през предходната година от заразни болести семейства, да се дезинфекцират чрез обгаряне целите кошери, преградни дъски и надрамъчни капаци, а хранилките да се измиват с 2-4% разтвор на сода каустик и обилно изплаквате с чиста вода.
От добре проведения основен пролетен преглед и извършените мероприятия зависи успешното пчеларстване през лятото.

Източник: Пчеларски Вестник                  Ст.н.с. д-р Боян Първулов