дом ЗА ПЧЕЛИТЕ СЕТИВАТА НА ПЧЕЛИТЕ И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ

СЕТИВАТА НА ПЧЕЛИТЕ И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ

129

Различните видове животни имат различни по чувствителност сетивни органи и възприемането на външните дразнения може да бъде различно при човека и пчелите. Затова не всичко от поведението на пчелите може да бъде напълно разбрано и обяснено. В това отношение дразненията, възприемани чрез зрението на пчелата са най-ясни и най-добре изучени.

Зрението има първостепенно значение в дейността на пчелите при събирането на нектара и прашеца. Резултатите от изследванията по този въпрос вече отдавна са намерили практическо приложение. Неслучайно зрението е в основата на ориентацията на пчелите при полет извън кошера и при намиране на собственото жилище след връщане от паша. Пчеларите, които разполагат кошерите в пчелина много близко един до друг добре знаят, че пчелите при първия си полет за паша често грешат и влизат в чужди кошери. Неотдавнашни изследвания са показали, че най-голямо блуждаене се наблюдава когато кошерите са разположени компактно или в права редица. В такива пчелини в отделни случаи до 80% от пчелите влизат в чужди кошери, във връзка с което крайните кошери се пълнят с пчели за сметка на разположените в средата. Такова преразпределение на пчелите често се отразява на продуктивността на пчелите, тъй като намиращите се в средата на редицата пчелни семейства постоянно губят млади пчели, изостават в развитието си и събират по-малко мед, отколкото биха събрали при нормални условия. В същото време количеството на пчелите в крайните кошери нараства бързо, което създава необходимост от по-честото им преглеждане за вземане на нужните мерки, напр. срещу рояване.
Разполагането на кошерите в “разхвърляно” положение и колкото може далеч един от друг, с входове на различни страни, боядисване в различни цветове и умело поставяне на естествени ориентири може да отстрани “блуждаенето” като проблем. По опитни данни е установено, че събирания мед във всеки кошер при тези случаи е значително по-голямо, отколкото при наличие на блуждаене на пчелите в пчелина.

Вътре в кошера основна роля играе осезанието!
Пчелите от всички възрасти обменят помежду си храна. Контактът за такъв обмен се осъществява чрез антените. Когато такъв контакт се затрудни по някакви причини, обменът на храната се затруднява. Затова при проектиране на пакетно пчеларство, напр. в Канада се използват клетки за майките с по-широки отвори на мрежичката. Такива клетки осигуряват по-сигурно съхранение на майката в пакета пчели по време на пренасянето им.
През последните години се подновиха изследванията за изучаване на звуковете, издавани от пчелите и наблюдения по възприемането им. Пчелите издават звуци с помощта на двигателните мускули на крилата без да ги размахват. Един от известните и характерни звуци е пеенето на младата майка. Пчелите, събирачки на нектар, също издават звуци по време на приключване на танца, с помощта на които допълнително сигнализират другите пчели за местонахождението на източника на храна. Що се отнася до тези звукове, истинското им и основно предназначение все още не е изяснено напълно, но факта, че танцът на пчелите се следи само от ограничен брой пчели, а информирането за местоположението на храната практически се приема от много индивиди, дава основание да мислим, че издаваните звуци подпомагат или разпространяват допълнително тази информация. Известно е също така, че пчелите в пчелни семейства, в които има заложени маточници, издават по-различни звуци от пчелите в семейства, в които не се отглеждат маточници, но и това все още не е разчетено.
Както и при много друго насекоми, обонянието при пчелите е добре развито, но при вкусовите усещания има някои особености, които са по-различни от нашите представи. Без съмнение пчелите долавят сладкия вкус така, както и много други животински видове, но по наши лични наблюдения, те реагират много по-различно на лютата и на горчивата храна. Горчивият вкус на някои лекарства, поставени в захарен сироп, не влияе отрицателно върху усвояването му от пчелите, а силно подлютен захарен сироп, не само не пречи за приемането му, но увеличава охотата на пчелите за внасянето му в гнездото и дори стимулира активността на пчелното семейство.
Важна роля за координация на дейността на индивидите в пчелното семейство играе силно развитото усещане на миризмата. На тази основа се осъществява действието на различните видове феромони, не само вътре в гнездото на пчелите, но и извън кошера, напр. при трасиране на пътя до пашата или при излитането на майката за оплождане. Миризмата на летящата майка привлича търтея от 60-метрово разстояние, а за да я види, той трябва да бъде на разстояние от нея не повече от един метър.

Източник: Пчеларски Вестник