дом НОВИНИ ЧУЖДОЗЕМНИТЕ ПЧЕЛИ ВОДЯТ ДО ИЗЧЕЗВАНЕ НА МЕДОНОСНИТЕ РАСТЕНИЯ

ЧУЖДОЗЕМНИТЕ ПЧЕЛИ ВОДЯТ ДО ИЗЧЕЗВАНЕ НА МЕДОНОСНИТЕ РАСТЕНИЯ

278

Ново изследване показва, че появата на чуждоземни медоносни пчели в една екосистема води до конкуренция с местните пчели и това заплашва оцеляването на местните растения, които разчитат на специфични взаимодействия с конкретни опрашители. Проблемът е особено голям в региони с тежки метеорологични условия, както и в зони с наличие на растителни видове с ограничено присъствие. За такива зони появата на чуждоземни пчели може да бъде много опасна, обяснява д-р Оливия Норфолк от университета Англиа Ръскин. Изследването на ръководения от нея екип с участието на учени от Университета в Нотингам бе публикувано в списание “Разнообразие и разпределение“.

Учените са наблюдавали взаимодействията между растенията и техните опрашители в планинския регион на защитената зона „Св. Катрин” в Южен Синай, Египет. Районът е дом на множество ендемични растения – такива, които се срещат само на даденото място и никъде другаде – и опрашители с „ограничен обхват“. Тяхното бъдеще може да се окаже застрашено от неотдавнашното появяване на чуждоземни пчели.

Планините се характеризират с наличието на бедуински овощни градини, които се явяват „горещи точки” за биологичното разнообразие. Те представляват ценни местообитания за диви растения, птици и миграционните опрашители. Градините формират основата на традиционния начин на живот на бедуините. В последно време в тях се появяват и направени от човека кошери за медоносни пчели – на хора, които с добивания мед допълват доходите си.

Проучването е установило, че чуждоземните медоносни пчели са изключително “генерализирани“ в своето поведение, свързано със събиране на мед и прашец. Те посещават 55% от наличните растителни видове. Въпреки това чуждоземните пчели правят твърде малко посещения на растенията с „ограничен обхват“ и е налице висока степен на припокриване с „работата“ на пчелите с ограничено присъствие.

В тази среда, белязана от суша и ограничени ресурси, наличието на голям брой супер-”генерализирани“ медоносни пчели може да представлява конкурентна заплаха за местните пчели, особено в периоди на суша, казват учените. Предишно проучване в Калифорния показа, че наличието на голям брой привнесени пчели е довело до намаляване на популациите на земните пчели поради засилената конкуренция за медононите ресурси.

Проучването е установило още, че растенията с ограничен териториален обхват са значително по-”специализирани”. Тези растения показват много по-висока зависимост от типичните местни опрашители и получават много по-малко посещения от новопоявилите се пчели. Ефектите от конкуренцията за медоносната растителност може да доведат до спад на посещаемостта от страна на местните видове пчели по типичните местни растения. Това съответно намалява репродуктивните възможности на тези растения. Тенденцията означава, че чуждоземните пчели могат да се окажат заплаха за оцеляването на традиционни метни растителни видове. Това може да доведе дори до изчезването на въпросните специфични растителни видове, обяснява Норфолк.

Източник: GreenTech.bg