дом СЪВЕТИ ЦЕНТРОФУГИРАНЕ НА МЕДА

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ НА МЕДА

1897

Центрофугирането на пчелния мед е задължение, което освен че е трудоемко е свързано, както емоционално, така и финансово с труда на пчеларя и на пчелите. Това е един важен момент, предшестван от дейности, изискващи не само труд, но и знания при отглеждането на пчелните семейства.
Още при настъпването на медосбора работата с пчелните семейства се ограничава. Те трябва да бъдат оставени на спокойствие, понеже обезпокоените при преглед или друго вмешателство пчели обикновено нарушават ритъма си на работа и летателната си дейност.

В зависимост от притока на нектар пчеларят трябва само да следи през няколко дни как върви запълването на питите с мед като преглежда внимателно 1-2 средни и толкова крайни пити, без дори да използва дим. С изваждането на меда не бива да се прибързва, тъй като може да е недозрял, с високо съдържание на вода (над 16-18%) и в последствие да създаде проблеми (вкисване, влошено качество).
Когато пък се закъснее може да се получи задръстване и да се ограничи яйцеснасянето на майката поради липса на свободни килийки. Това ще даде отражение на следващия медосбор и дори може да се стигне до рояване. И в двата случая въпросите се решават, когато пчеларят е осигурил за всеки кошер по два магазина. Когато първият магазин е почти пълен, но медът е още неузрял, между него и плодника се слага втори магазин. Така медът в горния магазин доузрява за няколко дни, а пчелите има къде да работят.

За зрелостта на меда се съди по няколко начина:
– питите в магазина (корпуса) са пълни;
– пълните пити са запечатани 1/3 до 1/4 в горната си част;
– при навеждане на питите в обратна посока и леко тръсване открития (незапечатан) мед не капе.

За да се извадят питите за центрофугиране те трябва да бъдат освободени от намиращите се по тях пчели. Най-правилно е те да бъдат сметени с пчеларска четка или гъше перо, но това да стане внимателно, за да не се зацапат с мед. Друг начин, който пчеларите използват е рязко тръскане на питата над гнездото и допълнително използване на четката за отстраняване на останалите единични пчели. Тези приоми се използват в по-малките пчелини и са твърде трудоемки. В големите пчелини е по-добре да се използват отпъждащи пчелите средства или специални пчелогонки.
В миналото у нас се използваше 50-60% разтвор на кристална карболова киселина, но поради недопускането на феноли в меда, сега не се препоръчва. Може да се използва 50%-ен разтвор на пропионова киселина, към която са добавени няколко капки глицерин. Използва се и бензолдехид, разтворен в 3 части вода. С тези средства се навлажнява парче памучна тъкан или тензух (2-3 пласта) приковано върху рамка с размерите на кошера. Отгоре рамката над тензуха се прикрепва с тъмен полиетилен, за да насочи изпаренията надолу към пчелите в магазина (корпуса). Пчелите слизат надолу и освободения магазин се снема.
Питите се внасят в недостъпно за пчелите помещение, където е желателно да се разпечатат (с нож или вилица) веднага, докато са още топли и да се центрофугират. Питите се разпечатват над широк съд или специална платформа, в които се събират и оцеждат восъчните отпечатки и се подреждат разпечатаните пити преди поставянето им в центрофугата.

При центрофугирането е необходимо всички прибори (ножове, вилици) и центрофугата да бъдат добре почистени. По тях не трябва да има ръжда или други замърсители.

Ако пашата продължава, освободените от мед пити още същия ден се връщат в магазините, като е добре да бъдат напръскани леко с вода. Не е желателно връщането им да се оставя за следващи дни. Дори и когато пашата е последна, те пак трябва да се върнат в кошера, за да бъдат почистени.

Автор: Цветанка Иванова

Източник: Пчеларски Вестник