дом ЗА ПЧЕЛИТЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ПЧЕЛИТЕ КЪМ БОЛЕСТИ

УСТОЙЧИВОСТ НА ПЧЕЛИТЕ КЪМ БОЛЕСТИ

123
Снимка: pixabay.com

Пчелното семейство е атакувано от различни фактори на околната среда, особено от болести и паразити, които водят до икономически загуби. Здравето и хармонията на пчелното семейство не означава само проблем за преживяването на пчелното семейство, а и проблем за пчеларя – как да управлява правилно своите пчелни семейства. Пчелното семейство – този удивителен суперорганизъм, по време на своята еволюция, все пак е изградил успешен защитен механизъм срещу болестите, паразитите, неприятелите, вредителите и други застрашаващи живота му фактори, за да оцелее в борбата си за съществуване. Поради това медоносната пчела Apis mellifera показва извънредна способност да се адаптира към специфичните условия на околната среда. Едни и същи видове могат да живеят в тропиците или в пустинята също така добре, както в области с топъл или студен климат.

Срещу какво пчелното семейство трябва да се отбранява?
Може да се обобщи, че върху пчелното семейство оказват влияние условията на околната среда и живи организми, които принадлежат почти към цялото животинско царство – от микроорганизмите до човека:
– огромна армия от патогени /причинители/ на заразни болести, паразити, неприятели и вредители, хищници, вредни химически вещества и отрови;
– условията на околната среда, които понякога са неблагоприятни за пчелите чрез климатичните фактори /температура, влага/ или създавайки липса на нектар и прашец в природата;
– съревнование с другите пчелни семейства за храна /прекалено много пчелни семейства в района/;
– пряко вмешателство на човека: лошо отглеждане, неправилни манипулации, използване на неподходящи кошери, неправилно прилагане на лекарствени средства и др.;
– косвени вреди, нанасяни от човека: унищожаване на медоносни растения в резултат на интензификацията на съвременните селско и горско стопанства, прилагане на пестициди, индустриално замърсяване на околната среда и др.
Пчелното семейство като цяло представлява един организъм, който като много други животни е способен да прилага различни стратегии на защита срещу неприятелите. За да се разберат тези стратегии на защита е необходимо да се представят някои основни биологични феномени, които са характерни за пчелното семейство като социален организъм.

1. Пчелите са холопатични насекоми. По време на различните стадии от своето развитие те променят външния си вид напълно. Ларвите са съвсем различни от възрастните пчели. Също така се различават и болестите по тях.
2. Медоносната пчела не е домашно животно, което живее в обор. Тя събира своята храна от откритата природа, както правят и дивите насекоми. Тази силна зависимост от естествената природа, почти извън човешкия контрол, означава, че животът и смъртта на медоносната пчела зависят от наличието на нектар и прашец в природата /но растенията също се контаминират с пестициди/.
3. Хармония на пчелното семейство. Този удивителен ред на хиляди единични индивиди, живеещи в тясна връзка помежду си, се основава на инстинкти или научено поведение, разпределение на труда, реакцията на химични и физични сигнали и на основния феномен „жертвам се и изисквам“. Пчелното семейство е саморегулираща се балансирана система, отворена за влияние отвън и отвътре, равновесие, което е много чувствително към външни опасности. Обмяната на храната, с всичките нейни последствия, играе важна роля за хармонията на пчелното семейство – суперорганизма медоносна пчела.
4. Зависимост от сезона и условията на външната среда. Това обяснява нарастването и намаляването на популацията на пчелното семейството в зависимост от сезона, а също и физиологичните различия, които дават възможност на зимните пчели да живеят дълго, а на летните – кратко.
5. Разпределение на труда. Вътре в пчелното семейство има строго разпределение на труда. То се основава на генетични фактори, на възрастта на пчелите, на развитието на отделни жлези, но също и на действителните нужди и изисквания на пчелното семейство.
6. Диференциране на две специфични женски касти – Пчела майка и работнички.
7. Размножаване на пчелите само чрез роене. Няма единично живеещи пчели, които излитайки навън да образуват ново семейство. Роенето наподобява вегетативното делене на организма. Роят е идеален старт, носейки със себе си всичко, от което новото семейство се нуждае. Освен това роенето е съвършено средство за пчелното семейство да елиминира негативните фактори на старото гнездо (болести, паразити, недостига на храна, опасностите на околната среда. Роенето се използва като средство за борба срещу вароатозата – намалява се до 30% степента на опаразитяване.).

На пръв поглед пчелното семейство представлява идеална среда за развитие на различни патогени – бактерии и паразити, благодарение на: постоянна висока температура и влажност, тъмнина, голямо количество храна /мед и прашец/, хиляди пчели, наблъскани една до друга, големи площи с открито пило, непрекъснато влизане и излизане на пчелите навътре-навън, събиране на храна и вода отвън, което дава възможност патогените лесно да бъдат внесени. Независимо от всичко това силното и хармонично развито пчелно семейство добре развива механизмите си за защита, така че да може да оцелее. Както вече споменахме на съвременния етап, за да оцелее пчелното семейство е принудено непрекъснато да се отбранява от атаките на различни вредни влияния и патогени. Затова днес защитният механизъм на пчелното семейство трябва да функционира по-добре.

Източник: Пчеларски Вестник