дом СЪВЕТИ УСПЕШНО ПРИДАВАНЕ НА МАЙКИ

УСПЕШНО ПРИДАВАНЕ НА МАЙКИ

381
Снимка: pixabay.com

Придаването на майки изисква известни умения и опитност. По принцип пчелите са зле настроени към чуждите майки. Те най-безболезнено приемат майка през пролетта и първата половина на месец юни, т.е. през периода на интензивното развитие на семействата.

Много важно условие за успешното приемане на майката е в семейството да няма маточници или майки-търтовки. Пчелите по-добре приемат оплодена от неоплодена майка. Добре се приема оплодена майка в първите едно-две денонощия след отнемане на старата, но не по-рано от 3-5 часа след осиротяването. За успешното придаване на майки от голямо значение е времето да е слънчево и топло, да има добро нектароотделяне и летеж на пчелите.
Известни са два основни начина за придаване на майки: пряк и непряк.
Прякото придаване се състои в това, че оплодената майка се пуска направо върху питите с пчели или през прелката. В този случай се премахва от кошера старата майка и на нейно място се поставя новата майка. Някои пчелари намазват новата майка с мед или напръскват пчелите и майката със захарен сироп, в който има отвара от маточина, липа, мента, лавандула или друга ароматизираща билка. Цели се уеднаквяване на миризмата.

Непрякото придаване става по няколко метода:
1. придаване с клетка на Титов;
2. когато новата оплодена майка е в транспортна клетка;
3. похлупване на майката върху пита със специални мрежести капачки (клетки);
4. придаване на майката заедно с пита с пило, мед, прашец и празни килийки, в специалните рамкови изолатори (клетки побиращи цяла пита);
5. чрез отводка – прилага се при елитни майки, или когато се иска непременно да бъде приета новата оплодена майка;

1. Когато майката е в транспортна клетка, то тя се закрепва между две пити с люпещо се пило или в края на магазина. Пчелите изконсумират кърмовата маса от клетката и освобождават майката. Да се има предвид, че пчелите са негативно настроени към чуждите пчели, придружаващи майката и ако може пчеларя би следвало да ги унищожи и премахне, защото ги приемат за крадци и заради тях може да убият и майката.

2. При използване клетка на Титов – от семейството се отделя майката и се поставя в клетката, която се закрепва между две рамки в средата на гнездото, където има открито пило. След 24 часа старата майка се изважда и на нейното място в клетката се поставя новата млада майка. Клетката се връща на старото място между рамките. Преди размяната на майките в хранителното отделение на клетката се слага кристализирал мед или медово захарно тесто. Майката се освобождава не по-рано от 48 часа, като долното отворче се покрива с плочка восък. Пчелите го прогризват и освобождават майката.

3. Когато се използват клетки – капачки, които представляват мрежесто похлупаче, направено от гъста мрежа и опасано отстрани с ламаринка със зъбчета за закрепване в питата. Те биват кръгли или правоъгълни. Избира се участък от пита с мед и люпещо се пило. Майката се захлупва с клетката, като се забива в питата, така че под клетката да има люпещо се пило, мед и празни килийки. Капачката – клетка се премахва след 2-3 дена и се проверява дали пчелите приемат охотно майката.

4. Когато се използва клетка – рамков изолатор, майката заедно с питата и пчелите се поставя между две пити със запечатано и люпещо се пило. След няколко дена когато пчелите свикнат с миризмата на майката – клетката се отстранява. Този метод е много успешен, но изисква притежаването на специална клетка (рамков изолатор).

5. Придаване на майка чрез отводка. От семейство, на което ще се подменя майката, се избират 2-3 пити със запечатано и люпещо се пило, заедно с пчелите и 2 пити с мед и прашец и се поставят в нов или дезинфекциран стар кошер, като се ограничават с преградна дъска. След 3-4 часа, когато старите пчели са се върнали в стария кошер, на отводката се придава майката, като на питата с люпещо се пило, се пуска майката и се захлупва с клетка – похлупак. След 1-2 дена клетката-похлупак се премахва, като преди това семейството се преглежда и ако има заложени маточници се унищожават. След няколко дни, когато майката започне да осеменява и се движи свободно по питите, се обединява с майчиното семейство по следния начин: на майчиното семейство се отнема старата майка и се поставя надупчен вестник между него и отводката с новата майка.

При всичките случай на придаване на майки семействата се подхранват с рядък захарен сироп.

Как се придава неоплодена майка?

След премахването на оплодената майка, подлежаща на смяна, пчелите залагат свищеви маточници и почти винаги убиват неоплодените майки. Няколко дни след залагането на маточниците, когато в семейството вече няма яйца и млади ларви, пчелите благосклонно приемат неоплодената майка, особено ако изградените в семейството маточници са почти узрели. Те се унищожават.
Придаването на неоплодени майки е оправдано при наличието на роеви майки, с които да се заменят стари и негодни.

Въпросите за придаването на майки са много оспорвани в пчеларството. Всеки пчелар си има свои метод и съображения.
По какво се познава дали една майка ще бъде приета от пчелите?
Когато пчелите са дружелюбно настроени към новата майка, те започват да я ухажват, като пъхат хоботчетата си през мрежата, стараейки се да осигурят контакт с нея и да й подадат храна. В такъв случай майката ще бъде приета безпроблемно.
Когато пчелите са неспокойни, пълзят нервно по клетката и всяка от тях, когато се спре прави опит да напъха коремчето си с извадено жило през мрежата- е указание, че не са склони да я приемат. Това значи, че е допусната някаква грешка или старата майка не е премахната или има изградени маточници, които пчеларя не е забелязал (често в някой ъгъл). Агресивността често се дължи и на присъствието на чуждите пчели в клетката, придружаващи майката. Затова пчеларят трябва да отстрани тези пчели преди придаването на майката, тогава тя ще бъде приета по-лесно.

Технологиите при придаване на майки биват много и разнообразни, но трябва да се имат предвид следните принципи:
– в семейството да няма майка и заложени маточници;
– семейството да не е било дълго време без майка и да има подготвени майки търтовки;
– семейството да е престояло най-малко 5-6 часа без майка, за да е изчезнала миризмата (феромоните от старата майка) и пчелите да са почувствали отсъствието й.
– преди поставяне на майката внимателно да се уеднакви миризмата чрез натриване на рамките и дъното с листа от маточина или кромид. Да се внимава да не се използват силни дезодоранти – те дразнят пчелите и може да предизвикат убиване на новата майка.

Източник: Пчеларски вестник