дом СЪВЕТИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПЧЕЛИНА В КРАЯ НА СЕЗОНА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЧЕЛИНА В КРАЯ НА СЕЗОНА

187
Снимка: pixabay.com

Последните дни на лятото са времето да „ограбите“ Вашите пчели. Кражбата от страна на пчеларя е събитие за всяка една година, когато се определя колко мед да се отнеме от кошера и колко да се остави в него. Опитът е единственият критерий, който може да ни подскаже решението в тази ситуация. Ако вземем повече, вашите пчели ще гладуват през зимата. Ако оставим повече, Вие сте в чиста загуба на част от вашата реколта. По-добре да оставите повече в кошера, отколкото по-малко. Какви са средните килограми за едно семейство? Едно семейство се нуждае от 16-18 кг мед за зимния сезон. Средното тегло на един двукорпусен кошер е между 50-60 кг. През някои години това би било в повече, но през други – това количество едва би стигнало до пролетта. Как планирате да вземете реколтата от вашия кошер? Най-простият начин е да изчеткате пчелите от всяка една рамка. Измислени са различни начини и средства за отстраняване на пчелите от рамките в промишлен мащаб – обдухване на пчелите от рамките (съоръжения, произвеждащи голямо количество въздух при ниско налягане), или химически средства.

Изненадващ е фактът, че много пчелари разполагат рамките с мед на открито, транспортирайки ги до центрофугиращите съоръжения. Защо е необходимо да се транспортират магазинните рамки по този начин? А какво ще кажете за праха и малките частички, които залепват по тези рамки. Тази мръсотия служи като катализатор за кристализацията на меда. Отнасяйте се към магазинните рамки така, както към източник за храна на човека.

Третиране на пчелното семейство

Всяка друга дейност, освен добиването на мед от кошера, е рутинна и досадна. Пчелите са многобройни и агресивни. Но ако всичко е под контрол, докато кошерът е отворен, добре е да се сложат лентите против кърлежи. Идва времето за профилактика против пчелните кърлежи – вароатозата. Контролът върху популацията на кърлежа е не по-малко важен от управлението на самия кошер. Това мероприятие е задължително в ранна пролет и в края на лятото. С времето и придобиването на опит Вие сами ще придобиете чувство за продължителността на третиране против кърлеж, но винаги спазвайте предписанията на използваните медикаментозни средства. Някои ще попитат за контрола на трахейния кърлеж (в България го няма). Тези паразити поради малкия си размер са трудно контролируеми. Преди да третирате срещу този паразит, консултирайте се в най-близката ветеринарна аптека, като преди това извадите меда от пчелния кошер. Проверете семейството си след няколко седмици, инспектирайте майката и проверете пчелите за характерни признаци на тази болест.

Управление на майката в края на летния сезон

Подмяната на майката в края на сезона е напълно възможно – дори в определени случаи препоръчително. Само си помислете за всички проблеми, които бихте имали при подмяна на майката през пролетта. Купувайте майки само от лицензирани майкопроизводители! Повечето майки, предоставяни в този период от годината са произлезли от резервни семейства, отглеждани в продължение на цяло лято, но за съжаление нямаме друг избор. В някои случай това с нищо не влияе върху качествата на майката. Подмяната на майката, ако такава се налага, трябва да стане веднага след добиването на първата реколта от мед. Ако семейството не приема новата майка или е слабо, то тогава го присъединете към друго с цел подсилване. Опитайте се да си отговорите на въпроса защо дадено семейство е слабо. Ако откриете висока степен на разпространение на вароатоза, то шансът на семейството да оцелее през зимата е много малък. Ако все пак прецените, че семейството има шанс да оцелее, придайте майката така, както правите в началото на сезона ранна пролет. Аз предпочитам маркираните майки с ярко петно на техният гръб. Ако Вие не сте в състояние да маркирате майката, обърнете се към лицензираните майкопроизводители, които ще извършат тази услуга. Такива майки са полезни при констатацията за изрояването на кошера и са по-лесни за откриване при рутинните прегледи на пчелното семейство. Майката се явява един от трите най-важни компонента за доброто управление на пчелното семейство, а имено:
1/ Хранителни запаси
2/ Болести
3/ Състояние на майката
Не е необходимо всеки път да откривате майката, достатъчно е да проследите конфигурацията на пилото и снесените яйца и поведението на пчелите работнички. При всяко отваряне на кошера, независимо по какъв повод, винаги проверявайте яйценосната дейност на майката. Откриването на еднодневно пило означава наличие на майка, а снасянето на нормално количество яйца за съответния сезон говори за добър синхрон между майката и нейните работнички – много яйца в края на зимата/началото на пролетта и малко яйца в края на лятото/начало на зимата.

Други общи мероприятия по кошера

След отварянето на кошера и проверката за майка (или признаците за нейното съществуване), следващото по важност мероприятие е прегледът на семейството за болести. Наличие на американски гнилец е на първо място. Наличието на европейски гнилец към настоящия период е трудно да се установи, тъй като пчелите вече са го прочистили. Наблюдавайте пчелите за кърлежи и предприемете подходящите мерки след изваждането на медената реколта от кошера. Преценете и елиминирайте всички лоши рамки в кошера, като такива се явяват провисналите, изкривените, с преобладаващи търтееви килийки. Някои пчелари препоръчват претопяването на рамки, по-стари от 3 до 5 години. Това в САЩ не се спазва стриктно.За повечето пчелари това е трудоемка дейност с ниска възвращаемост. Но трябва да се има предвид, че старият восък акумулира в себе си пестициди, природни и вътрешнокошерни отрови, пчелни остатъци и прополис. Редовното подновяване на рамките поддържа хигиената в кошера на по-високо равнище. Какво става в самите кошери? Дали всичко при тях е наред? Подновете всички прогнили части или нуждаещите се от ремонт. Тази дейност трябва да се извършва през зимата около семейното огнище, а не през активния сезон. Не слагайте кошера директно върху земята, тъй като това води до по-бързото му загниване.

Ако живеете при по-топли климатични условия, разделянето на кошерите в края на сезона не е лоша идея, особено ако целите с това увеличение броя на пчелните семейства за следващата година. Семейство в един корпус с достатъчно запаси от мед, с добра популация от пчели и пило и млада майка притежава голям шанс да оцелее през зимните месеци, дори при по-студени климатични условия. За всеки случай, такъв кошер се нуждае от наблюдение в края на зимата/началото на пролетта за попълване на хранителните запаси.

Втора късна реколта от мед

След всичко казано дотук, какво би станало ако се получи втора реколта от мед. Повечето пчелари предпочитат да разделят пролетната от късната лятна реколта. Качеството на втората реколта е по-ниско от това на пролетната реколта. Управлението на пчелите при втората реколта е същото, както и при първата пролетна реколта. Магазинните рамки трябва да се сложат преди първото нектароотделяне и да се подсигурява достатъчно място за складиране. Единствената разлика е, че при втората реколта не всички рамки се центрофугират. Пчеларят маха магазинните рамки преди прекратяването на късното лятно нектароотделяне с цел подсигуряване запаси на семейството за презимуване. Практикува се допълнително подхранване със захарен сироп до достигане на необходимото количество запас за семейство.

Центрофугиране на реколтата

Към настоящия момент много неща биха могли да се случат на реколтата:
а/ пролетната реколта е вече центрофугирана,
б/ в момента се подготвяте за центрофугиране,
в/ събирате първата и втората реколта за едновременно центрофугиране.
Това не е нито правилно, нито неправилно, а е обичаен факт в пчеларството. Медът в крайна сметка трябва да се извлече или преработи по някакъв начин. Центрофугирането на мед не е пчеларстване, а по-скоро преработка на хранителен продукт. Едва ли знанията по биология на пчелите биха Ви помогнали при конструкцията на филтърна и центрофугираща линия за мед, а такива съществуват от приспособени пластмасови кофи за смет до компютъризирани неръждаеми барабани за 40-60 магазинни рамки на цикъл. В тази част от годината повечето пчелари променят своята дейност от управление на пчелното семейство към преработка на пчелните продукти. Единствената разлика е в мащабите. Повечето от тях, наред с историите за ужилвания, могат да Ви разкажат ужасяващи истории за разливане по пода на вече центрофугиран мед и много други. Всеки един от нас притежава такива изстрадани епизоди.

Превод: Т. Златанов

Проф. Джеймс Тю, специалист по апикултура към Държавния университет на Охайо

Източник: Пчеларски Вестник