дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ТЪРТЕЙ

ТЪРТЕЙ

164

Търтеите са мъжките индивиди в пчелното семейство. Тяхната единствена роля е оплождането на майката. Вероятно имат и други функции, като стимулиране на семейството в по-усилена работа. В усиленото развитие на семействата през пролетта пчелите залагат и отглеждат много търтеи. Те се излюпват от неоплодени яйца, т.е. нямат баща, а имат само майка и дядо, но предават по-голямата част от наследствените качества на бъдещите пчели (до 75%).

Целият цикъл на развитие на търтеите от яйце до излюпването им е 24 дена (3 дни яйце, 7-ларва, 4-предкакавида и 10-какавида). Те са по-големи от пчелите работнички и имат размери: дължина 15-17 мм и тегло около 200 мг. За развитието на един търтей се изразходва храна колкото за 3 пчели работнички. Техният брой нормално в семейството е от 300 до 500 бр., но силно варира през годината. Пролет е най-голям, а през зимата минимален (само единични бройки в семейства с некачествени майки). Само една малка част от търтеите участват при оплождането на майките (8-10 на майка), след което умират, поради откъсване на купулиращия им апарат. Търтеите не оплождат майките от собствените семейства, които са им сестри.

Те достигат полова зрелост 12-14 дни след излюпването. Търтеите биват приемани безпроблемно във всички семейства, поради което често са причина за пренасяне на болести от едно семейство в друго.

Търтеи, излюпени от яйца, снесени от пчели търтовки, са негодни да оплождат.
Годните за оплождане търтеи излитат в топли и тихи дни и се отправят към т.н. търтееви сборища (ТС), които са в определени райони в откритото пространство, защитени от ветрове, далече от високи дървета и хълмове, като почти не се срещат в равнинни и еднообразни места. Те са обикновено от 10 до 40 м над терена. Размерът им варира от 30 до 200 м в диаметър и зависи от терена. Разстоянието на ТС от пчелините е от 2 до 5 км., в изключителни случаи и на по-големи разстояния. На тези сборища се събират търтеите от много пчелини и техният брой достига до 10 000 търтея, като цифрата може да варира различно.

Наблюдавани са до 25 000 търтея от над 200 семейства в различни ТС. В тези сборища се разнася голямо бръмчене, като рой. Търтеите биват привличани от майките визуално и чрез обонятелните си сетива. Феромоните, излъчвани от тях, привличат търтеите и те се насочват към тях подобно на комети. Майките, летейки по такива места, биват непрекъснато преследвани от комети от търтеи. В полет търтея сграбчва майката и оставя част от половите си органи във влагалището й, изпразвайки спермата си в семеприемника й. Шлейфът (частите от половия орган) от предишния секс се отстранява чрез специална четка около члена на следващия успял да я настигне търтей. Майката бива оплождана от няколко (8-10, но има съобщения до 17) търтея, докато се напълни семеприемното й мехурче. Последният шлейф (остатъка от последния търтей) го премахват пчелите. Много често той бива забелязван и премахван и от пчеларя.

След приключване на главната паша пчелите изолират търтеите в крайните пити, като не ги допускат до храната и постепенно ги изгонват от кошерите. Намирането на търтеи в семействата през зимата е указание за некачествена майка.

Доц. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
Източник: Пчеларски Вестник