дом НОВИНИ ТОПЛОТО ВРЕМЕ ПРЕДИЗВИКА РАЗПУКВАНЕ НА ОВОШКИТЕ

ТОПЛОТО ВРЕМЕ ПРЕДИЗВИКА РАЗПУКВАНЕ НА ОВОШКИТЕ

133
Снимка: pixabay.com

Високите температури през последната седмица от февруари, с максимални стойности достигнали на места до 19-20ºС (Монтана – 20ºС, Ловеч – 19ºС, Кюстендил – 20ºС, Благоевград – 20ºС, Сандански – 20ºС, Пазарджик – 20ºС, Пловдив – 19ºС, Казанлък – 20ºС, Хасково – 19ºС, Елхово – 19ºС, Чирпан – 19ºС), доведоха до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви в полските райони на страната. В началото на следващия период при пшеницата ще протича масово фаза братене. При малка част от късно засетите зимни житни култури (агростанция Чирпан) ще се наблюдава и фаза трети лист.

След топлото за сезона време в края на февруари в началото на март се прогнозира краткотрайно, съществено, понижение на температурите и средноденонощни стойности близки до биологичния минимум необходим за вегетацията на зимните житни култури, съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология.
Не се очакват критични минимални температури

През периода критични минимални температури за напредналите в развитието си овощни култури не се очакват. Вследствие наднормените февруарски температури част от раноцъфтящите овощни видове (бадем, кайсия, праскова) в южните райони, по-рано от обичайните срокове, встъпиха във фаза разпукване на пъпките, а бадема – и във фаза цветен бутон.

През периода съществени валежи не се очакват и условията в по-голямата част от полските райони ще позволяват провеждане на предсеитбени обработки на площите и сеитбата на ранните пролетни култури (фий, грах, овес, пролетен ечемик). В края на периода се прогнозира съществено повишение на дневните температури и подходящи стойности за приключване на зимните растителнозащитни пръскания при овошките.

Източник: agrozona.bg