дом НОВИНИ С ОПАСНИТЕ ЗА ПЧЕЛИТЕ ПРЕПАРАТИ ЩЕ СЕ ПРЪСКА СЛЕД ЗАЛЕЗ

С ОПАСНИТЕ ЗА ПЧЕЛИТЕ ПРЕПАРАТИ ЩЕ СЕ ПРЪСКА СЛЕД ЗАЛЕЗ

400

Задължително да се поставя знака SPe8 върху опасните за пчелите инсектициди и тяхната употреба да се избягва или при наложително прилагане, то да бъде след залез слънце, са част от промените в Наредба № 13, която касае мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, която бе обсъдена на среща в Русенско между областната администрация, представители на институции от региона и пчелари относно опазването на пчелите и пчелните семейства.

Към момента условията за провеждане на подобен тип третирания и начините за осведомяване остават същите, но от миналата година от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се въвеждат някои допълнителни изисквания. Остава и изискването всеки стопанин да уведоми пчеларите, намиращи се в радиус от 3 километра от мястото на третиране минимум 3 дни преди извършването на такова по наземен път и 5 дни при използването на летателна техника. Самото третиране не бива да се провежда при температура по-висока от 25 градуса, както и при скорост на вятъра над 5 км/ч.

По време на срещата специално внимание беше обърнато на стартиралия от 24-ти февруари прием на документи по новата Национална програма по пчеларство, която ще обхваща периода до 2022 година. За тази година финансовият ресурс възлиза на почти 6,4 млн. лева, а общият бюджет на програмата е 19,2 млн. лева, от които едната половина е осигурена от Европейския съюз, а другата от националния бюджет. Задължително условие за кандидатстване е физическото или юридическо лице да бъде регистрирано като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3. За първи път всеки стопанин, притежаващ повече от 150 броя пчелни семейства, също ще може да кандидатства за оборудване и инвентар по програмата. Важно е да се отбележи, че няма да се допуска кандидатстване за същия вид оборудване, ако преди време стопанинът е подал документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Заявления ще се приемат до 9-ти март.

Източник: „Агрозона“