дом НОВИНИ С КАКВИ ЦВЕТНИ СМЕСИ МОЖЕ ДА ПРИВЛЕЧЕТЕ ПЧЕЛИТЕ

С КАКВИ ЦВЕТНИ СМЕСИ МОЖЕ ДА ПРИВЛЕЧЕТЕ ПЧЕЛИТЕ

173
Снимка: pixabay.com

Земеделските производители биха могли да увеличат пчелните видове и да подобрят добивите от реколтата с нови смеси от диви цветя, по-разнообразни от съществуващите, показа проучване. Изследването, публикувано наскоро в Journal of Consect Conservation, подчертава, че разнообразието е ключът за подпомагане на застрашени видове опрашители. Това се случва, тъй като земеделските групи в Англия настояват правителството да подобри наличните възможности, понеже политиката започва да се насочва към подход „плащане чрез резултати“. Както е посочено в новия законопроект за селското стопанство, земеделските стопани ще бъдат възнаградени с публични пари за „публични блага“ – като по-добро качество на въздуха и водата, по-високи стандарти на благосъстояние или мерки за подобряване на местообитанията.

Разглеждайки подобрени начини земеделските производители да засилят работата на опрашителите, докторантът от университета в Съсекс Рейчъл Николс и нейният екип си партнират с Emorsgate Seeds, за да идентифицират кои диви цветя привличат определени видове пчели. „Това осигури на пчелите изобилие от цветя и беше строг тест за техните предпочитания“ – споделя един от участниците в изследването. Констатациите от проучването също предполагат, че настоящите смеси, препоръчани от Defra, не са толкова ефективни, колкото биха могли да бъдат. Всъщност съществуващата комбинация от нектарни цветя и предложените богати на цветя маржови смеси съдържат само по един от всички 18 вида, за които в проучването е установено, че са най-привлекателни.

Дивите пчели често са по-добри опрашители, отколкото питомните, затова изследването се фокусира върху това как най-добре да се привлекат видове, които могат да прехвърлят повече прашец при едно посещение. Показана е и по-разнообразна комбинация от видове опрашители, които подобряват добивите на културите, насърчавайки онези, които ръководят проекта, да намерят комбинация, която да е привлекателна за колкото се може повече различни видове. „Тази работа е първата по рода си, но показва колко важно е да се следи колко ефективни са настоящите мерки.Тези смеси, използвани в настоящите агроекологични схеми, имат положително въздействие, но ние трябва да останем отворени за това как можем да подобрим.“, споделя професор Джон Холанд, един от надзорните органи в проучването.

В рамките на петмесечното проучване, Рейчъл Никълс и нейният екип наблюдават 44 различни вида диви цветове, забелязвайки 40 различни видове диви пчели. Те успели да идентифицират комбинация от 14 диви цветя, които почти всички пчели харесват, с изключение на три вида.

Някои пчели показали силна зависимост към някои цветя, като почти всички посещения на малката градинска пчела били върху бъз. За разлика от тях, по-често срещаните диви пчели посещавали широка гама от цветя, демонстрирайки предпочитание към вид червена метличина. Г-жа Николс добавя, че това илюстрира значението на разнообразието от диви цветя във всички бъдещи смеси. Екипът вече изпробва два нови микса, за да разбере доколко е практично да се използва както по отношение на обработката, така и по отношение на създаването на семена.

Източник: agrozona.bg