дом ЗА ПЧЕЛИТЕ Съхраняване на пчелни майки през зимата извън гнездото

Съхраняване на пчелни майки през зимата извън гнездото

1137
Снимка: pixabay.com

Възможностите за съхраняване на запасни пчелни майки през зимата винаги са били с голям практически интерес. Разрешаването на този въпрос е от съществено значение за пчеларите, тъй като е свързан с потребността от майки през ранна пролет за спасяване на осиротели семейства или за създаване на отводки. От друга страна зимуването на запасните майки в нуклеуси, което се практикува повсеместно струва скъпо.

Многогодишната практика е показала, че запасните майки зимуват най-добре в 3-4 рамкови нуклеуси или в семейства, разделени наполовина. В тези случаи обаче са необходими от 5000 до 7500 пчели и от 5-6 до 8-9 кг мед.

За да се съкратят разходите Фоти от Румъния предложи нов начин за съхранение на запасните майки. Те се държат в клетки на стайна температура, придружени с 50-100 пчели, които се заменят ежемесечно с пчели от зимуващо семейство. Хранят се с топъл мед от специална стъклена хранилка.

Руските изследователи Г. Аветисян и К. Василиади променят конструкцията на румънската клетка, така че в нея да се поставя не една, а две малки восъчни пити (8х8 см). Едната е със запечатан мед, а другата празна и служи за легло на пчелите с майката. Изменя се и начинът на подмяна на пчелите в клетката. Вече забелязахме, че при старата конструкция през всеки 1-1,5 месеца се подменят всички пчели с нови. При руския метод пчелите се подменят наполовина. Това се прави като под клетката, в която се намира майката с пчелите се поставя втора клетка с необходимото количество пчели за подмяна. Между клетките се поставя лист вестникарска хартия с неголям отвор по средата. След 1-2 дни добавените пчели преминават в отделението с майката.

Изследвано е състоянието на глътъчните жлези при пчелите, зимуващи с майката. Те са били в активно състояние. Това говори, че контактът на пчелите с майката е запазен. Затова се смята, че пчелите не трябва да се сменят всички наведнъж, а постепенно, за да се запази този контакт. Когато се свърши храната в питката с мед над клетката с майката се поставя втора с мед и празна восъчна питка и те се прехвърлят върху нея. Така се отстранява възможността от повреждане или загуба на майката при осигуряването й с храна.

Резултатите от извършени масови проверки на предлагания способ говорят, че загубата на майки при зимуването са по-малко от 30%. Между 70,6% и 74,38% от майките остават живи до пролетта. Макар и загубили малко от теглото си през зимата, пролетта с началото на яйцеснасянето те възстановяват първоначалното си тегло.

Източник: Пчеларски Вестник