дом СЪВЕТИ СЪВЕТИ НА БИЖО БИЖЕВ КЪМ НАЧИНАЕЩИ ПЧЕЛАРИ

СЪВЕТИ НА БИЖО БИЖЕВ КЪМ НАЧИНАЕЩИ ПЧЕЛАРИ

846
Снимка: pixabay.com

Преди всичко, трябва да се разбере от всички, които са започнали да пчеларстват или имат такова намерение, че това не е само приятен отдих и развлечение. То изисква от пчеларя труд, който да се извършва в строго определено време и последователност и при определени условия. При тази дейност понякога са необходими значителни физически усилия. Необходима е предварителна подготовка и минимум знания за живота на пчелното семейство и правилата за работа с пчелите.

За получаване на добри резултати при отглеждането на пчели е необходимо истинско призвание, увлечение и любов към пчеларството. Добър пчелар ще бъде този, който познава основните закономерности в живота на пчелното семейство и правилно прилага тези познания в своята пчеларска практика. Само при тези условия трудът на пчеларя ще бъде щедро възнаграден. При правилното подпомагане на пчелните семейства с оглед на тяхното развитие и използване на медоносната растителност, ще могат да се запасят с достатъчно мед, част от който пчеларят ще вземе без вреда за тях. Това може да стане, ако пчеларят умее да поддържа на пчелина само силни и в работно състояние пчелни семейства, и познава добре периодите на главна паша в неговия район.

Набавянето на празни кошери и инвентар трябва да става от специализираните пчеларски магазини. Трябва да се избягва закупуването и използването на стари кошери поради опасност от пренасяне на някои заразни и други заболявания. У нас най-често се предлагат стандартен 10 рамков кошер с магазин, 10 рамков двукорпусен кошер (общо 20 рамки) и 12 рамков кошер с магазин. Всички от система Дадан-Блат. Рядко се срещат и 18 и 20 рамкови кошери-лежаци с плодникова Дадан-Блатова рамка и без магазин. Все по-широко се разпространява многокорпусен кошер (три корпуса) система Лангстрот-Рут, без магазини. Напоследък в частни работилници се изработват и предлагат различни модификации нестандартни кошери, които не са за препоръчване.

Много важен е въпросът за набавянето на пчелни семейства. Това е най-добре да става с помощта на опитен пчелар. Според мене новият пчелар трябва да започне работа с няколко добре развити пчелни семейства, поставени в нови кошери (2-3-5 бр.), а не с 50-100 бр. отводки и без основни семейства за отглеждане на майки, градеж на пити и подсилване на отводките със зряло, люпещо се пило. Отводките са слаби семейства по на 3-4 пити и с 2-3 пълни междини пчели. Те се развиват бавно, обикновено не могат да си изградят необходимите им пити и слабо участват в медосбора. Не само, че от тях няма да се получи стокова продукция мед, но едва ли ще успеят да се запасят с достатъчно мед за зимуване. Много пчелари, продаващи отводки, ги оставят сами да си произведат майки или имат неоплодени майки, положението става критично. Даже да успеят да си отгледат майки и те да се оплодят, ще мине много време и отводките ще отслабнат още повече. Отгледаните по този начин майки ще бъдат дребни и със слаба яйценосна дейност в следствие неблагоприятните условия (слаби семейства) на отглеждането им.

Тези отрицателни качества се предават и по наследство през следващите години, семействата ще остават относително слаби на пчели, ниско продуктивни и въобще няма да дадат стокова продукция мед. Напразно ще отидат хвърлените средства и труда на нови пчелари, а и надеждата за бърза печалба ще остане само идея. Работата с малко, но добре развити семейства ще помогне на новия пчелар да усвои през лятото технологията на отглеждане на пчелни семейства и ще получи от тях стокова продукция мед. Към края на главната паша може да раздели всяко пчелно семейство на две с разделяне в тях на летящите пчели. Тогава лесно може да се снабди с оплодени качествени майки за вторите семейства.

Така се получават силни отводки с разновъзрастни пчели и пило. При по-нататъшни грижи тези силни отводки бързо се развиват и до настъпване времето на зазимяване да ги подготви като редовни семейства. Така за следващата година ще е удвоил броя на пчелните си семейства и през следващата пролет ще разполага с пълноценни семейства. При закупуване на основни семейства или отводки, продавачът трябва да представи здравно свидетелство, от което да се вижда, че семействата му са здрави. Набавянето на необходимите семейства е най-добре да става в ранна пролет, когато имат относително малко пчели и пило, лесно се транспортират и вече са презимували.

ДОЦ. БИЖО БИЖЕВ

Източник: Пчеларски Вестник