дом СЪВЕТИ СТАРЕЕНЕ И ПОДМЯНА НА ПИТИТЕ

СТАРЕЕНЕ И ПОДМЯНА НА ПИТИТЕ

146
Снимка: pixabay.com

Току-що изградената гнездова пита има бял или светложълт цвят. През периода на отглеждането на пило в тази пита с увеличаване на броя на поколенията тя постепенно старее. Цветът и се променя в светлокафяв, тъмнокафяв и накрая става почти черен. Теглото на питата се увеличава от 140-150 до 300-500 гр. При това увеличаването на теглото е за сметка на невосъчни примеси. Със стареенето на питата се намалява вместимостта на пчелната килийка, самата пита се втвърдява, а топлопроводимостта се намалява.

Умението правилно да се определи възрастта на питата има голямо значение в пчеларската практика. Така напр., когато в гнездото има само стари пити това ще води до излюпване на пчели с по-малки размери, до разпространение на заразни заболявания и до загуба на труд от пчелите работнички при почистването на килийките. От друга страна не трябва да се оставят в центъра на гнездото за зимуване или рано напролет пити, в които въобще не е отглеждано пило. Такива пити ще бъдат хладни и майката няма да снася яйца в тях.
Практически подлежат на бракуване всички пити, ако в килийките им са отглеждани повече от 16-18 поколения пчели т.е. не повече от 2-3 годишното им пребиваване в центъра на гнездото.

За определяне на възрастта на питата по външните й признаци ние препоръчваме пчеларите да се ръководят от следната схема:

1. Цветът на питата е бял или светложълт – не е отглеждано пило.
2. Цветът на питата е светлокафяв, дъната на килийките са прозрачни, леко жълтеникави, в един или два от ъглите на килийките се забелязват по-тъмни петна от фекали – отглеждани са 1-2 поколения пчели.
3. Цветът на питата е кафяв или тъмнокофяв, дъната на килийките са жълти или светлокафяви, петната от фекали и др. остатъци се виждат и на шестте ъгъла на килийките, при оглеждане срещу светлината на дъното се виждат отчетливо три тъмни ивици – отглеждани са 2-3 поколения пчели.
4. Цветът на питата е тъмнокафяв, дъната са сиви или по-рядко оранжеви, те не просветляват или просветляват само в средата им – отгледани са 4-5 поколения пчели.
5. Цветът на дъната на килийките е тъмносив, виждат се само 1-2 ъгъла от дъната – изведени са 6-8 поколения.
6. Дъната на килийките в 50% почти не просветляват – отгледани са 8-10 поколения пчели.
7. Общият цвят на питата е черен или почти черен, на светлината се виждат само отделни просветляващи тъмносиви петна – отгледани са 12-14 поколения пчели.
8. Питите са черни, килийките не просветляват – изведени са 15-20 и повече поколения и питите трябва задължително да се подменят.

Н. В. Бондаренко                  Източник: Пчеларски Вестник