дом НОВИНИ СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ ПРИ ПЧЕЛАТА И ТЯХНАТА РОЛЯ

СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ ПРИ ПЧЕЛАТА И ТЯХНАТА РОЛЯ

1094

Пчелата работничка има четири двойки слюнчени жлези. Първата двойка е горно челюстната или мандибуларната жлеза. Тя има формата на компактна торбичка. Нейните стени са изградени от жлезисти клетки, които отделят секрет, изливащ се във вътрешността ?. Секрета на горночелюстната слюнчена жлеза, чрез тръбичка се излива в основата на челюстите. Това е слюнчената жлеза, която основно произвежда пчелното млечице, с което пчелите-кърмачки хранят пчелните ларви и майката. Горночелюстната жлеза при майката е още по добре развита, отколкото при пчелата – работничка и в нея се изработва майчиното вещество, което чрез храната се предава на пчелите от пчелното семейство. То задържа развитието на яйчните тръбички на пчелите – работнички. При липса на майка и на маточното вещество, половата система на пчелите – работнички се развива и те като търтовки започват да снасят яйчица, от които се излюпват търтеи. При търтея горно челюстната жлеза е слабо развита.

Втората жлеза при пчелата – работничка е глътъчната жлеза. Тя се намира в главата на пчелата. Това е жлеза, която се състои от две тръбички, около които има кълбовидни образования, отделящи секрет. Тази жлеза отделя слюнка с ферменти, необходими за преработването на нектара в мед. Такава жлеза при майката и търтеите липсва. Основно в глътъчната жлеза се отделя фермента инвертаза, който разгражда захарозата от нектара, която е сложна захар и я превръща в проста захар – глюкоза и фруктоза. Тези захари, попаднали в тялото на пчелата се усвояват директно и служат за храна.

Третата важна жлеза при пчелата е затилъчната (тилната) жлеза. Тя също е разположена в главата на пчелата, само че в по – задната част. Тази жлеза се състои от много мехурчета, от които каналчета отвеждат отделящият се в тях секрет, отначало в три и след тава вливащи се в едно каналче. Последното се слива с каналчето от четвъртата жлеза и секрета се излива в отвор на долната устна на пчелата. Секрета от затилъчната жлеза служи за смазване на хитиновите части на хоботчето на пчелата. При майката, затилъчната жлеза е още по добре развита, от колкото при пчелата -работничка, а при търтея е развита значително по-слабо.
Четвъртата жлеза при пчелата е гръдната. Тя се намира в предната част на гърдите и се образува от жлезисти клетки с продълговата форма. Те образуват резервоар, в който се натрупва секрета на жлезата. Тази жлеза отделя основно секрети, осигуряващи храносмилането на пчелата. Секрета от гръдната жлеза се излива в отворче, върху долната устна на пчелата. В тази жлеза се отделят ферментите инвертаза, който разгражда сложните захари и ги превръща в глюкоза и фруктоза. Свързано с преработката на въглехидратите е и фермента амилаза, който фермент превръща нишестето в захари. Фермента протеаза от тази жлеза разгражда сложните белтъци и ги превръща в по прости , каквито са аминокиселините, които се използват за храна в тялото на пчелата. Фермента липаза разгражда мазнините и ги превръща в усвояеми за пчелата мастни киселини.

Познаването на жлезите при пчелата и на отделяните от тях ферменти, позволява да се разбират по-добре процесите, които протичат в пчелното семейство.
Освен жлезите, свързани с храненето на пчелата, от съществено значение са и жлезите, свързани с отделянето на восък. Восъка при пчелите се отделя от специализирани клетки, разположени в коремчето на пчелата. Восъчните жлези се намират под восъчните огледалца разположени от коремната страна на трето, четвърто, пето и шесто коремни членчета. Восъка преминава през порите на восъчните огледалца и при контакт с въздуха се превръща в полупрозрачни восъчни люспи. Пчелата с лапките си поставя тези люспи и ги залепва върху восъчните основи и по този начин изгражда восъчните пити.

При младата пчела, както слюнчените, така и восъчните жлези са неразвити или слабо развити. Постепенно след няколко дни се развиват първо слюнчените жлези и пчелите, които отначало са били чистачки, постепенно стават кърмачки, като използват секретите от слюнчените жлези. Восъчните жлези се развиват, когато младата пчела е на възраст 12 дни. От 12-ия до 18-ия ден восъчните жлези достигат своето максимално развитие. По това време, младите пчели се превръщат от чистачки и от кърмачки в строителки, които изграждат восъчните пити. След 18-ия ден восъчните жлези постепенно закърняват и пчелите от строителки се превръщат в събирачки. Излитат от кошера и събират прашец и нектар.

Проф. Георги ЦАНКОВ

Източник: Пчеларски Вестник