дом ЗА ПЧЕЛИТЕ РОЛЯ НА ВИТАМИНИТЕ В ПОДХРАНВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ

РОЛЯ НА ВИТАМИНИТЕ В ПОДХРАНВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ

212
Снимка: pixabay.com

Витамините са група вещества, жизнено необходими за живота на живите организми, но само в малки количества. Основната им функция е да действат в помощ на ензимите. Изследователите отдавна са заинтересовани от въпроса, кои вещества, съдържащи се в прашеца, влияят на пчелите. Малко след като за първи път експериментално е доказана връзката между белтъчното хранене и развитието на глътъчната жлеза и мастното тяло в младите пчели, Лангер още през 1928 г. е писал: „Храненето с прашец, явно е съвършено необходимо за развитието на глътъчните жлези”. Остава открит въпросът, белтъчините или витамините оказват това влияние? И двете групи вещества заслужават внимание, тъй като прашеца е богат не само на белтъчини, мастни и минерални вещества и други, но съдържа и значителни количества витамини особено В комплекс.

Доказано е, че съществува пряка зависимост между съдържанието на белтъчини в прашеца и влиянието му за развитието на глътъчните жлези и мастното тяло на пчелите. За подробно изучаване влиянието на белтъчините и витамините на продължителността на живота (ПЖ) на пчелите и тяхното физиологично развитие, А. Маурицио (1951-1953 година) провежда редица опити. В опитите, при които за източник на въглехидрати е служело захарно тесто, показват, че добавката на витамини към свободното от витамини захарно тесто, не оказва на пчелите никакво влияние. Получените величини за продължителността на живота на пчелите и степента на развитие на глътъчните жлези и мастно тяло са оставали същите, както при хранене с чиста захар. Това потвърждава мнението, че витамините от В комплекс играят второстепенна роля при обмяната на вещества у възрастните пчели. За увеличаване продължителността на живота и развитие на глътъчните жлези и мастното тяло на младите пчели е достатъчно храната да съдържа лесно усвоими захари и белтъчни вещества без добавката на витамини.

Добавката в храната на пчелите на витамини от група В не оказват никакво влияние на физиологичното състояние (ФС) на пчелите и много рядко оказва влияние на продължителността на живота им. Всъщност решаващо въздействие на продължителността на живота и на физиологичното състояние на пчелите оказват белтъчните съставки на храната, а витамините имат само второстепенна роля. В същото време трябва да се има предвид, че пчелите се излюпват с големи запаси от витамини. Съдържанието на витамини в телата на току-що родените пчели е относително по-високо отколкото в старите пчели. Затова може да се предположи, че младите пчели, излюпващи се с достатъчни запаси от витамини, са могли в продължение на опитите да живеят и да се развиват без допълнителни добавки на витамини. Остава открит въпроса за това, отделят ли тези пчели, подържани на диета без витамини, качествено млечице и съответства ли то по своето въздействие върху пилото както млечицето на нормалните пчели кърмачки, хранещи се с прашец.

Има данни за това, че пчелите, хранещи се с чиста захар, са могли да ползват от телесните си запаси достатъчно хранителни вещества, за да хранят известно време нормално пило. Освен белтъчни вещества, пчелите са изразходвали от запасните си витамини, тъй като без тях личинките не могат да се развият до стадий на съвършено насекомо. Противоположно на високото съдържание на витамини в телата на новоизлюпените пчели, съдържанието на азотни вещества в тях е сравнително ниско. То силно се повишава в първите дни от живота на младите пчели когато започнат хранене с прашец. От тук става ясно, защо без достатъчно количество азотни вещества в младите пчели не се развиват глътъчните жлези и мастно тяло. Потребностите на младите пчели от витамини е много незначително, потребностите от белтъчини – много висока, с което се обяснява голямата роля на прашеца, като източник на белтъчни вещества и витамини.

Получените резултати от опитите по хранене с витамини и данните от литературата помагат да се изясни въпроса за организацията на зимуване върху витаминизиран захарен сироп. Въпросът е основан на грешното предположение, че чистия захарен сироп е непълноценна зимна храна и следва да бъде подобрен. При това не се взема под внимание, че семейството пчели зимува не на чист захарен сироп, а на мед, приготвен от този сироп, тъй като захранвания наесен сироп служи само за суровина за приготвянето на зимната храна. Пчелите преработват захарния сироп също както нектара. Те изпаряват водата от него и го смесват със секрета отделян от жлезите им.

Складираната в питите зимна храна, представлява дълго съхраняващ се продукт, богат на белтъчини, витамини и ферменти и съставен главно от смес на глюкоза и фруктоза. По химичен състав той малко се отличава от нектарния мед, а по съдържание на жизнено важните за пчелите вещества съответства на него. Веществата, необходими за преработването на зимната храна, пчелите намират в прашеца, който има богато съдържание както на ферменти и витамини, така и на белтъчини и минерални вещества. Доброто осигуряване с прашец към есента е решаващо условие не само за създаване на запаси от хранителни вещества и увеличаване продължителността на живота на зимните пчели, но и за преработката и подобряване на качествата на зимната храна. Ако пчелите разполагат наесен с достатъчни запаси прашец, то нито есента, нито зимата, нито на пролет те ще изпитват липсата на витамини.

Казаното до тук е потвърдено от резултатите, получени при опитите с витаминно захранване на пчелни семейства, проведени в Швейцария през 1930/31 г. Опитите са проведени с 18 пчелини, разположени в различи райони. Три групи семейства са получили есента обикновен захарен сироп, три инвертиран захарен сироп и три витаминизиран захарен сироп. Презимувалите на витаминизирана храна пчели са имали не по-малко подмор, отколкото контролните пчели, презимували на чиста захар. Количеството пило напролет и медосбора през следващия сезон в тези семейства също не са били по-големи, отколкото в контролните пчели. Изводът е, че от веществата, влизащи в състава на прашеца най-голямо значение имат белтъчините. Витамините от група В са оказвали незначително влияние на продължителността на живота и физиологичното състояние на възрастните пчели. Всъщност, необходимо ли е създаването на храни с витамини и заместители на прашеца?

Няма отговор какво искаме да постигнем с това.

Всичко това търпи осмисляне и изясняване в контекста на специфичното хранене в пчелното семейство, храненето на отделните групи пчели е в зависимост от тяхното физиологично състояние и работата, която изпълняват.

Пчелите са функция на растенията и следват хода на развитие на цъфтящата растителност. Нека се има предвид и това, че пчелите имат концентрирана белтъчно-витаминозна храна в лицето на ПРАШЕЦА, храна към която са еволюирали и приспособили от милиони години и тя напълно задоволява жизнените им потребности. Процентното съдържание на различните вещества в прашеца са доста силно колебливи според произхода му, но смесени са достатъчни за изграждане организъма на пчелата и подържане на функциите му. Освен това по данни на много изследователи усвояемостта на синтетичните храни и витамини е много по-малка от тази на естествените. С дадените витамини и храни се създава дисбаланс в съотношение и съдържание на хранителните вещества. Установено е, че излишъкът на калций нарушава усвояването на фосфора, мангана и цинка. При недостиг на натрий се нарушава обмяната на калций и фосфора, и други. Всъщност предозирането на всяко хранително вещество в храната на медоносната пчела може да има сериозни отрицателни ефекти.

Всяко изкуственото задвижване на биологичните закони с неподходяща храна, може да има начален положителен резултат, но той остава временен, несигурен и негативен.

Източник: Пчеларски Вестник      Автор: Горан Миленко