дом ЗА ПЧЕЛИТЕ РОЕНЕ

РОЕНЕ

1990

Роенето е проява на инстинкта за размножение на пчелите. Без този инстинкт, медоносните пчели не биха могли да съществуват.

Началото на проява на този инстинкт е свързано със стремежа за отглеждането на търтеи. Раздразнител се явяват хормони, които действат на пчелите и майката. Пчелите в това време градят рамки само с търтееви килийки, в които майката снася неоплодени яйца. Ако в този период дадем на семейството няколко хиляди търтеи, то без значение ще продължи да отглежда и други. Механическото унищожение на търтеи и търтееви килийки не влияе на раздразнителя, по тази причина подготовката за роене ще продължи. Същото се получава и при унищожаването на маточни чашки или маточници. Колкото и да ги унищожава, пчелите ще продължат да залагат такива. Има и случаи, когато семейството се рои и без маточници, след излизането на роя залага такива, на откритото пило. По такъв начин с механични прийоми не можем да се справим с проявата на инстинкта за роене.

Как да се грижим за пчелите за да не се роят.

За да не се роят пчелите, трябва да се изпълнят следните условия.

1. В семействата майката не трябва да бъде по-стара от две годишна. Семейства със стари майки са по склонни към роене, а с млади почти не се роят.

2. Ако в гнездата са стари рамките, то пчелите често преминават в роево състояние, а ако рамките са нови, то пчелите не се роят.

3. Пчелното семейство не влиза в роево състояние, ако е натоварено с градеж на нови рамки. По тази причина е необходимо своевременното поставяне на рамки с основи.

4. Ако семействата се държат в кошери с малък обем или не се разширят гнездата своевременно, то те бързо преминават в роево състояние.

5. Кошери намиращи се на пряко слънце, семействата в тях преминават бързо в роево състояние.

6. Слабата паша предизвиква роево настроение.Силната паша, над 2 кг спира роенето.

7. Ако на пчелина се прави подсилване или изравняване на семействата, то на такъв пчелин, семействата се роят често.

И така, за да предотвратим роенето, не трябва да държим на пчелина, майки по стари от две годишни, да не се изравняват и подсилват семействата, да не се ползват стари рамки. В горещо време да се подсигури добра вентилация на гнездата и да се защити кошера от пряко слънце. Да се натоварят пчелите със строителство на рамки, да се карат пчелите на паша или да се подобри пашата на място. Тогава инстинкта за роене няма да се прояви и семействата няма да се роят дълги години.

Автор В. Г. Кашковски

Източник: facebook.com