дом НОВИНИ РОЕНЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА КАТО БИОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

РОЕНЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА КАТО БИОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

846

Всички живи същества са плод на размножителни процеси, осъществявани от съвместната дейност между мъжки и женски индивиди и новите организми носят качествата на своите майка и баща, т.е. съдържат генетичната информация на своите родители.

Роенето е естествено размножаване при пчелните семейства и представлява сложен биологичен процес, в резултат на което се появява нов  организъм-рой (ново  пчелно семейство). При подготовката за роене в пчелното  семейство настъпват корени промени. То преустройва работата си, като  майката снася повече търтееви яйца, залагат се маточници, събирането на нектар и прашец намалява и т.н.

Роенето, съобразно  структурата на пчелното семейство, копира  всички модели на другите живи организми. Пчелното семейство като единен биологичен организъм състоящ се от   една майка, няколко стотин търтея – мъжки и няколко десетки хиляди женски организми, се подчинява на всеобщите биологични закони и трябва да носи генетичния потенциал на своята майка и своя баща.

Известно е, че майката се опложда от няколко мъжки (търтея)  8-10 -12 и повече на брой. Всеки търтей носи определени генетични заложби.  Пчелите в семейството имат една майка и различни бащи (толкова, колкото търтеи са оплодили майката). Всички пчели  са сестри по майчина линия и полусестри по бащина. Новият организъм –роя, трябва да е генетично компактен, т.е да носи генетичните качества на майката и бащата и всека пчела да има еднакви генетични заложби със своята сестра в новото семейство.

Как  се получава това, че при много търтеи участващи в оплождането на майката, да се отберат пълни сестри (по майчина и  бащина линия) в новия рой? Много просто и тук природата е показала своята гениалност,  като в младото семейство-роя, се отделят пчелите дъщери на един търтей т.е. истински сестри- по майчина и бащина линия.

Това не са  логически изводи и заключения. Науката го потвърди по безспорен начин, чрез ДНК анализ, на пчелите в естествените роеве.

Имайки тези данни, всеки пчелар е длъжен да се съобразява с  основното правило в биологичния свят, а именно-всеки организъм да е генетично единен.

Във всички ръководства, обаче се описват различни начини за правене на отводки-единични (от едно семейство) и сборни (от различни семейства).

Лебедев,В.И. (1977 г.)  опитно доказа, че при обединяване на пчели от  различни по сила пчелни семейства,  същите реагират с различна степен на стрес.

При обединяване на нормални семейства с такива с неоплодени майки или търтовки  се установяват резки различия във враждебността на пчелите от нормалното семейство, към другите, изразяващи се в  много убити пчели и повишаване на вътрегнездната температура.

Процесът на обединяване  се смята за завършен, само когато семейството представлява едно хармонично цяло. Това се установява не само по намерените умрели пчели, а  и по възбудата, изразена в повишаване на температурата в гнездата, свързано с интензивността на обмяната на веществата у пчелите.

Установено е, че при обединяването на  пчели от семейства с еднакво биологично състояния, температурата се повишава с 4.5° до 5.5°С, в сравнение с необединяваните. Когато обаче обединяващите семейства са в различно биологично състояние, температурата се повишава  с 9° до 13°С и се задържа в продължение до шест денонощия.

Всеки може да си представи каква работа трябва да извършат пчелите, за да регулират температурата до нормалната за живота на пилото 34-36° С, защото над 38°С  то загива.

Всички тези резултати дават ясно да се разбере реакцията на различни части от семейството и цялото семейство при обединяването им, с цел подсилване и зимуване и следва да се имат предвид от пчеларите при ежедневната им работа  при направата на сборни отводки и обединяване на слаби семейства, особено преди зимата.

От всичко  следва  извода, че  най-добре е да се правят отводки от едно семейство, където всички пчели са сестри по майчина линия и да се обединяват  с такива където майките са дъщери и сестри. По този начин част от генетичната информация, по майчина линия, в семействата е запазена и пчеларите следва да се съобразяват с това.

Тези данни са известни отдавна, но все още не всички пчелари са запознати с тях и не им обръщат нужното внимание. Това налага  всички специалисти, лектори и преподаватели да се съобразяват при даване на съвети за обединяване на едни семейства с други или правене на  сборни отводки от различни пчелни семейства.

Източник: parvulov.com          Автор: Доц. д-р Боян Първулов