дом СЪВЕТИ РОЕВИЯТ НАГОН – СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА

РОЕВИЯТ НАГОН – СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА

2298
Снимка: pixabay.com

Още Филипс (1924) е препоръчвал като основен начин за предотвратяване на роевото състояние отнемане на запечaтаното пило. Затова първото нещо, което трябва да се направи на предразположено за роене семейство, е да му отнемем всички пити със запечатано пило. Между питите с открито пило се поставят рамки с восъчни основи. Майката се улавя и се затваря в клетка. Всички пчели от питите се стръскват на прилетната дъска. Това забавя влизането на пчелите в кошера. Майката се освобождава след 1-1,5 часа и след леко напръскване със сироп се пуска през прелката. С пулверизатора се напръскват отгоре и всички рамки в гнездото. Когато в края на третия ден го отворите, ще откриете напълно активизирано пчелно семейство, почти всички пити са изградени и от роевото състояние няма и помен.

РОЕВИЯТ НАГОН – СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА

Акацията тук-там показва, че след няколко дни ще направи белите корони. Дълго подготвян момент. И изведнъж съмненията, че сред най-силните семейства „юздата е изпусната“, се оказват обосновани – на прилетната дъска виси брада от „безделници“. Всеки втори кошер е заредил гроздове роеви маточници. В първия момент е нормално човек да бъде обзет от мрачни мисли: „Толкова надежди и усилия и в края на краищата – провален сезон!“ Но така ли е? Дали пък не можем да пренасочим силата на роевата енергия и да я управляваме в наш интерес? Опитайте! Вземете празен корпус и го поставете пред „роевия“ кошер. Изтръскайте пчелите в него и така той ще ви изпълнява ролята на своеобразна „роеловка“.

Непременно трябва да се убедим, че майката е попаднала в „роеловката“ заедно с пчелите. Това може да се гарантира, като след всяко стръскване на поредната рамка с пчели покриваме „роеловката“ с ханеманова решетка. Когато майката е в сандъчето, пчелите се скупчват около нея и образуват кълбо, подобно на естествен рой. Всички пити с пило след стръскването на пчелите връщаме в кошера на старото им място. Осигуряваме и част от пчелите (тези, които излязат над ханемановата решетка). Те са необходими, за да се грижат за откритото пило. След като се убедим, че е налице необходимият минимум от пчели в стария кошер, затваряме „роеловката“ и я прибираме в мазето, където престоява до вечерта (7-8 часа). След това на мястото на стария кошер поставяме нов и прехвърляме в него всички рамки.

Правим и една отводка по следния начин:

Двете рамки с най-зряло пило поставяме в празен корпус. Добавяме една с мед и прашец. Придаваме 2-3 зрели маточника. Така подготвихме отводката с:
– пило от роевото семейство;
– маточници също от него;
– пчели от друго пчелно семейство.

Тази отводка може да бъде отдалечена (ако ни трябва) или да бъде поставена като помощно семейство (до основно семейство) за обединяване по време на главната паша. Привечер добавяме 3 восъчни основи на стария кошер (от които взехме материала). Така попълваме броя на рамките в него. Поставяме на този кошер магазин (медови корпус).

И сега най-важната операция: изнасяне „роеловката“ от мазето и стръскване на всички пчели заедно с майката пред входа (прелката на кошера). Така временният рой се връща в старото си жилище. След тази операция изпадналото в роево настроение пчелно семейство ще работи с удвоена енергия и роевият нагон е ликвидиран.

Източник: Пчеларски Вестник