дом СЪВЕТИ РАЗШИРЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

72
Снимка: pixabay.com

Със затопляне на времето и слънчевото греене в природата се появява първата растителност предимно прашецодайна. При създадените условия пчелите преминават в активно работно състояние. Нуждата от храна, въглехидратна и белтъчна, за поддържане на подходящата температура и отглеждането на пилото нараства. Поради това минималният запас от мед в тях е поне 7-8 кг. и поне 2 пити с прашец. При всяка възможност пчелите донасят в гнездата си пресен прашец за отглеждане на поколението си. Когато балансът между излюпващите се млади пчели и умиращите от изтощение и старост презимували е в полза на първите, пчелните семейства започват да увеличават състава си. Този процес отначало по-бавно, в последствие доста по-интензивно, продължава до главната паша. Възниква необходимост от разширение на гнездата с оглед повишеното количество пчели, а и за оползотворяване на восъкоотделянето.
За успешното му протичане, създаване на силни пчелни семейства до главната паша и предпазване от изпадане в роево състояние, следва да се спазват няколко важни изисквания:

1. Осигуряват се постоянно свободни площи върху питите за яйцеснасяне на майката. Нарастващото пило и големият принос на прашец за кратко време (5-6 дни) могат да запълнят свободните килийки изненадващо бързо и да блокират работата на майката. Тя ще губи ценно време в търсене на места за яйцеснасяне. Още по-неблагоприятно е, когато няма такива. От друга страна, несъразмерното увеличаване на обема на гнездото с внасяне на новоизградени светлокафяви пити може да влоши топлинния режим. Пчеларят преценява, с оглед състоянието на гнездото, дали да извади зад преградната дъска част от питите с прашец, да разпечата част от меда в питите му или да постави изградени.

Когато има достатъчно свободни площи за снасяне, независимо от повечето пчели, не трябва да се бърза с разширяването. Първите пити за разширяване да са само с работнически килийки, светлокафяви на цвят. Слагат се непосредствено до последната пита с пило. Показатели за разширението на гнездото са „побеляването“ на питите в него и особено, когато пилото достигне до предпоследната пита. Пило на последната пита и особено далаци между нея и преградната дъска са признаци за закъснение с разширението. Критерий за разширение на гнездата е и цъфтящата медоносна растителност. Това напролет е цъфтежът на овошките, който някои пчелари смятат за първата паша. Първа цъфти джанката, която е разпространена в цялата страна. Пчеларите, ползващи строителна рамка, започват разширение с нея. С поставянето на восъчни основи не бива да се бърза, тъй като при застудяване пчелите ги прояждат по теловете. Впоследствие в тези участъци се изграждат търтееви килийки и се градят некачествени пити. По-късно, когато цъфне ябълката, се поставят восъчни основи за градеж с теловете към откритото пило. Там са предимно младите пчели включително тези на възраст над 10 дни, чийто восъкоотделителни жлези функционират най-интензивно.
С изпълването на плодника в Дадан Блат кошерите, когато пашата се очаква след 2 седмици, се разширява с магазини. Предотвратява се изпадане в роево състояние с поставяне на втори корпус или два магазина с плодникови пити или в комбинация с магазини. По-лесно е разширяването при многокорпусни кошери, където според необходимостта се поставя поредният корпус. Корпусите се зареждат предварително с пити и основи. Ако корпусът е трети подред в зависимост от състоянието на пчелното семейство, се поставя най-отгоре или по средата.

2. Максимално оползотворяване на восъкоотделителните възможности на пчелите, подмяна на старите негодни пити и получаване на повече восъчна суровина. Пчелният восък се използва в индустрията, парфюмерията и медицината. За съжаление у нас не се цени, продава се евтино, а износът не е организиран добре.
При повишената преработка и консумация на мед и прашец от пчелите, восъкоотделителните им жлези увеличават отделянето на восък. Когато няма условия за градеж, те го отлагат по стените на кошера и особено върху изградените рамки или го изхвърлят навън като ненужен.
Със затоплянето на времето при по-силните пчелни семейства разширяването на гнездото може да се извърши и чрез поставяне на основите в средата между питите с пило. Препоръчително е да бъде незапечатано. Възможностите за изграждане през един сезон са 4-5 Дадан Блат-ови и 6-8 многокорпусни пити. Повече и качествен восък се получава при ползване на строителната рамка. Води се и най-безобидната и ефективна борба срещу паразита Вароа Якобсони.
Обновлението на гнездото с новоизградени пити е възможно единствено в този период. Сега количеството пило е нараснало, а восъкоотделянето е постоянно. В старите, почернели пити килийките са с намален обем. В тях не могат да се отгледат по-едри и с големи възможности при приноса пчели. В остатъците им по стените на килийките от отглежданите личинки е възможно наличие на повече болестотворни микроорганизми, отколкото в новите пити.

3. Запазване на пчелите в активно работно състояние до главната паша.
През периода на подготовката на пчелите за главната паша има достатъчно цъфтяща растителност. Те не пропускат възможността да донесат в гнездото си нектар и прашец. Всяко пчелно бездействие, предизвикано от липса на паша на този етап или влошаване на времето и невъзможност за летеж, се запълва с подбудително подхранване от пчеларя.
Разбира се, подхранването не трябва да е с големи количества и гъст сироп, когато наличната храна е достатъчно. Младите, бездействащи пчели, които нямат възможност да изпълнят майчиния си инстинкт в отглеждане на пило, предизвикват изпадане на пчелните семейства в роево състояние.
Обикновено изпадането на пчелите в роево състояние и роенето съвпада с главната паша и те я пропускат. Такова семейство не е продуктивно, а излетелият рой не се знае дали ще бъде уловен. Поради това естественото роене на пчелите не е благоприятно за пчеларите.
По-добре е борбата срещу него да се води преди изпадане на пчелите в това състояние. После тя е трудна и често безрезултатна.
Запазването на работното състояние на пчелите през пролетта до главната паша е основна грижа на пчеларя.
Всички пчеларски работи до главната паша: разширяването на гнездата и увеличаването на пчелите определят силата на пчелните семейства. За главната паша са необходими кошери с повече пчели, за да приберат богатите дарове от природата. Такава е и биологичната нагласа на пчелите. Ние само им помагаме.

Иван ОГНЯНОВ

Източник: Пчеларски Вестник