РАЗШИРЕНИЕ НА ГНЕЗДАТА ВЪВ ВРЕМЕ БЕЗ ПАША

5467

В местности, където няма пролетна паша, след 35-40 дни от прехвърлянето на семействата е необходимо да се допълнят запасите от мед и перга, тоест да се разшири гнездото.

За храна на пчелите може да се ползва и кристализирал мед. На пчелина или в къщи се затопля помещение до 35-40 градуса, разпечатват се рамките с мед и се напръскват с топла вода и се оставят през нощта в натопленото помещение. През деня преди да се даде меда на пчелите, тези рамки се опръскват с топла вода още веднъж.

След 3-4 дни се преглежда семейството и давайки му мед, тези рамки се опръскват още веднъж с топла вода. Та се пръскат е най добре с пулвелизатор. Вслед второто напръскване, пчелите вземат всичкия мед. Няма изхвърлени кристали.

При двукорпусните кошери техниката на разширение на гнездата е по сложна. Понеже по време на разширението семейството заема 12 рамков кошер, в това число 5-7 рамки с пило, то гнездото се разширява с втори корпус. Вторите корпуси се поставят без пренасяне на пило от долните корпуси. Във вторите корпуси се поставят 5 изградени и добри за снасяне рамки, като във всяка трябва да има примерно по 2 кг мед и перга. Редом с тези рамки се поставят 7 рамки с основи. Отгоре семейството се затопля.

Ако горния корпус не ляга плътно на долния, то процепа между корпусите е необходимо да се замаже с глина. Това ще защити кошера от течения и пчели крадци.

Ако нямате втори корпус, то може да се ползват за целта магазини. За целта от есента се оставят по 3-4 рамки със запечатан мед за всяко семейство. За разширение на гнездата от този запас се вземат две пълно медни рамки и се поставят по краищата на магазина. В средата му се поставят 10 изградени рамки с добре изградени пчелни килийки. След това се отваря кошера и му се поставя този магазин и се затваря отгоре така както си е било. Майката преминава в магазина заедно с пчелите и си снася там и долу.

Не сме установили, че ползвайки магазини за снасяне на майките, може да се постигне такова семейство както в кошерите лежаци, в двукорпусни ДБ и много корпусни кошери. Медосбора може да бъде при всеки тип кошер, ако грижите са еднакви, но за пчеларя е по лесно да работи с кошери лежаци или такива с магазини.

След разширението на гнездата, пчеларя може да не ги преглежда 2-3 седмици и да си ползва времето за подготовка на рамки, преработка на воск и грижи за посеви.

Автор В. Г. Кашковски

Източник: facebook.com