дом СЪВЕТИ РАБОТА С КОШЕР ФАРАР ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

РАБОТА С КОШЕР ФАРАР ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

997
Снимка: pixabay.com

Ако сме спазили описаните в нашата литература изисквания при зазимяването, то Фараровите ни кошери трябва да са зазимени на по два корпуса с около 20-24 кг мед. При това горният корпус трябва да е по-пълен (с около 15-18 кг мед), а долният по-празен с около 5-8 кг. Тези запаси са достатъчни до началото на пролетното развитие, което започва когато в края на януари майката снесе първите яйца.

Развитието на семейството през този период зависи главно от наличието на достатъчни количества мед и цветен прашец в гнездото, както и от възможностите за внасяне на пресен цветен прашец. В края на февруари или началото на март със затоплянето на времето пчелното кълбо се разпуска и майката се настанява в горния корпус.

През втората половина на март в зависимост от качеството на майката в горния корпус вече ще има пило на 5 до 7 пити. Тогава се налага и първата ни намеса, като горния корпус се завърта на 180 градуса и отново се поставя на мястото си. Така пилото което е било по-близо до прелката ще отиде отзад, а меда отива отпред. Пчелите ще преместват меда от предната половина в задната, тъй като това разположение на хранителните запаси не отговаря на биологията им и по този начин майката ще бъде стимулирана да снася повече яйца. Възможно е през този период (средата на март) горния корпус да е почти пълен с мед, а пилото да бъде изцяло в долния корпус.

В такъв случай местата на корпусите се разменят т.е. това е първата размяна, която правим за годината. При това пчелите ще започнат разпечатването и преместването на меда от долния корпус в горния, като ще го разполагат над пилото. По този начин също ще стимулираме пчелната майка към яйцеснасяне. Към средата на април и двата корпуса ще бъдат изпълнени с пило, като в зависимост от температурата и резервите от хранителни запаси по това време може да се направи още едно завъртане на горния корпус на 180°.

Ако и двата корпуса са изпълнени с пчели този период (цъфтежа на овошките към средата на април) може да се използва за изграждане на пити. За целта пчелното гнездо се разширява, като над двата корпуса (играещи ролята на плодник) се поставя трети, предварително зареден с 3-4 пити и 5-6 восъчни основи. Когато наближи първата голяма паша (акациевата) семействата се подготвят за медосбор.

За целта няколко дни преди настъпването на пашата се прави нова размяна на корпусите в плодника. Върху горния корпус се поставя ханеманова решетка за ограничаване на яйцеснасянето и върху нея-първия магазин. По-нататък се следи протичането на медобера и когато при усиленото внасяне на нектар в кошера бъдат запълнени по-голямата част от килийките в крайните пити на магазина, между него и плодника се поставя втори магазин.

Автор: Гл. ас. д-р Иванка Желязкова – Аграрен факултет при Тракийски Университет, н. с. д-р Йордан Христов – Институт по Животновъдни науки, секция “Специални отрасли”

Източник: Пчеларски Вестник