дом СЪВЕТИ РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮЛИ

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮЛИ

386
Снимка: pixabay.com

Юли се характеризира със следните климатични особености:
– най-високи средни месечни температури (дните са горещи и сухи);
– краткотрайни, понякога поройни, валежи.
В повечето райони на страната през втората половина на месеца се засушава.
Ниската влажност и високите температури са причина за намаляване на нектароотделянето в природата. В полските райони естествената тревна и плевелна растителност осигуряват поддържаща паша. Слънчогледът, люцерната (за семепроизводство), лавандулата, резенето, памукът и тютюнът са последната за сезона главна паша. В планинските райони пчелите събират нектар от ливадната растителност и от растенията по сечищата и младите горски насаждения – салвия, планинска чубрица, мащерка, риган, конски босилек, малина, къпина, различни видове детелина и др.

Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша. По този начин събират и складират в пчелните гнезда значително количество нектар.
Към края на месеца затихва размножителният инстинкт, при което активността на пчелните семейства намалява, пчелните майки снасят по-малко яйца за денонощие, преустановява се отглеждането на търтеи, почти спират восъкоотделянето и градежът на пити.

Пчелите започват да гонят търтеите от кошерите и са склонни към кражба.
Основната задача на пчеларите през този месец е да осигурят достатъчно празни пити в пчелните гнезда за складиране на нектар. За целта се поставят магазини и корпуси. Разширяването на пчелните гнезда в началото на месеца се извършва както с изградени пити така и с восъчни основи за градеж. Когато пчеларят не разполага с достатъчно празни пити, своевременно трябва да изважда пълните, да ги центрофугира и отново да ги връща в кошера.

За нормалната дейност на пчелите от особено важно значение е да се поддържа оптимален микроклимат в пчелните гнезда. Осигурява се много добра вентилация като се отворят напълно всички входове и вентилационни отвори, а дъната се спускат. Кошерите се засенчват с трева, клони и др. Пчелите са с повишена нужда от вода за отглеждане на пилото и за поддържане на оптимална въздушна влажност в гнездата. За целта им се осигурява чиста вода чрез поилките.
Центрофугирането на питите с мед се извършва в затворено помещение като се вземат всички необходими мерки срещу възникване на пчелна кражба. Центрофугираните пити се връщат в кошерите за почистване от пчелите ако пашата е последна за района.

В райони, където няма поддържаща паша пчелните семейства се подхранват, за да се стимулира яйценосната дейност на майките. Използва рядък захарен разтвор (1,5:1). В противен случай пчелната майка спира яйцеснасянето и в семействата остават физиологично стари пчели, които измират преди зазимяването.
Важно е да не се забравя, че когато пашата намалее, прегледите и подхранванията на пчелните семейства се извършва или сутрин рано или надвечер.
Друга важна задача на пчеларите през месец юли е да се направи преценка на майките в пчелните семейства. Времето е благоприятно за подмяна на старите и нископродуктивни пчелни майки с млади.
В началото на месец юли съществуват оптимални условия за отглеждане на пчелни майки. Когато пашата е слаба, семействата отглеждачи задължително се подхранват до запечатване на маточниците. Получените пчелни майки могат да се използват за подмяна там, където е необходимо, или да се придадат в малки семейства (осигурява им се всичко необходимо за нормално иззимуване), т. е. оставят се на пчелина като запасни майки.

В пчелните гнезда трябва да се поставят периодично пити, в които майките да снасят. Отглеждането на повече пило до по-късен период осигурява достатъчно млади пчели, което е важно условие за нормално иззимуване.
През този месец се обръща внимание и на новосъздадените семейства (през май и юни). Целта е до есента да се развият нормално, да имат запаси от мед и прашец и да отгледат достатъчно пило. При необходимост те се подсилват с 1 – 2 пити със запечатано пило, взети от здрави семейства. За по-добро зимуване отводките може да се групират по две в един кошер, като се осигури плътна отвесна преграда и отделни входове (най-добре в различни посоки).

През този период пчеларите имат възможност да отделят запасни пити с нектарен мед и прашец, които да се използват при зазимяване или на следващата година за попълване на хранителните запаси на пчелните семейства. За целта се избират светлокафяви пити със запечатан мед и пити с прашец. Съхраняват се в складови помещения, които периодично се опушват със сяра против восъчния молец.
През юли пчеларите могат да съберат ръчно известно количество прашец – главно от царевицата чрез изтръскване на метлиците. Независимо, че хранителната стойност на прашеца от царевица е по-ниска, той успешно може да се използва за подхранване като се смесва със захарен разтвор или медно – захарно тесто. Полученият прашец задължително се изсушава на сянка и се съхранява при хладилни условия или като се залее с мед.

Грижите, положени за пчелните семейства през месец юли, оказват влияние върху успешното зимуване, както и върху нормалното развитие и състоянието им през следващата година.

Гл. ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора

Източник: Пчеларски Вестник