дом СЪВЕТИ РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ АПРИЛ

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ АПРИЛ

592
Снимка: pixabay.com

Времето през април е променливо, но по-топло в сравнение с март. Средната месечна температура се повишава (8 – 14OС), броят на дните с температура над 12 – 14OС се увеличава и продължителността на слънчевото греене нараства. Независимо от затоплянето, денонощните температурни колебания са значителни (топли дни и студени нощи) и все още има застудявания.

Април е месец, през който цъфтят много ранни пролетни медоносни растения – овощни видове (вишна, череша, круша, слива, ябълка), върби, топола, бреза, конски кестен, мъртва коприва, глухарче, градинска ягода, репко и др. Отделянето на нектар и прашец в природата е интензивно.
Наблюдава се т. нар. „побеляване“, т. е. отлагане на пресен восък върху летвичките на рамките, върху мостчетата на питите и т. н. При това положение пчелните гнезда може да се разширяват с рамки , в които са монтирани восъчни основи. Така отделеният от пчелите восък се оползотворява за изграждане на нови пити.

Кошерите система Дадан – Блат се разширяват постепенно с отделни пити до запълване на плодника. В началото се използват изградени с по-тъмен цвят пити, които се поставят до последната пита с пило. Силните семейства може да се разширят едновременно с две изградени пити.
Периодично (през 5 – 6 дни) се прави проверка и ако по тези пити има снесени яйца, те се преместват навътре в гнездото. На тяхно място се поставят други. При наличие на восъкоотделяне разширяването се прави с рамки с восъчни основи. За да бъде питата изградена бързо и качествено, рамката с основа се поставя до пилото, за предпочитане открито пило. Знае се, че младите пчели, които хранят пилото, отделят и восък. Новоизградените пити се преместват по-навътре в гнездото, а на тяхно място, ако восъкоотделянето продължава, се слагат други за градеж.

Разширяването на пчелните семейства, заселени в многокорпусни кошери, става с цели корпуси. При топло време, наличие на достатъчно хранителни запаси в гнездото и постъпване на нектар и прашец отвън, зимувалите на един корпус пчелни семейства бързо го запълват. За да не се задържа развитието им, гнездата се разширяват с втори корпус. Той се зарежда предварително с правилно изградени по-тъмни пити. Ако семейството има нужда от храна, в този корпус се поставят пити с мед.

За по-бързото усвояване на втория корпус за предпочитане е питите в него да имат малко мед, който се разпечатва и напръсква с топла вода. По този начин пчелите, привлечени от храната, бързо заемат питите, а майката, търсейки топлина, се качва в него и започва да снася. За период от 15 – 20 дни поставеният втори корпус се запълва с пило и пчелите внасят в него нектар и прашец. Пълните пити ограничават дейността на пчелната майка. В първия корпус пилото се е излюпило, по питите има свободно място, но поради по-ниската температура, майката не слиза в него. За да не се задържа развитието на семействата е необходимо да се разменят местата на корпусите. Пчелите и майката усвояват поставения отгоре корпус с празни пити за около 15 – 20 дни. Когато питите се запълнят с пило се прави второ разместване на корпусите. При многокорпусните кошери такава ротация на корпусите позволява за кратко време пчелните семейства да достигнат максимално развитие. Това е от значение за райони с ранна главна паша.

По време на прегледите и разширяването на семействата трябва да се отстранят много старите и неправилно изградени пити, които подлежат на бракуване. Ако са празни те се изваждат, а когато по тях има мед се преместват в края на гнездото или зад преградната дъска като медът се разпечатва и напръсква с топла вода.
Наличието на восъкоотделяне позволява в пчелните гнезда да се постави строителна рамка. Освен за получаване на чист восък, тя се използва и за борба с акара по пчелите V. jacobsoni. След запечатването на търтеевото пило далаците се изрязват и восъкът се претопява.
През месец април започва подготовката за отглеждане на пчелни майки. В зависимост от предназначението на семействата (отглеждачи, майчини или бащини) и от технологията за производство на майки, подготовката им протича по различен начин.

Месецът е подходящ за закупуване на пчелни семейства. По-малкият брой пчели в пчелните гнезда и наличието на пило позволяват основно преглеждане и правилна преценка на състоянието на семействата.
Многото цъфтящи медоносни растения (главно прашецодайни) дават възможност на пчелите да съберат и пренесат в пчелните гнезда повече прашец. Обилното прашецоотделяне позволява на пчеларите да отнемат част от донесения от пчелите прашец с помощта на прашецоуловители, без да се попречи на развитието на семействата.
Работата на пчеларите през месец април е много отговорна и от нея зависи състоянието на семействата преди началото на първата главна паша и на активния сезон.

Гл.ас. д-р Иванка Желязкова
Тракийски университет, Стара Загора, Аграрен факултет

Източник: Пчеларски Вестник