дом ЗА ПЧЕЛИТЕ РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ

РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ

5877
Снимка: pixabay.com

Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да се погрижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Преглеждат се покривите на кошерите дали са  добре затворени.

Ако е пропуснато да се поставят своевременно предпазители против мишки, това трябва непременно да се направи сега. Благоустроява се и се подрежда пчелинът. Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по-меко време (над 8°С), и то внимателно, без сътресение. На семействата се осигурява спокойствие, като пчелинът се загражда, за да нямат достъп до кошерите домашни и горски животни. Много важно е самият пчелин да бъде на защитено от преобладаващите студени ветрове място или да бъде ограден с дървена ограда или с ограда от царевични или слънчогледови стъбла.

Извършени  опити показват, че когато кошерите са настанени до защитна стена, пчелните семейства са изразходвали през зимата средно по 1,1 кг мед по-малко, развили са се по-добре през пролетта и са дали 52% повече мед и 71% повече восък в сравнение със семействата, чиито кошери са били изложени на охлаждащото влияние на вятъра. През ноември трябва да се почисти и да се подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват. Годните пити се сортират и се съхраняват, като се напушват със серен дим. Взимат се мерки в склада да няма мишки.

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Стара Загора

Източник: https://www.naas.government.bg