НАЧАЛО СЪВЕТИ РАБОТАТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

РАБОТАТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

3442
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Април е месец, през който цъфтят много ранни пролетни медоносни растения – овощни видове (вишна, череша, круша, слива, ябълка), върби, топола, бреза, конски кестен, мъртва коприва, глухарче, градинска ягода, репко и други. Отделянето на нектар и прашец в природата е интензивно.

В живота на пчелните семейства също настъпват съществени промени. Пролетното развитие на пчелните семейства вече е активно.

Поради топлото време и внасянето на повече прашец и нектар в гнездата, пчелите работнички хранят по-добре пчелната майка. Като резултат на това яйцеснасянето на майката се активира, количеството на отгледаното пило се увеличава – при силните семейства заема 5–6 пити. До края на април умират старите зимували пчели и в пчелните гнезда остават само млади, излюпени през настоящата година. Появяват се търтеите.

Главен пролетен преглед

Началото на април е краен срок за извършване на главния пролетен преглед и отстраняване на установените нередности.

През този месец продължава пролетното подбудително подхранване. Редовното подаване на малки количества храна (захарен разтвор 200–300 куб. см или разпечатване на 100–200 кв.см мед от питите) ангажира пчелите кърмачки в преработването й, в резултат на което отделят повече млечице и хранят по-добре пчелната майка.

Трябва да се осигурят свободни площи, където майката да снася.

Тази дейност е от особено значение за по-бързо развитие на пчелните семейства. За целта намиращият се по средните пити мед периодично се разпечатва. За по-лесното му усвояване от пчелите се напръсква с топла вода. Разпечатването на стария мед от една страна освобождава място за развитие на пилото и играе роля на подбудително подхранване, а от друга – с отстраняване на восъчните капачета се унищожават яйцата и ларвите на пчелната въшка.

Много важно е през този период от живота на пчелите да им се осигури вода.

Поради увеличеното количество на пилото, което пчелите отглеждат в пчелните гнезда през пролетния период, се повишава нуждата от вода. Ето защо, когато в близост до пчелина няма естествен източник на чиста вода, е необходимо да се постави поилка, за предпочитане с течаща вода.

Консумацията на храна се увеличава в резултат на интензивното отглеждане на пило. За да се развива нормално, всяко семейство трябва да разполага с не по-малко от 5–6 кг мед. Когато медът е малко пчелното семейство се подхранва. Най-добрият начин на подхранване е с пити с мед, като в зависимост от силата на семейството се разпечатват различни по големина участъци от питата. Питите за подхранване се разполагат до последната пита с пило. Със същата цел (попълване на хранителните запаси) може да се използват центрофугиран мед и захарен разтвор (2:1), които се слагат в горните хранилки.

Време е да се подпомогнат слабите пчелни семейства.

Когато пчелното семейство е слабо, то се присъединява към друго.

Сега е момента да се подпомагат и осиротелите пчелни семейства.

На осиротелите семейства или на тези с дефектна пчелна майка се придават запасни оплодени майки. Когато в пчелина няма резервни майки, осиротялото семейство се обединява с друго, имащо нормално развита пчелна майка.

Присъединяването се извършва при спазване на общоприетите в пчеларството изисквания.

При трайно затопляне на времето се разширяват пчелните гнезда.

Когато на семействата са осигурени оптимални условия за развитие (храна, топлина, обем), количеството на пчелите и пилото бързо се увеличава. За да не се задържа развитието им се налага разширяване. Ако пчелите са запълнили последните междурамия и на предпоследната пита от вътрешна страна има снесени яйца, семейството е за разширяване. За целта в ранна пролет се използват правилно изградени (от предишни години) пити със светло или кафяв цвят. Питите, в които е отглеждано пило по-добре задържат топлината и пчелната майка бързо ги усвоява.

Затоплянето на времето и сравнително добрият приток на нектар са условия, благоприятстващи отделянето на восък от младите пчели работнички. Наблюдава се т. нар. “побеляване”, т. е. отлагане на пресен восък върху летвичките на рамките, върху мостчетата на питите и т. н. При това положение пчелните гнезда може да се разширяват с рамки, в които са монтирани восъчни основи. Така отделеният от пчелите восък се оползотворява за изграждане на нови пити.

Кошерите система Дадан–Блат се разширяват постепенно с отделни пити до запълване на плодника. В началото се използват изградени с по-тъмен цвят пити, които се поставят до последната пита с пило. Силните семейства може да се разширят едновременно с две изградени пити. Периодично (през 5–6 дни) се прави проверка и ако по тези пити има снесени яйца, те се преместват навътре в гнездото. На тяхно място се поставят други. При наличие на восъкоотделяне разширяването се прави с рамки с восъчни основи. За да бъде питата изградена бързо и качествено, рамката с основа се поставя до пилото, за предпочитане открито пило. Знае се, че младите пчели, които хранят пилото, отделят и восък. Новоизградените пити се преместват по-навътре в гнездото, а на тяхно място, ако отделянето на восък продължава, се слагат други за градеж.

Разширяването на пчелните семейства, заселени в многокорпусни кошери, става с цели корпуси, предварително заредени с правилно изградени по-тъмни пити. Ако семейството има нужда от храна, в този корпус се поставят пити с мед. За по-бързото усвояване на втория корпус за предпочитане е да се разпечатват участъци от меда по питите и да се напръскат с топла вода. По този начин пчелите, привлечени от храната, бързо заемат питите, а майката, търсейки топлина, се качва в него и започва да снася.

Отстраняват се много старите и неправилно изградени пити, които подлежат на бракуване.

Това се извършва по време на прегледите и разширяването на пчелните семейства. Когато питите са празни се изваждат, а когато по тях има мед се преместват в края на гнездото или зад преградната дъска като медът се разпечатва и напръсква с топла вода.

Строителната рамка се поставя при наличие на восъкоотделяне. Освен за получаване на чист восък, тя се използва и за борба с акара по пчелите V. jacobsoni.

Това е периодът за подготовка за отглеждане на пчелни майки.

Пчелари, които произвеждат пчелни майки за свои нужди, могат да започнат подготовка за тази дейност през април. В зависимост от предназначението на семействата (отглеждачи, майчини или бащини) и от технологията за производство на майки, подготовката им протича по различен начин.

Месец април е подходящ за закупуване на пчелни семейства. По-малкият брой пчели в пчелните гнезда и наличието на пило позволяват основно преглеждане и правилна преценка на състоянието на семействата.

Многото цъфтящи медоносни растения (главно прашецодайни) дават възможност на пчелите да съберат и пренесат в пчелните гнезда повече прашец. Обилното отделяне на прашец позволява на пчеларите да отнемат част от донесения от пчелите прашец с помощта на прашецоуловители, без да се попречи на развитието на семействата.

Работата на пчеларите през месец април е много отговорна и от нея зависи състоянието на семействата преди началото на първата главна паша и на активния сезон.

Източник: Пчеларски Вестник


  •  
  •  
  •  
  •  
  •