дом СЪВЕТИ ПЪРВИ ОСВЕДОМИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ПЪРВИ ОСВЕДОМИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

1213
Снимка: pixabay.com

Медоносните пчели, както всички живи същества, имат свои нужди, така че познаването на биологията на тези насекоми и техните особености е важно за пчеларя, за да знае какво да прави и кога да го прави.

Единственият начин да разберете какво се случва с вашите пчелни семейства, е чрез редовни проверки и, когато е подходящо, пълни инспекции. Когато сезонът започва и пчелите отново стават активни, важно е пчеларите да извършат осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства, с цел да видят как са презимували семействата и да ги подготвят за предстоящия сезон.

Тази статия ще ви даде основни насоки и съвети за това как най-правилно да извършите проверката.

Защо се прави осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства?

Осведомителният пролетен преглед се извършва с цел да установите какво е състоянието на пчелните семейства, след като са презимували. Проверката ще ви даде ясна представа за здравето на пчелните семейства и има ли нуждаещи се от незабавна помощ семейства. От нея също така зависят и последващите Ви действия за подготвяне на семействата за предстоящия сезон.

Не забравяйте, че редовните проверки преди осведомителния пролетен преглед също са ключови за Вашите пчелни семейства.

Пчеларите говорят за пролетен преглед на пчелните семейства така, сякаш той е първият за годината, но в действителност семействата се наглеждат редовно. Пчелите не трябва просто да бъдат „преспивани“ през есента и да бъдат оставяни на произвола на съдбата до следващата пролет – да направите това, означава да увеличите драстично шансовете за загуби на семейства.

През зимните месеци се правят посещения на пчелина: за да се гарантира, че кошерите все още са изправени, тъй като могат да бъдат съборени в резултат на зимни бури, намеса на бездомни животни или вандализъм; за проследяване на нивата на Вароа и провеждане на лечение (ако не е провеждано такова през предходната година), обикновено през януари, като се използва оксалова киселина.

Кога се извършва осведомителният пролетен преглед на пчелните семейства?

В първите хубави дни на пролетта семействата могат да бъдат напълно инспектирани. Кошерите не трябва да се отварят, когато навън е под 10°C, като между 10°C и 14°C може да се направи бърза проверка, а над 14 °C няма никакъв риск.

Най-подходящото време за извършване на осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства е в началото на активния сезон за пчелите. Това обикновено са първите дни на месец март, но само в южните части на страната. Ако времето е благоприятно, проверка на кошерите може да се направи и към края на февруари.

Пчеларят трябва да следи времето – навън трябва да е тихо и слънчево и температурата да е над 12 °C, за да не изпусне възможността за своевременно извършване на осведомителния пролетен преглед на пчелните семейства.
Как се извършва пролетен преглед на пчелните семейства?

Започнете със сваляне на капака на кошера и отстраняване на възглавницата. Продължете с изваждане на изолационните материали, които сте използвали за затопляне. Оставете последните на слънце, за да ги подсушите и проветрите. Когато се извършва пролетен преглед на пчелните семейства е добре да извършите и пролетно почистване. Почистването може и да се отложи за по-късно в случай, че нямате достатъчно време, а трябва да прегледате много пчелни семейства.

Изстържете с рамкоповдигач отломките от дъното на кошера, отстранете и умрелите на дъно пчели. Съберете ги във вестник, а след това ги изгорете. Обгорете дъната на кошерите с газова горелка или бензинова лампа, с цел дезинфекция и намаляване на влагата в кошера. Вижте подробности относно дезинфекцията в лекцията на д-р Илиян Гечев на нашата страница или в youtube канала на ПС РОДОПСКА ПЧЕЛА СМОЛЯН.

6 основни стъпки за извършване на пролетен преглед на пчелните семейства

Първата инспекция на пролет се прави, без да се разбутва много гнездото. “Златните стъпки”, които трябва да следвате при извършване на осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства, са:

Храна – Пчелите имат ли достатъчно мед и прашец до следващата проверка?
Пространство – Пчелите имат ли достатъчно място за разширяване на пилото?
Пчелна майка – Има ли в семейството майка?
Маточници – Има ли такива? Опитва ли се семейството да се рои?
Здраве – Има ли признаци на заболявания, вредители или неприятели по пчелите?
Състояние на восъчните пити – Трябва ли да се подменят някои или всички восъчни пити?

Има ли майка? Първата задача при осведомителния пролетен преглед на пчелните семейства

Проверете дали в кошера има пчелна майка. Няма нужда да я виждате, защото докато я търсите, пилото може да се простуди. Дали тя присъства си личи по яйцата и пилото. Незапечатано пило и наличието на яйца са признак, че семейството има майка.

Ако не установите наличие на яйца, причина за това може да е липса на майка или наличие на майка, която още не е започнала да снася. Затова извадете пита с пресни яйца от друг кошер в пчелина и я поставете в центъра на гнездото в семейството, в което не сте констатирали наличие на яйца. Направете проверка на кошера след 3-4 дни. Ако няма заложени маточници може да сте спокойни. В кошера има майка, но не е започнала да снася. Ако обаче има заложени маточници, това означава, че семейството няма майка. Тогава трябва да придадете майка от резервен нуклеус или да обедините това семейство с друго, по-слабо семейство с майка. Не е препоръчително да си произведете майка от наличните маточници. Дори и да се излюпи и отгледа млада майка, тя ще остане неоплодена, поради липса на търтеи.

Наличието в семейството на плодникови пити без яйца и разтревожени пчели, които стоят на питите с повдигнати коремчета и трептят с крилата си, издавайки специфичен „тъжен” звук, е сигурен признак, че Вашето пчелно семейство е останало без майка. По възможност незабавно осигурете резервна майка от нуклеус, за да запазите основното семейство.

Подкрепа за увеличаване количеството на пилото и на пчелите в семействата през пролетта чрез подхранване

Ако пчелното семейство гладува, виновен е пчеларят, а не пчелите. Ваша е отговорността при извършването на първия осведомителен пролетен преглед да установите силата на семейството и прецените дали то има достатъчно храна.

Открийте гнездото и избройте междурамията, заети с пчели. Слаби са семействата на 3 и по-малко междурамия. За тях е необходимо да положите по-специални грижи, за да се развият за главната паша. Установете наличното количество храна, като разгледате само крайните пити до пилото. Ако няма достатъчно мед в гнездото веднага или в най-близко време подхранете пчелното семейство. Внесете пита с нектарен мед до пилото, като преди това разпечатате участък с площ от една длан. Оставете питите да престоят за една нощ в топла стая, преди да ги поставите в кошера. Ако не разполагате с резервни пити с мед, внесете в кошера върху гнездото медено-захарно тесто. В противен случай семейството ще загине от глад или ще се забави развитието му. Добре е в кошера да внесете и пита с цветен прашец. Това ще активира яйценосната дейност на майката и ще стимулира развитието на семейството през пролетта.

Яйценосната дейност на майката може да стимулирате и с продукти на билкова основа. Прилагането на ИМУНОСТАРТ ХЕРБ през пролетта 4 пъти през интервал от 5-7 дни увеличава количеството на пилото с повече от 40 %. За да получите оптимални резултати започнете третирането 45-60 дни преди началото на основната паша. Третираните семейства са с добър имунитет и по-висока устойчивост към заболявания.

Подмяна или добавяне на рамки и пчелни пити

Проверете състоянието на питите, преградните дъски и стените на кошера за влага, плесен или диарични петна. Извадете от кошера старите, замърсени с диарични петна или с плесен пити, както и такива, увредени от мишки и ги претопете. Новоизградените пити с диарични петна може да дезинфекцирате. Вижте подробности относно дезинфекцията в лекцията на д-р Илиян Гечев на нашата страница или в youtube канала на ПС РОДОПСКА ПЧЕЛА СМОЛЯН.

Прехвърлете пчелното семейство и питите в друг кошер, ако при извършване на осведомителния пролетен преглед установите, че стените на кошера са много плесен. Кошера го обгорете с газова горелка или с бензинова лампа, след което можете отново да ги заселите. Премахнете или поставете зад преградна дъска излишните пити. Семейството се нуждае от толкова пити, колкото се покриват от наличните пчели.

Поставете сухи, затоплящи материали отстрани и отгоре, след като разгледате и стесните гнездото, за да го затоплите възможно най-добре. Постепенно отворете долния вход през пролетта, като оставяте толкова широк отвор, колкото пити се покриват от пчелите, а горния отвор постепенно затворете. Проверява се да не е предизвикана кражба при някои от пчелните семейства.

След като извършите първи осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства, от умрелите пчели (подмора), които сте събрали можете да отделете около 200 броя и да ги изпратете за лабораторен анализ в акредитирана лаборатория, за да се установи причината за тяхната смърт. Останалите умрели пчели трябва да изгорите далеч от кошерите. Тук трябва да се има предвид, че през зимата има нормален подмор. Пчелите физиологично остаряват и умират – една част извън кошера, а други в кошера. Важно е количеството на подмора, като нормално през зимния период в едно силно семейство отпадат около 2000 пчели. Изразено в проценти, може да се използва следната формула (Ненчев, 2002):

P= (A-B)/A x 100%, където

Р – зимен подмор

А – брой междурамия, заети с пчели през есента

В – брой междурамия, заети с пчели през пролетта

Според методиката при зимен подмор до 20%, семейството се оценява за отлично, а над 50% – за слабо.

За съжаление понякога вместо да извършим преглед на пчелното семейство, ние констатираме само неговата смърт. Това е най-неприятното усещане и в тези случаи трябва да подходим професионално. Причината за смъртта може да се дължи на липса на хранителни запаси през зимата, но може да се дължи и на заболяване. Подробности за това, как може да извършите инспекция за наличие на заболяване по пчелите и какви мерки да предприемете прочетете в статията на д-р Илиян Гечев, двм „ИНСПЕКЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА” на нашата страница.

Източник: extractpharma.com