дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ПЧЕЛИТЕ РАБОТНИЧКИ

ПЧЕЛИТЕ РАБОТНИЧКИ

12518
Снимка: pixabay.com

Болшинството в състава на семейството са пчели работнички. Числото им в течение на сезона се мени. По заеманите рамки и тяхното количество се съди за силата на семейството.

Много пчели-силно семейство, малко-слабо. Пролетта за силно семейство се смята това с 30-45 000 пчели, средно с 18-25 000, слабо под 18 000.

В началото на юли в силно от 70-130 000, в средно- 50-65 000, в слабо- 20-30 00 и по малко пчели.

В практиката си пчеларите определят силата на семейството не по числото на пчелите а по тежестта на цялото семейство.Една пчела тежи средно 100 милиграма, значи в един килограм са около 10 000 пчели. Пчеларите определят силата и по количеството на рамките заети с пчели. Или силно семейство имащо в началото на юли 8-13 кг, заема 36 плодникови рамки с пчели. Иначе казано, пчелите в такова семейство запълват три 12- рамкови, ДБ плодника.

Семейство с 5-6 кг пчели запълва два плодника.

Пчелата работничка е малко по- малка от майката. Дължината на тялото и е 12-14 мм. Пчелите работнички са женски индивиди, но те не снасят яйца, понеже инстинкта за продължение на рода в тях е развит слабо.

Но инстинкта за грижи за потомството, проявяващ се в грижите им за пилото е на обратно при тях развит много силно, по тази причина те напълно са освободили майката от грижи за възпитанието на ново поколение.

Пчелите работнички не могат да се оплождат с търтеи. Това става, когато майката е загинала и няма открито пило за да си отгледат нова. В такъв случай при болшинството от пчелите, започват да функционират яйчниците и те започват да снасят неоплодени яйца. Такива пчели се наричат търтовки.

Пчелите работнички изпълняват основната работа в семейството: Хранят и топлят пилото. Отделят восък и строят рамките в гнездата. Регулират снасянето на яйца от майката. Сменят болната или стара майка. Преработват нектара в мед, а прашеца в перга. Поддържат чистота в кошера, температура и влажност. Охраняват кошера от врагове.

Продължителността на живот и качеството на пчелите зависи от силата на семейството. В слабо семейство, пчелите живеят средно 26 дни, в силно- 60.

В семейство с много пило, пчелите живеят 35-60 дни(пролетта и лятото). Ако те не възпитават пило, то продължителността на живот им се увеличава до 157 дни. Зимата пчелите могат да живеят много по-вече, понеже есента се натрупват в тялото им много мастни клетки.

Зимата пчелите се хранят със запаси. С приближаването на пролетта, когато майката възстанови яйце снасянето, в пчелите работнички с още съхранено мастно тяло и благодарение на развитието на хранителните жлези, те си възпитават замяна.

В практиката си, пчеларите често правят грешки. За да не се рои семейството, често му отнемат рамки с пчели и пило. До главната паша от взетото пило и пчели с рамките правят отводки. От едно семейство по някога получават до 5 отводки. Когато започне пашата, пчеларя оставя една хубава майка, останалите ги маха а всички отводки ги обединява в основното семейство. Получава се много силно семейство, но то дава малко мед. Понеже в отводките са се родило по малки и отслабени пчели.

Освен това те бързо се износват, възпитавайки пило от 4-6 майки. За отглеждането на пило, пчелите изразходват цялото си мастно тяло, затова и лошо работят в полето. След няколко години, такова семейство започва да се изражда.

Цикъла на работа, изпълняван от пчелите в течение на живота им, пряко зависи от възрастта им. Но ако в семейството възникнат потребности, то пчелите могат да изпълняват и несвойствена на тяхната възраст работа. Например при необходимост, когато семейството е останало без летящи пчели, за паша мога да летят и пчели от 10 до 14 дневна възраст.

В семейство, където не достигат пчели кърмачки, тяхната роля изпълняват тези пчели, които са сравнително по млади.При тези пчели пълното развитие на хранителните жлези се съхранява значително по-дълго време от обикновеното.

В пчелно семейство с нормален ход на живот, потребностите се менят в зависимост от измененията в условията. След период без паша може веднага да настъпи период на силна паша, за усвояването на която на пчелите са необходими празни килийки за складиране на донесения нектар.

Потребностите на семейството се удовлетворяват благодарение на това, че развитието на хранителните и восъчни жлези при пчелите протича с отклонения. Косвен пчелите за които е дошъл ред да изпълняват някаква определена работа, в семейството има пчели, готови в случай на нужда да дойдат на помощ.

В една част от тези пчели малко по-рано, отколкото средно при пчелите се развиват хранителните жлези а в друга восъко-отделителните. Тези пчели зорко следят за протичащите процеси и отстраняват всякакви недостатъци.

Източник: www.facebook.com