дом НОВИНИ Пчеларите ще бъдат компенсирани с 600 хил. лева за щети от растителна...

Пчеларите ще бъдат компенсирани с 600 хил. лева за щети от растителна защита

149

УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс в размер на 600 000 лв. по схема de minimis на земеделските стопани в сектор „Пчеларство“ за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни мероприятия.

Целта на помощта е възстановяване на пчелните семейства, смекчаване на последствията от отравянията и стабилизирането на засегнатите стопанствата.

Бюджетът ще бъде разпределен както следва:

• при подмор на пчелното семейство между 61 – 100% – 118 лв. за пчелно семейство;

• при подмор на пчелното семейство между 30 – 60% – 50 лв. за пчелно семейство.

Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

ДФ „Земеделие“ – РА