дом НОВИНИ Пчеларите с двустранно подписани договори с ДФЗ ще могат да подадат заявление...

Пчеларите с двустранно подписани договори с ДФЗ ще могат да подадат заявление за плащане при обявен нов 5-дневен прием

1027

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството е публикуван за обществено обсъждане в срок до 6-ти ноември 2023 г.

С предлагания проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството се цели ефективно управление на средствата в сектора на пчеларството чрез създаване на възможност на всички кандидати с двустранно подписани договори с ДФЗ и извършени в срок разходи, да могат да подадат заявление за плащане при обявен нов 5-дневен прием.

Въвежда се изискване за рецепта от ветеринарен лекар

Допълнително, в представения проект на Наредба е прецизирана и разпоредбата, съгласно която се изисква рецепта от регистриран ветеринарен лекар за закупуване ветеринарни лекарствени продукти, като е уточнено, че същата се представя, само когато продуктът се прилага по лекарско предписание.

По данни на ДФЗ сключените договори по интервенциите за сектора на пчеларството са 1241 бр.

По тях от страна на бенефициерите са подадени 1201 бр. заявления за плащане. Без създадено заявление за плащане в СЕУ са 30 пчелари. 7 стопани са създали заявление в СЕУ с „фатална грешка“ (поради наличие на задължения към НАП), като същите не са приключени и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Трима стопани са създали заявления за плащане в СЕУ, но не са го подписали с КЕП. Досиетата на всички 40 пчелари с неподписани и неподадени заявления за плащане са архивирани.

Важно е да се отбележи, че за горепосочените пчелари, освен че няма да получат възстановяване на разходите за извършени дейности за 2023 г., същите ще бъдат недопустими за подпомагане по тези интервенции през следващата 2024 г., тъй като неподадено заявление за плащане в срок се третира като неизпълнение на сключен договор.

Източник: agrozona.bg