НАЧАЛО НОВИНИ ПЧЕЛАРИТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЪСКАНИЯ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА

ПЧЕЛАРИТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЪСКАНИЯ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА

122
Снимка: pixabay.com
  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  

Пчеларите да се регистрират в системата за пръскания до края на месеца. Системата за оповестяване ще започне да действа от началото на март

До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), която може да се намери на страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това предвижда Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Платформата се поддържа от БАБХ и има за цел да уведомява пчеларите за предстоящи третирания. Регистрацията е задължителна и използването на системата е безплатно за всички потребители и крайният срок – 31 януари 2021 г е препоръчителен. Пчелари и земеделци ще могат да се регистрират и след тази дата, казват от БАБХ. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща.

Пчеларите сами ще трябва да въвеждат GPS координатите на пчелина. Това ще става лесно с помощта на геолокация през телефона и въвеждане на данните в системата. В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва по досегашния ред – лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез новата електронна платформа.

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез Електронната платформа. В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00-18:00 часа, като по този начин ще се повиши ефективността на официалния контрол. Направена е промяна и в механизма за уведомяване от страна на пчеларите при установяване на подмор или признаци за отравяне на пчели. Жалбата ще се подава до директора на ОД „Земеделие“ незабавно по телефона, не по-късно от първия ден след констатираната смъртност. Променен е и начинът на взимане на проби от пчели и растителност. Те ще се взимат от членове на комисията, която се сформира при постъпил сигнал за подмор. При наличие на пестицидни остатъци в проби от пчели, анализите на растителните проби ще се извършват за сметка на БАБХ.

Източник: agrozona.bg


  • 24
  •  
  •  
  •  
  •