дом СЪВЕТИ ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ НОЗЕМАТОЗА

ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ НОЗЕМАТОЗА

569
Снимка: pixabay.com

За профилактика са важни грижите, които пчеларя полага за кошера, най- вече на есен и през пролетта. На първо място качеството на зимните медови запаси, които той оставя на пчелите в питите, трябва да бъде високо.

В питите, които служат за храна на пчелите през зимата не трябва да се съдържа манов мед. Освен това на семействата трябва да се осигури спокойно зимуване, като то бъде предпазено от влага, мишки и доколкото е възможно от безпокоене от други животни. Трябва да се подсигури и възможност за ранно облитане. В края на лятото или в ранна есен се извършват първите третирания за предпазване от нозематоза и вароатоза.

За да не се стигне до появата на нозематоза по пчелите е важно пчеларят да спазва съответните санитарно- хигиенни мерки при работа с пчелите като старателно измиване и дезинфекция на ръцете, инструментите и целия пчеларски инвентар. Доставянето на майки от нови семейства е препоръчително да се осъществява само с ветеринарно свидетелство, защото ако тя е заразена, болестта може да се предаде по останалите пчели в кошера и проблемът да се разрасне.

Редовната подмяна и претопяване на старите гнездови пити също е важна за подържането на хигиената в кошера.

Източник: agrozona.bg