дом НОВИНИ ПРОФИЛАКТИКА НА АМЕРИКАНСКИ ГНИЛЕЦ

ПРОФИЛАКТИКА НА АМЕРИКАНСКИ ГНИЛЕЦ

131

В момента най-важно здравно мероприятие за пчеларите е да следят за появата на американския (злокачествен) гнилец и да вземат спешни мерки срещу него.
Американският гнилец е заразна болест на запечатаното пило в пчелното семейство. Тя е най-опустошителната болест за пчеларството. Установена е във всички страни на света и боледуват ларвите на всички породи пчели. Разпространението на болестта става чрез:

  • рояци произлезли от болни семейства;
  • пчелите крадци, които ограбвайки медовите запаси на болни и отслабени семейства, донасят и причинителя на болестта в собственото си семейство;
  • използване на заразени пити, кошери, мед, центрофуги и други били в контакт с болни ларви.

В момента е много важно всички пчелари да са внимателни и бързо да вземат мерки при съмнение за болестта, защото тя се разпространява най-често през месеците юли и август, когато времето е горещо, отделянето на нектар е намалено, а инстинкта за запасяване с храна е засилен. Тогава пчелите нападат болните и отслабнали от болестта семейства и пренасят заразата в собственото. Най-често заболяват силни семейства, защото най-активно търсят храна и нападат по-слабите.

Заболяването се среща най-често сред пчелни семейства на слабо-подготвени и немарливи пчелари. Признаците на заболяването са: като сред запечатаното пило се намират килийки с хлътнали, а често и прокъсани капачета, празни килийки или не запечатани ларви, т.е. има прошарване на пилото и при бъркане с клечка от запечатаната килийка с хлътнало капаче се изважда сиво-кафява точеща се лепкава маса, миришеща на разтопен туткал. Всеки пчелар щом забележи подобна картина в някое семейство е длъжен веднага да преустанови прегледа, да стесни входа на кошера, за да предотврати нападения и кражби и да потърси веднага специалист – ветеринарен лекар, който да му обясни какво да върши. Често лекарят ще предложи пчеларят да вземе и му донесе проба. Тогава той трябва да изреже парче от питата с най-характерно изменено пило с размери 10х10 см (колкото една длан), да я загъне във вестник (в никакъв случай не в найлонов плик, защото се задушава и замъглява картината), да напише номера на кошера и собственото си име и да го предаде на лекаря за изпращане в специализирана лаборатория. По нататък цялата работа се поема от ветеринарния лекар. Без тези подробности болните семейства не се обезщетяват от държавата, а застрахованите пчелни семейства – от застрахователната компания.

Голяма грешка допускат пчелари, които забелязвайки подобни изменения укриват болестта, срамувайки се да не ги упрекнат в невежество и най-вече заради ликвидирането на семействата. Трябва да се разбере и осъзнае от всеки един, че няма срамна болест. Болестта е страдание, както за човека така и за пчелното семейство и никой съзнателно и доброволно не би го пожелал. Пчелите на едно семейство обитават територия от над 32 кв. км. и пчеларят не е в състояние да контролира техния полет. Когато в тяхното поле на действие има болно и отслабнало пчелно семейство, пчелите го нападат и пренасят заразата в своето семейство. Така се заразяват най-често силните семейства, които активно търсят храна, особено през горещите летни дни, през юли и август.

Това трудно проумяват някои пчелари и се чудят, как е възможно най-силните семейства да са заболяли. Смятат това прошарване за нещо незначително и очакват с времето да се оправи. Получава се точно обратното, болестта се задълбочава, все по-голяма част от пилото загива, а семейството постепенно отслабва. Чак тогава пчеларите се сещат и търсят помощ, но до тогава семейството отслабва и заразява много други семейства.

От това обстоятелство произтича и голямото значение за пчеларите да имат своя организация в населеното място, която да следи за здравословното състояние на всички пчелни семейства в района, без изключение и да взима съответни мерки.
Навсякъде в света болното от американски гнилец пило се унищожава чрез изгаряне. Това е единственият начин за ликвидиране на заразата и болестта, защото за появата и развитието на една заразна болест са необходими три важни условия:

  1. Източник на инфекция (зараза), в случая умрялата и загнила пчелна ларва;
  2. Фактори съхраняващи и предаващи инфекцията. Това са всички онези неща до които са имали допир лепкавите части на умрелите и загнили ларви: пити, уста, крачета и други части на почистващите пчели, рамките, преградните дъски и всички онези неща по които са полепнали части от умрелите ларви. В един куб.мм. от лепкавата маса на умрялата ларва се съдържат над 2-3 милиарда спори на бацила, които са способни да заразят няколко стотици здрави ларви.
  3. Възприемчив организъм – това са пчелните ларви. При пчелите няма ваксини и не е възможно да се създават изкуствено невъзприемчиви ларви спрямо американския гнилец.

Именно на тези три условия се базира борбата и профилактиката на заболяването.

  1. Откриване и изгаряне на болното и заразено пило или семейство.
  2. Изгаряне или дезинфекция на предметите по които има полепнали части от умрелите ларви, като кошери, пити, рамко-повдигачи, ръце, дрехи и други).
  3. Подържане на силни пчелни семейства и премахване на всички условия за кражби в пчелина.

Само с грижата на всички пчеларски ръководители, пчелари, ветеринарни органи и ще може да се открият заразените пчелини и семейства и вземат нужните мерки за оздравяване на районите.

Източник: parvulov.com          Автор: Доц. д-р Боян Първулов