дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ПРЕЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕМЕЙСТВАТА ПРЕЗ МАРТ

ПРЕЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕМЕЙСТВАТА ПРЕЗ МАРТ

246

Вследствие затоплянето и повишената влажност, през месец март зацъфтяват ранно пролетните медоносни растения – подбел, явор, върби (ива, бяла върба), бадем, някои овощни видове (джанка, кайсия, праскова). Характерна особеност за повечето от тях е, че цъфтят преди разлистване и отделят прашец и нектар. Месец март е кризисен за пчелите период, поради което на пчелните семейства трябва да се окаже помощ. През този месец в живота на пчелните семейства настъпват редица съществени промени:

– Активира се летателната дейност на пчелите, в резултат на което те внасят прашец и нектар в пчелните гнезда;

– Пчелите кърмачки хранят по-добре пчелните майки, вследствие на което се активира яйцеснасянето и броят на снесените от майките яйца за едно денонощие се увеличава значително (респективно увеличава се и количеството на пилото в пчелните гнезда).

– Поради променливите температури пчелите консумират повече храна, за да поддържат оптималната за нормалното развитие на пилото температура – 32-34OС.

– Независимо, че в семействата се отглежда повече пило, силата им (броят на пчелите в тях) намалява. Причината е, че постепенно умират презимувалите пчели, а броят на излюпващите се млади е недостатъчен и не може да покрие ежедневната загуба. Работа на пчеларя Както беше посочено по-горе, през март в пчелните семейства се наблюдава увеличена консумация на храна. Това може да се окаже причина някои от тях да загинат от глад. Ето защо се налага при подходящо време (тихо, слънчево) питите в гнездото да се прередят, т. е. питите с мед да се преместят към средата, където е заложено пилото. Променливите температури през месеца изискват стесняване и допълнително затопляне на гнездата. По този начин се подпомагат пчелите при поддържането на оптималната за развитието им температура с по-малък разход на храна. Стесняването се извършва като от гнездото се извадят празни, стари и неправилно изградени пити, подлежащи на бракуване. Семейството се оставя на толкова пити, колкото пчелите покриват добре. Пчелното гнездо се ограничава с преградна дъска, а празното пространство зад нея се запълва със сух затоплящ материал. Затоплящи (изолационни) материали трябва да има и над покривната дъска. Освен с традиционните памучни парцали, стиропор, възглавници пълни със сено или слама, над пчелното гнездо може да се направи допълнително затопляне с вестници, амбалажна хартия, велпапе и др. При пчелни семейства, зимували с отворен горен вход, той се затваря, а долният се оставя на толкова сантиметра, колкото е броят на питите в гнездото. Едновременно с това се отстраняват предпазителите против мишки. Началото на месец март е последния срок за извършване на пролетния осведомителен преглед на пчелните семейства с цел установяване състоянието на всяко семейство след дългото зимуване и оказване на помощ там, където има проблеми. Важен момент в работата с пчелните семейства през март (за предпочитане след приключване на първия осведомителен преглед) е почистването и дезинфекцията на кошерите. За да се спазва необходимата хигиена на пчелина цялостно почистване и дезинфекция трябва да се правят веднъж в годината, най-добре след зимуването. Много често пчеларите се задоволяват само с остъргване на дъната на кошерите. За да се направи пълно почистване на кошерите трябва да има няколко празни оборотни кошера от същата система и със същия цвят като тези в пчелина. Освободените от пчелите кошери първо се почистват механично чрез изстъргване с рамкоповдигач, нож или шпатула. Всички отпадъци се събират в хартия и се изгарят.

Вторият етап е дезинфекцията, която може да се извърши по няколко начина:

– измиване с гореща сапунена вода;

– изтриване с 4%-ен разтвор на формалин; n обгаряне с бензинова или газова горелка. При първите два начина се изисква време кошерите да изсъхнат, докато обгарянето е бърз, лесен и ефикасен метод. Пламъкът на горелката достига до всички фалцове и ъгли на кошера, той се подсушава и затопля и може веднага да се използва като оборотен. Рамките се почистват и дезинфекцират като летвичките се изстъргват с рамкоповдигач или нож и се избърсват с парцал, напоен с 4%-ен разтвор на формалин. В повечето райони на нашата страна към края на март се извършва главният пролетен преглед. Поради това, че се изваждат и преглеждат основно всички пити от пчелното гнездо, минималната температура за провеждане на прегледа трябва да е 14 – 16OС. Преценяват се следните признаци:

– Сила на семейството – брой плътно заети с пчели междурамия; n Количество на запечатаното работническо пило – дава информация за броя на младите пчели, които ще се излюпят в пчелните гнезда в най-близко време (за период от 12 дни); n Качество на пчелната майка – окомерна и косвена преценка;

– Количество и качество на хранителните запаси – мед и прашец;

– Обем на пчелното гнездо; n Състояние на кошера и затоплящите материали. Количеството на пилото може да се прецени като се изброят питите заети с него. Този начин е най-неточен, защото в част от питите няма пило. Сравнително по-точно е определянето, когато запечатаното работническо пило се представи като част от питата – 1/2, 1/4, 3/4 и т.н. Накрая частите се сумират и се приравняват към цели пити. Броят на младите пчели, които ще се излюпят, се определя като се знае, че в една Дадан – Блатова плодникова пита има около 8500-9000 килийки, а в многокорпусната – 7500-8000. Количеството, разположението и видът на пилото дават информация за качеството на пчелната майка. Когато в пчелното гнездо има много работническо пило, разположено по питите плътно (без пропуснати килийки) под формата на кръг или елипса, това е показател, че пчелната майка е млада и качествена. При главния пролетен преглед задължително трябва да се открие пчелната майка и да й се направи окомерна преценка – големина на коремчето, състояние на краката и крилете, наличие на власинки и цвят на тялото, подвижност. През този период тя обикновено е по средните пити. Наличието на достатъчно количество хранителни запаси в пчелните гнезда е от особено значение за правилното развитие на семействата в началото на активния сезон. През този период във всяко пчелно семейство трябва да има 5-6 кг мед. Количеството на запечатания мед може да се определи окомерно. Медът се представя като част от питата, частите се сумират и се приравняват към цели пити. Знае се, че Дадан-Блатовата плодникова пита, запълнена с мед (запечатан), тежи средно 3,6 кг, а многокорпусната – 2,0-2,5 кг. Едновременно с определяне на количеството, се обръща внимание и на качеството на меда. В пчелните гнезда не трябва да има ферментирал мед. Кристализиралият се разпечатва и напръсква леко с вода, което улеснява консумирането му от пчелите. При главния пролетен преглед се определя количеството на цветния прашец и се преценява качеството му. През този период в пчелните гнезда трябва да има 2-3 пити с прашец. Количеството му се определя окомерно и се представя като част от питата – 1/2, 1/4, 3/4 и т.н. Накрая частите се сумират и се приравняват към цели пити. В пчелните гнезда не се допуска наличие на плесенясал прашец. Обемът на гнездото има значение за нормалното развитие на пчелните семейства през пролетта. Пчелните гнезда се оставят на толкова пити, колкото пчелите покриват плътно. По този начин се създава оптимален топлинен режим. Изолационните (затоплящите) материали трябва да бъдат сухи. Овлажнелите задължително се подменят, за да се предотврати развитието на плесен и появата на някои заболявания. Пчелните семейства трябва да са настанени в здрави и сухи кошери. При установяване на някакви повреди, влага и плесен по стените, преместването на пчелите в други кошери е наложително.

Резултатите от главния пролетен преглед се записват в дневника на пчелина, като за всяко пчелно семейство се отбелязват: сила; брой пити в пчелното гнездо; количество на запечатаното пило; количество на меда и прашеца; качество на пчелната майка; състояние на гнездото. След анализиране на резултатите се пристъпва към отстраняване на установените нередности като вниманието на пчеларя трябва да се насочи към нуждаещите се от помощ пчелни семейства. Когато пчелното семейство е слабо, то се присъединява към друго. Обединяването се извършва след спазване на определени условия – постепенно приближаване на кошерите един към друг, уеднаквяване миризмата на двете семейства, отнемане на пчелната майка от слабото семейство, временно затваряне на другата майка в клетка. На осиротелите семейства или на тези с дефектна пчелна майка се придават запасни оплодени майки. Когато в пчелина няма запасни майки, осиротялото семейство се обединява с друго нормално развиващо се семейство. Семействата с недостатъчно хранителни запаси се подхранват. Най-добрият начин е чрез използване на запасни пити (от предходния пчеларски сезон) със запечатан мед. Питите се оставят известно време в затоплено помещение и след това се подреждат в гнездото до питите с пило. Когато пчеларят не разполага със запасни пити с мед, семействата се подхранват с центрофугиран мед или концентриран захарен разтвор (съотношение захар – вода 2 : 1), подаден в горните хранилки. При недостатъчно количество прашец в пчелните гнезда, на пчелите може да се помогне по няколко начина: използване на прашецови пити, запазени от предната година; подхранване със захарен разтвор смесен с прашец (събран с прашецоуловители и съхранен при подходящи условия); прилагане на прашецови заместители – сухо обезмаслено мляко, бирена или хлебна мая, извара и др., включени към захарен разтвор или медно-захарно тесто.

През месец март в райони, в които няма ранна паша може да започне пролетното подбудително подхранване. Пчелните семейства се подхранват в продължение на един месец. Най-добрият начин, без риск от изтощаване на пчелите, е използването на пити с мед. Непосредствено преди поставянето на питите в пчелните гнезда се разпечатват участъци от меда, като големината на разпечатаните участъци зависи от силата на семейството. Когато пчеларят не разполага с пити с мед може да използва захарен разтвор с концентрация 1 : 1. Подбудителното подхранване се прави всеки ден или през ден като на всяко семейство се осигуряват съответно 200 – 250 куб.см или 300 – 400 куб.см захарен разтвор. Ежедневното подаване на малки количества въглехидратна храна имитира поддържаща паша, което активира секрецията на глътъчните жлези на пчелите работнички. По този начин те хранят по-интензивно пчелната майка, в резултат на което тя снася повече яйца. Поради по-голямото количество на пилото, което пчелите отглеждат в пчелните гнезда през пролетния период, се повишава нуждата от вода. Ето защо е необходимо на всеки пчелин да се постави поилка – за предпочитане с течаща вода.

Доц. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора

Източник: Пчеларски Вестник