дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ПРЕХОД ОТ ВЪТРЕШНО КОШЕРНА РАБОТА КЪМ ПОЛЕВА

ПРЕХОД ОТ ВЪТРЕШНО КОШЕРНА РАБОТА КЪМ ПОЛЕВА

835

Както вече казахме във всяко гнездо могат да се отделят три групи пчели. Лесно се различават две от тях: стари полеви работнички и млади, не летящи пчели. Третата група са млади пчели, които правят и двете неща.

След раждането си пчелата, се присъединява към групата на не летящите пчели и изпълнява всички вътрешно кошерни работи. Продължителността на периода, в който тя остава в тази група, се определя от обема на работа в кошера. Вида на изпълняваната от нея работа зависи от физиологическото и състояние и е пряко свързан с възрастта и.

Пчела останала без работа в кошера от групата на не летящи пчели и се повишава интереса към танца на пчелите, или към групата на полеви пчели, или към пчелите от трета група и рано или по късно, тя се мобилизира и става летяща пчела. Дали ще бъде привлечена от танцуваща пчела с прашец или с нектар, зависи от нейното състояние. Ако тя изпитва белтъчинен глад, то ще бъде привлечена от танцуващите с прашец пчели. В противен случай, тя видимо предпочита нектара.

На първо време, пчелата събирачка често продължава да изпълнява и някои работи в кошера, а значи и получава информация за нуждите на семейството. Например ако в семейството не стига водата и прашеца, пчелата усеща недостатък на тези вещества в организма си и това я подбужда да събира не достигащите вещества. Ако пчелата намери богат източник на прашец, то при завръщането си в кошера, тя ще танцува, мобилизирайки и другите, докато не бъде задоволен недостатъка. След това част от пчелите преминават към събиране на нектар, а другата част продължават да приготвят събрания прашец.

Ако няма недостатък от прашец и вода и не трябва прополис, то пчелата по правило събира нектар. Събирането на нектар е основна работа на пчелите събирачки, другите вещества ги събират при особена нужда от тях. Наблюденията показват, че 58% от пчелите носят само нектар, 25 % само прашец и 17% прашец и нектар.

Ако пчелина е силно отдалечен от медоносния масив, то пчелите намират цъфтящите растения, едва след като вече първите цветове са прецъфтяли. А тези цветове отделят по-вече нектар от всеки следващ.

От приведените данни е видно, че е необходимо да се закарат пчелите възможно по- близко до цъфтящите масиви. Пчелите разузнавачки отначало ще проучат околността и като намерят паша, викат другите пчели. Следва да се отчита, че при наличие на медоноси редом до пчелина, то пчелите могат да не достигнат до масива. Често са наблюдавани, как пчелите посещават слабо цъфтящи растения и седмица не достигат до силно отделящи масиви от други медоноси.

За ефективно използване на пчелите, семействата трябва да се закарат много близко до масива и да се разположат правилно кошерите, за да може да се използва пълноценно пашата.

Младата пчела постепенно и до края на живота си става събирачка на храна и оставя работата в кошера. Тя работи до момента на края на живота си, а като почувства края на живота си, то с последни сили се изнася от кошера за да не умре в него и да не губи време на сестрите си, да хабят енергия заради нея. Пчелата винаги се стреми да умре извън гнездото, поради това зимата пред прелките се изхвърлят пчели. Това още веднъж говори, че живота на отделната особа принадлежи на семейството. В името на семейството, болните пчели ги изхвърлят от гнездата за да не заразят останалите. Тези пчели, които не успеят да излетят, падат на дъното на кошера и се изнасят от останалите.

Ако на семейството спешно е необходимо, да усили групата пчели, заети от работа в кошера, то това се прави за сметка на полевите пчели, третата група. Те се завръщат към работите в кошера, понеже знаят потребностите на семейството и са добре приспособени за тези цели, отколкото старите пчели, събиращи отдавна нектар.

Източник: facebook.com