дом СЪВЕТИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ ДАДАН БЛАТ В МНОГОКОРПУСЕН КОШЕР

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ ДАДАН БЛАТ В МНОГОКОРПУСЕН КОШЕР

513
Снимка: pixabay.com

При прехвърляне на семейства от Дадан-Блатов в многокорпусен кошер трябва предварително да разполагаме с необходимия брой многокорпусни пити. Осигуряването на тези пити може да стане по два начина.

Първият е като още в предишния пчеларски сезон на семействата, отглеждани в Дадан-Блатови кошери, даваме за изграждане восъчни основи, монтирани в многокорпусна рамка. Пчелите изграждат тези пити, но пускат далаци под долната летва.

Вторият начин е като се използват качествени плодникови пити от склада, които предварително се подрязват. Това става като първо долния край на питата се изрязва с нож успоредно на долната летвичка на разстояние 7 см от нея. Прерязват се и вертикалните телове, ако има такива. Ако подрязването става през зимата питите предварително трябва да престоят най-малко 5-6 часа в затоплена стая, за да не се чупи восъкът при рязането. След като се отреже питата с трионче се подрязват и долните краища на страничните летвички също на височина 7 см. Долната летвичка се отковава от парчетата на страничните летвички и наново се приковава в долния край на вече скъсените странични летвички.

Най-добре е заселването на Лангстрот-Рутовия кошер да стане рано напролет, през по-топъл ден към края на март или началото на април. Тогава в гнездото има малко пило и сравнително малки количества храна. Самото прехвърляне става като на мястото на пълния Дадан-Блатов кошер се постави празен корпус с дъно, в който са поставени няколко по-рано подготвени пити. Питите от стария кошер се изваждат една по една и пчелите им се тръсват или смитат с пчеларска четка в корпуса, след което се подрязват бързо по описания по-горе начин и също се поставят в корпуса. По същия начин се постъпва и с питите с пило, които се поставят в средата на гнездото. При това, ако някои пити са стари и подлежат на бракуване, те изобщо не се прехвърлят. Важно е да се намери пчелната майка и внимателно да се прехвърли на вече подрязаните пити. След заселването на семейството се осигуряват минимум 6-8 кг мед, гнездото се ограничава с преградна дъска и празното пространство се запълва със затоплящи материали. Поставят се покривните дъсчици и корпусът се затваря, като входа се намалява на 1 до З см в зависимост от силата на семейството.

Ако по различни причини се налага прехвърлянето на дадено семейство да се извърши късно през пролетта, то се постъпва по следния начин. В плодника на Дадан-Блатовия кошер се оставят 10 пити ограничени отстрани с две преградни дъски. Върху така подготвения плодник се поставя Лангстротов корпус с предварително подрязани пити, в които да има общо 5-6 кг мед или захарен сироп 1:1. Корпусът се покрива отгоре с покривна дъска и допълнително се топлоизолира. Пчелите за кратко време го усвояват и майката започва да снася яйца в него. След излюпването на всичкото пило в долните плодникови пити те се изваждат заедно с плодника, като остава корпусът върху собствено дъно. Върху него се поставя втори корпус, в който се прехвърлят подрязаните пити от плодника и кошерът се затваря. Оставя му се достатъчно широк долен вход, след което отглеждането на семейството продължава по описаните начини за работа с многокорпусни кошери.

Автор: Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ                 Източник: Пчеларски Вестник