дом ВИДЕО ПРЕНОС НА ЛИЧИНКИ ЗА МАЙКОПРОИЗВОДСТВО

ПРЕНОС НА ЛИЧИНКИ ЗА МАЙКОПРОИЗВОДСТВО

698

Видеото показва направата на восъчни капачета, пренасянето на ларвите, поставяне на рамка с ларвите в пчелното семейството.

Източник: youtube.com