дом СЪВЕТИ ПОДХРАНВАНЕ СЪС ЗАХАРЕН ИЛИ ИНВЕРТИРАН СИРОП

ПОДХРАНВАНЕ СЪС ЗАХАРЕН ИЛИ ИНВЕРТИРАН СИРОП

6266
Снимка: pixabay.com

Пчелното семейство е съобщество от една майка, известно количество търтеи (в зависимост от сезона) и няколко десетки хиляди пчели работнички. То е възникнало през милионите години на еволюция и приспособяване към постоянно променящите се условия в природата. Пчелите са функция на растенията, защото всичко необходимо за живота им идва от растенията. Те, от своя страна са продукт на слънцето, защото в зелените им части, при фотосинтезата се синтезират прости захари и известни количества други вещества (витамини, минерали, белтъци и други), а най-често са отделяните в нектара на цветовете глюкоза и фруктоза. Това са простите захари, които се усвояват директно от клетките на животинските организми. Кристалната захар, която се произвежда от цвекло или захарна тръстика е захароза, която е дизахарид, където глюкозата и фруктозата са химически свързани и не се усвояват директно от организма на животните и в случая от пчелите. Кристалната захар, за да бъде усвоена от тях, трябва да бъде преработена до простите захари глюкоза и фруктоза.

С други думи пчелите в своето многомилионно годишно съществуване, при своята продължителна еволюция на приспособяване към постоянно променящата се околна среда, са се приспособили изцяло към растенията и техните продукти.

Ноmо sapiens (мислещият човек) в своето развитие е достигнал до известно развитие и успява да се намесва в много процеси в природата, в едни случаи добре, в други не съвсем удачно и т.н. Развитието на техниката позволи човекът да се намеси в много области, дори и до синтезата на хранителни продукти, за подмяна на естествената храна от природата. Такъв е случаят със създаването на захарта, от пречистените сокове на захарното цвекло и захарната тръстика.

Двете растения никога в своето еволюционно развитие не са влизали в порциона при изхранването на пчелите. Днес обаче захарта все повече навлиза в техния живот, става дума за простите захари, от които е съставена (глюкоза и фруктоза).

Не мога да приема, че простите захари глюкоза и фруктоза от фотосинтезата, са напълно идентични с тези от разделянето на молекулата на синтетичната захароза с произход от захарното цвекло и тръстика. Но щом хората от експерименти и практически опит са стигнали до извода, че може да ги използват при отглеждането на пчелите като енергийна храна през зимата, то аз покорно се съгласявам. Аз съм обаче твърдо убеден, че извършването на инвертиране, разделяне на захарозата от пчелите на прости и усвоими от ларвите им захари е трудоемка и изтощителна работа за тях, която съкращава живота им. В този аспект аз напълно приемам,че извършването на инвертиране на захарозата и пригаждането й за храна на пчелите и ларвите, е много по-благоприятна от изхранването им с натурална захар. В света отдавна извършват това инвертиране, а сега и у нас има много фирми, които го извършват.

Бих посъветвал пчеларите да приемат и използват за подхранване и допълване на хранителните запаси на пчелите инвертиран захарен сироп, като по-подходяща енергийна храна от фабричната захар .

Понеже инвертирането е продължителен процес с използването на ензима инвртаза, при определена температура и време, съветвам пчеларите да прибягват към такава, която е придружена със свидетелство, гарантиращо температурата и времето на инвертиране и съдържанието на ХМФ в готовия продукт. Колкото температурата е по-ниска и времето на инвертиране е по-дълго би следвало готовият продукт да е по-благоприятен за пчелите, поради по-ниското съдържание на ХМФ, което е от съществено значение .

Опитите провеждани в някой страни със зимуване на пчелните семейства върху инвертиран захарен сироп са много положителни и развитието на пчелните семейства през пролетта е добро, при условие, че на пчелите се предоставя достатъчно натурален цветен прашец, за произвеждане на пило.

Моето мнение е твърдо и непреклонно, че пчелният мед, който събират пчелите от нашите билки с техните лечебни вещества не могат да се сравнят с инвертирания сироп, но щом пчелите го понасят нека бъдат хранени с него, а добитият мед да бъде само от нектара, идващ от растенията в природата, така както е ставало от милиони години.

Инвертираният захарен сироп се приема добре от пчелите и го препоръчвам да го използват пчеларите при необходимост, но така да пригодят технологиите на пчеларстване, че да не попада в готовия мед. Той трябва да бъде от нектара на растенията, за да съдържа всички необходими съставки, като белтъчини, витамини, ензими, микроелементи и други полезни и лечебни за организма на човека вещества.

Пчелари, моят съвет е, щом на пазара има инвертиран захарен сироп, не се скъпете за няколко стотинки, използвайте го вместо захарен сироп при подхранването на вашите пчелни семейства, защото е по-пригоден и по-лесно се усвоява от захарта и довежда до по–бързо развитие на пчелните семейства в ранна пролет и запазване чистотата на готовия пчелен мед.

Автор: Доц. д-р Боян Първулов                 Източник: Пчеларски Вестник