дом НОВИНИ Повишен е рискът за повреди при раноцъфтящите костилкови видове заради отрицателни температури

Повишен е рискът за повреди при раноцъфтящите костилкови видове заради отрицателни температури

121
Снимка: pixabay.com

Късните зимни прояви на времето в края на първото и началото на второто десетдневие на март прекратиха вегетационните процеси при есенните посеви в голяма част от полските райони на страната и поставиха на сериозно изпитание по-напредналите в развитието си овощни култури. На места в Дунавската равнина и в южните райони (Пловдив, Ст.Загора, Чирпан) са регистрирани минимални температури до минус 6-7°С, които са критични за част от встъпилите във фазите бутонизация и цъфтеж овошки – бадем, кайсия и праскова, съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорологи и хидрология (НИМХ).

През укинеда и в началото на следващата седмица отново се прогнозират отрицателни минимални температури и повишен риск за повреди при раноцъфтящите костилкови видове.

До края на второто десетдневие агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. След краткотрайното затопляне и снеготопене в средата на март през втората половина от периода се прогнозират поднормени температури, които ще задържат развитието на земеделските култури. Изключения се очакват в крайните южни райони, където стойностите на средноденонощните температури ще достигат и надвишават биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. В края на зимата при посевите с пшеница ще се наблюдава масово фаза братене.

Значителни валежи ще повижат влагозапасите в почвения слой

През следващия период се очакват значителни валежи и повишение на почвените влагозапаси в 100cm слой. В по-голямата част от полските райони при зимните житни култури те ще достигат нива над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ).

През периода условията ще бъдат неподходящи за провеждане на сезонните почвообработки и сеитбата на ранните и средноранни пролетни култури. Голяма е вероятността за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на слънчогледа в Южна България, които започват в средата на март.

Източник: agrozona.bg