дом НОВИНИ Пипер и цитруси с най-много остатъци на опасни пестициди

Пипер и цитруси с най-много остатъци на опасни пестициди

990
Снимка: pixabay.com

Близо ¼ от предупрежденията в европейската система за храни и фуражи са за съдържанието на хлорпирифос

989 са постъпилите нотификации за остатъци на опасни пестициди в храни и фуражи в системата за известяване (RASFF) на ЕС, информират в анализ от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). Съобщенията касаят 135 различни активни вещества, като са регистрирани 79 случая с неразрешени за употреба активни вещества, на територията на Европейския съюз.

За годината най-многобройни са нотификациите, касаещи замърсяване в категория „плодове и зеленчуци“ – 578, следвани от тези за „билки и подправки“, „зърнени храни и печива“, „диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни“, „друг хранителен продукт / смесен“, „какао, какаови продукти, кафе и чай“ и „ядки, продукти съдържащи ядки и семена“.

В категорията „плодове и зеленчуци“, най-често нотифицираните продукти за наличие на пестициди са: различни сортове пипер – общо 112; лимони – 71; грейпфрут – 60; различни сортове фасул – 31; портокали – 29 и мандарини – 24. Останалите най-често нотифицирани продукти през 2022 г., са: ориз – 53; хранителни добавки – 40 и различни видове чай – 26 През 2022 г. от всички постъпили нотификации най-многобройни са тези за неразрешените а. в. хлорпирифос – 249 и етилен оксид – 168, следвани от неразрешеното а. в. хлорпирифос-метил – 131 и ацетамиприд (разрешен) – 59.

Страната с най-много нотифицирани продукти за 2022 г., е Турция с общо 302 броя, следвана от Индия с общо – 159 броя. За периода най-много нотификации от Турция са постъпили за месеците: март – 66, януари – 61, февруари – 39, април – 33 и юни – 30.

Нотификациите, подадени от България за 2022 г. са общо 209, от които 207 са за продукти с произход Турция и 2 с произход Индия. От тях 72 са за пипер, 33 от които са били предназначени за унищожаване на пратките и 39 нотификации за реекспедиране или унищожаване. За лимони са постъпили 54 нотификации. От тях 41 са за реекспедиране, а 13 са за унищожаване. Подадени са 41 нотификации за грейпфрут, като 19 от тях са били за унищожаване, 21 за реекспедиране и 1 за връщане на производителя. Регистрирани са 20 нотификации за мандарини, като 2 от тях са за унищожаване, а 18 са за реекспедиране.

Подадени са 12 нотификации за портокали, като 5 от тях са предназначени за унищожаване, а 7 са за реекспедиране. Регистрирани са 6 нотификации за нар, като всички са предназначени за реекспедиране. За лозови листа са подадени 2 нотификации, като и двете са предназначени за унищожаване. Регистрирана е и по 1 нотификация за билкова хранителна добавка и хранителна добавка, като и в двата случая пратките са предназначени за унищожаване или реекспорт.

През разглеждания период България не е била нотифицирана.

Източник: agrozona.bg