дом НОВИНИ От днес отварят приема по 9 интервенции в пчеларството, вижте кои са...

От днес отварят приема по 9 интервенции в пчеларството, вижте кои са и какъв е бюджетът им

97
Снимка: pixabay.com

Кандидатстването и комуникацията с бенефициерите ще се извършва само през СЕУ, напомнят от ДФЗ

От 8 февруари 2024 г. се отваря прием по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г. със Заповед № 03-РД/437 от 30.01.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Приемът ще продължи до 22 февруари 2024 г.

Съгласно Заповед на министъра на земеделието и храните, финансовият ресурс за 2024 г. по интервенциите е в размер на 6 286 800.97 лева.

Според заповедта ще бъдат отворени 9 пчеларски интервенции. Първата е „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики“. Тя ще бъде с бюджет 25 хил. лева, като са предвидени три вида дейности – семинари, демонстрационни дейности и разработване на наръчници.

Втората интервенция, по която ще има прием в периода, е „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ с бюджет над 1,5 млн. лева за дейностите третиране на пчелните семейства и тестване за степента на опаразитеност с причинителя.

„Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността подновяване и/или увеличаване на броя на пчелните кошери е третата интервенция в сектор Пчеларство, по която ще се приемат документи в ДФЗ. Бюджетът е над 1,857 млн. лева за 2024 г.

За интервенцията „Рационализиране на подвижното пчеларство“ са осигурени над 119 хил. лв., като за закупуване на нов инвентар – над 37 хил. лв, а за придвижване – над 81 хил. лв.

По интервенцията „Инвестиции в материални и нематериални активи“ в Пчеларството за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства е предвиден бюджет от над 1,89 млн. лева. По интервенция „Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества“ са предвидени над 62 хил. лева финансиране, а за интервенцията за увеличаване наличния брой на пчелни кошери в съюза – над 620 хил. лв. 50 хил. лева е бюджетът за дейността изследователски проекти по интервенцията „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“, а за организиране на изложения по интервенцията „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ – близо 77 хил. лв.

На интернет страницата на ДФЗ в „Схеми и мерки за подпомагане“ в секция „Пчеларство“ – Интервенции в сектора на пчеларството 2024 г. е публикувана и Заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2024 г. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За всички останали разходи/активи, за които няма определени референтни цени се представят три съпоставими оферти.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомня на кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

За допълнителни въпроси и разяснение при попълване на заявлението в СЕУ, кандидатите могат да се обръщат към експертите от ДФ „Земеделие“ на телефон 02/8187690 от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работните дни.

Източник: agrozona.bg