дом СЪВЕТИ Отстраняването на некачествените медови запаси за зимуване е задължително!

Отстраняването на некачествените медови запаси за зимуване е задължително!

1193

Решаващо условие за благополучното зимуване на пчелните семейства е качеството и количеството на хранителните запаси. Много специалисти, имайки предвид географската широчина, на която се намира България, препоръчват за зимуване на пчелните семейства да се оставят около 16-18 кг. мед.

В някои години пчелните семейства сами не могат да се осигурят с нектарен мед и често зимуват на манов мед. Затова в края на зимата и при ранна пролет те страдат от диария, която при наличие на нозематоза приема много тежка форма и води до силно отслабване и дори смърт на пчелните семейства. Така например по данни на професорите Ал. Тошков и Ст. Недялков в североизточна България през зимата на 1953/54 г. в много пчелини от нозематоза са умрели 50-60% от пчелните семейства, а в отделни случаи – 100%. Заболяването е било съчетано със зимуване на запаси от манов мед. И сега мановият мед и нозематозата може да нанесат значителни икономически загуби.

За да се обезпечи нормално зимуване на пчелните семейства големи специалисти като Борнус от Полша, Борхерт от Германия и Свобода от Чехия, препоръчват мановия мед да се отнеме през есента и да се замени с мед от захар. Проведените в това направление опити показват, че замяната на такъв мед със захарен сироп е напълно възможно и много по-рационално. Така например диария при семейства, зимуващи на захарен сироп може да се прояви до 9% от тях, докато при зимуващи на манов мед този процент е 85-90. Продължителността на живот на пчелите, зимуващи на захарни запаси, е била с 6-10 дни по-дълга.

При проучвания, извършени в България от ст.н.с. 1-ва степен Борис Митев през 1963-66 г. се констатира, че най-удобно и практически целесъобразно е да се изземат до 60% от медовите запаси в края на главната паша и да се попълнят със захар, подадена на пчелите като захарен сироп. В такъв случай се получава почти два пъти по-голямо количество добив на мед. Изземване на част от хранителните запаси и замяната им със захар се препоръчва като профилактична мярка в районите, където пчелите събират мана, а нозематозата е разпространена.

Превод от руски

Източник: Пчеларски Вестник